Re: Diode świecąca problem!Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Jan Lutnik" <jonnik_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Diode świecąca problem!
Date: Tue, 22 May 2001 20:36:19 +0200


Znalazłem coś takiego, nie pamiętam skąd.


Użytkownik M_at_nospam_ryna <msienkiewicz_at_nospam_aquael.com.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:9de73c$ig1$1_at_nospam_news.tpi.pl...
Muszę zasilać diodę świecąćą napięciem z sieci (220v) problem polega na
tym
że po zastosowaniu rezystorów 33K świeci tak sobie, a zmiana rezystancji
nie wiele pomaga, no chyba że i zmniejszymy ją do zera to diody padają :)
czy jest jakiś sposób by dioda jaśniej świeciła dioda to super jasna
czerwona 3.2V.. typ pospolity..(sklepowy)
begin 666 led 230.gif
M1TE&.#=A^_at_nospam_#Z`/<`````````0 ``_at_nospam_ ``_P`_at_nospam_```_at_nospam_0 `_at_nospam__at_nospam_ `_at_nospam__P! ``! 0 !
M_at_nospam_ ! _P!_at_nospam_``!_at_nospam_0 !_at_nospam__at_nospam_ !_at_nospam__P" ``" 0 " _at_nospam_ " _P"_at_nospam_``"_at_nospam_0 "_at_nospam__at_nospam_ "_at_nospam__P# ``#
M0 # _at_nospam_ # _P#_``#_0 #__at_nospam_ #__R ``" `0" `_at_nospam_" `_R _at_nospam_`" _at_nospam_0" _at_nospam__at_nospam_" _at_nospam__R!
M`"! 0"! _at_nospam_"! _R!_at_nospam_`"!_at_nospam_0"!_at_nospam__at_nospam_"!_at_nospam__R" `"" 0"" _at_nospam_"" _R"_at_nospam_`""_at_nospam_0""_at_nospam__at_nospam_""_at_nospam_
M_R# `"# 0"# _at_nospam_"# _R#_`"#_0"#__at_nospam_"#__T ``$ `0$ `_at_nospam_$ `_T _at_nospam_`$ _at_nospam_0$ _at_nospam_
M_at_nospam_$ _at_nospam__T! `$! 0$! _at_nospam_$! _T!_at_nospam_`$!_at_nospam_0$!_at_nospam__at_nospam_$!_at_nospam__T" `$" 0$" _at_nospam_$" _T"_at_nospam_`$"_at_nospam_
M0$"_at_nospam__at_nospam_$"_at_nospam__T# `$# 0$# _at_nospam_$# _T#_`$#_0$#__at_nospam_$#__V ``& `0& `_at_nospam_& `_V _at_nospam_
M`& _at_nospam_0& _at_nospam__at_nospam_& _at_nospam__V! `&! 0&! _at_nospam_&! _V!_at_nospam_`&!_at_nospam_0&!_at_nospam__at_nospam_&!_at_nospam__V" `&" 0&" _at_nospam_&"
M_V"_at_nospam_`&"_at_nospam_0&"_at_nospam__at_nospam_&"_at_nospam__V# `&# 0&# _at_nospam_&# _V#_`&#_0&#__at_nospam_&#__X ``( `0( `
M_at_nospam_( `_X _at_nospam_`( _at_nospam_0( _at_nospam__at_nospam_( _at_nospam__X! `(! 0(! _at_nospam_(! _X!_at_nospam_`(!_at_nospam_0(!_at_nospam__at_nospam_(!_at_nospam__X" `("
M0(" _at_nospam_(" _X"_at_nospam_`("_at_nospam_0("_at_nospam__at_nospam_("_at_nospam__X# `(# 0(# _at_nospam_(# _X#_`(#_0(#__at_nospam_(#__Z `
M`* `0* `_at_nospam_* `_Z _at_nospam_`* _at_nospam_0* _at_nospam__at_nospam_* _at_nospam__Z! `*! 0*! _at_nospam_*! _Z!_at_nospam_`*!_at_nospam_0*!_at_nospam__at_nospam_*!_at_nospam_
M_Z" `*" 0*" _at_nospam_*" _Z"_at_nospam_`*"_at_nospam_0*"_at_nospam__at_nospam_*"_at_nospam__Z# `*# 0*# _at_nospam_*# _Z#_`*#_0*#_
M_at_nospam_*#__\ ``, `0, `_at_nospam_, `_\ _at_nospam_`, _at_nospam_0, _at_nospam__at_nospam_, _at_nospam__\! `,! 0,! _at_nospam_,! _\!_at_nospam_`,!_at_nospam_
M0,!_at_nospam__at_nospam_,!_at_nospam__\" `," 0," _at_nospam_," _\"_at_nospam_`,"_at_nospam_0,"_at_nospam__at_nospam_,"_at_nospam__\# `,# 0,# _at_nospam_,# _\#_
M`,#_0,#__at_nospam_,# _\``/\`0/\`_at_nospam_/\`__\_at_nospam_`/\_at_nospam_0/\_at_nospam__at_nospam_/\_at_nospam___] `/] 0/] _at_nospam_/]
M__]_at_nospam_`/]_at_nospam_0/]_at_nospam__at_nospam_/]_at_nospam___^ `/^ 0/^ _at_nospam_/^ __^_at_nospam_`/^_at_nospam_0/^_at_nospam__at_nospam_/^_at_nospam_ _ `/_ 0/_
M_at_nospam_/_ __` _0 __at_nospam_/___R'Y! ``````+ ````#Z`/H```C_`/\)'$BPH,&#
M"!,J7,BPH<.'$"-*G$BQHL6+&#-JW,BQH\>/($.*'$FRI,F3*%.J7,FRI<N7
M,&/*G$FSILV;.'/JW,FSI\^?0(,*'4JTJ-&C2),J7<JTJ=.G4*-*G4JUJM6K
M$=L``-#&H"VM7 5^W=K5X=:S``[:2BMPZT"P9?_!-;C5UL"U;+$FE01 $E])
M!>NN[2HX;$.W"OT*Y,OV[]]_COL6?+Q8LMZD6MO&I9NW;6>%B!.VL?OOK,#,
MI;NB-GR7M5;2EX\B#ET0+T';_at_nospam_=G._DQW,5C/P'=SMHL[MFS=O#T#'KAU.4'A
MI9,/E%06`&[AT EJ!<QWLW&BV;6S^Y8[GCERSV_at_nospam_-M_at_nospam_'\-3IP]^'%AGW]_?A[
M_at_nospam_HSQTWY^WGU"MNOYAUU_N157'U&K>8<7; LB!-U^MU6'5EH)DJ?905IE>*!1
MD2WGUG;B.3=<?OX=I!A_E?DE68<FGB7BAD+-%=R$T:67FW7Q/0?;?3*25QY_
MTL%8U%H4!2GDD16--I&12#;IY)-01BGEE%16:>656&:IY99<=NGEEV"&&12$
M$(J))9E,FBDEFFIRR6:;6KX)YYF\E3GGFG6F>>='-OXDYYXF3:AG1'UN]">_at_nospam_
M).TFZ**,-NKHHY":=F.DE#J*J("59JKIIGERRNFE_at_nospam_GI4J$:'\CGHEZ,:>BI$
MI8JZ_^JE%=EY4:L=R0JKJJ9RENBKMTID:ZQY[MJK2+\6&>Q(Q0X+;*ZY":LL
ML[4>2RROSQY&+4.T<I1LM81>NU"VN'*KK;>_at_nospam_21O2MN*:1>Y-Z*:+[;HVM>MN
MN4W).Z^#\-9D[[VZ,K4OORCZF^^\_^94,, E&F4IPJP._-+"#*N;%+_at_nospam_1-XL4
MQ16;-[&Y&?_GL$L8=WSP3"%G/+),%-LI:;^<K;SER3&!Z[+&9=:<%\S&X?PP
MQRRC:'//"=.Y,=!$PY><6]W=I[30%_-L<<OX#J9QP'%^W%+*1Z=E\WC[Z:R7
MUU<[3;7/6==%-=A8H;T2U_at_nospam_>Y97/29'NIMDILZ_HS9>FEFHRSI+;.G9+,?-^L
M<G]YS[QWX2TO6E3)2XM)6ZH0"\6XWP=V2C3ER(JM[*F,QZOYL)8_/?50G>_Y
MN.&ETY3ZG:&6BOFTC )LH^M6HQ1YQV,W3GKMO:[N.>[??NXG[W(W>CGQ?R/O
MIO&BZRZY\B^3)<F.QP_-L"W4H15_at_nospam_\T&#! U
8QD6?EP]FL?_at_nospam_P8S1;O_]AH6I
M9IW4+.KG'&4080^6]-4W[637%.JFH&O6Z197ID<O[NVN209*6H[,9B!UQ8Y[
MK]M5!&-V,WPY)W"-`Q'<&O; W'4O6I[Z%%5TTQ8,E4>!!&J-^Z_at_nospam_7K:*-*X2;
MJHK_at_nospam_6I0U3+4-1]#SW4,PI[?+-$A7%5(/5W[40_at_nospam_..RUD;`M%;K/.8^$W&19GK
M($A>-T&>A"I\SBG?C22HN&DA$7C!.PD5OP>K*HZ18;<S(K3.148LW2]4'A/C
M]ZIXI39XYUUR_"*_I+;#-GZPB& ,8Z#FZ$= F9&0_at_nospam_<3C(/682!>N<8J%-)T?
MS]C(."XR<Y6TI*D_at_nospam_A1%*9=)Y&?'DK"+UR3_HN_at_nospam_ILI_-_at_nospam_("?80XN$YI61-%,$
MX1BN$M%13;.D41%SM*1.!>XL+&2:%]UFM0<%B7,\0PQ]EB<L8KK*:-^2& 39
MPL?H8=*&1W1F-!7I05AVB8>$JQTMMWE,7V;GE_at_nospam_+SXGU0J<O#E$:3HQL=.I="
M.6^"$E_at_nospam_U_at_nospam_^<T639/I?_at_nospam_ME?$,I>%*."E]=_at_nospam_\QU:P:&SDY2H82M&'Y6Z8U(>E0
M?#XJ, \-WNQTJ;U_at_nospam_7NF0C.Q-+(494D 6T&231&2Y^FDED%ZSE*J$9$DSZ5)U
MPC2_at_nospam_-F7C36/ZR)Z6LJ8ZW>D]32I3H9KRF2_=*5"+*M2E^O_TDTY%:E-3.M-*
M1I6H,+WJ$8VJU5H:<J "S6-26==.5>42G*!"#_at_nospam_S7RM:VQA!1BG*K7.=*UY%^
MK:RD`BL([0JG5AKUKX -K& '2]C"&O:PB$VL8A?+V,8Z]K&0C:QD)TO9REK6
MHERQB]GDHS7M:5*+J.GC$_at_nospam_%(1)I2$VF6_at_nospam_8QD$+-!_32F+Y0)'T1(Q"(G9G6&
MU:2//;=HH=1HIEV2JE 0;XI0RS#PG+S)7CA/<]3)_,:&O+1J1T^S(L.P]D<X
M? ] #W.=\T2WD=<MB]26.:$[ML>8/*T-89;[W43NMBZ[Q1!_at_nospam_T(M3A 0(O>U=
MY0RIJZ%[AFJX'W39?_W7V]*"][4T<4G?!?5T716)2%X-;B)L4WO;LWA'P S.
MBQ8AK&&RC/:.EPVQB$=,XA*;^,0H3K&*5\SB%O^[^,4PCK&,9TSC&MOXQCC.
ML8YWS.,>_at_nospam_^E^2L+7X_at_nospam_IIK_S6]W_at_nospam_;!29+Z-/ ]& D
4PM29%3>-(J-TZ9`:3;
MH.J)O,T:C%?)4M\_$BK'++M62<UISF_at_nospam_7S!_at_nospam_5629\`1Q5FN-"EO6:YKB=[0J<
M8<,8-/<)+ O&BX>H>;]_at_nospam_;B<[;0X1,8G#O_PU%R3I"[)JIQ<6LN!F.WCKBZ O
MS6_at_nospam_J1V<]UC7SF,,BX?D"J-,IJB8?,6U<34-'24W>SG,C;!E9HY8[%#XH1_>K
M$C_at_nospam_/VF+TI>^8E7OEY09LO-9Y[K!G74/M&CLT]GM3L)>+;.J)^=$BP0N5C;E1
M9U=F- LT=HK,YQ;<=*?_NP:A'QSI>VYI/_O=3;XV2Z?6:&P&;-K%]C9GQ=-?
M?-]FN_1^=[_\_>HAWE',9!ZD7>#V%ZD5G-("CP[VP_at_nospam_UJ"2UQ1PIV]L1?2^D5
MA_at_nospam_C=V*P+B4)$(EHOA]6O5?,^+291E,!Y,WW6+('_at_nospam_0AIVIQG!N=D_at_nospam_+%>F9/^T
M.30QKU%H:*[OZ_:E3(<F4**7./*>`^F74)=TD_;5W_\XI>I?E8B_at_nospam_M[F4K:=5
M_at_nospam_"\R(3U5[N.RFQUW_^+P0\8GEAYI4>*MX6N6TOXJ=+6//+: WX1?1#_Z`6_>
MTM08_at_nospam_$=-/E%7+.G3(?M=B#YTQ0?=7_at_nospam_FLM*?Q##Q;<]SO[G$X_at_nospam_/:>:LGSDS,+
M>18WTU4+8H3YVSS;" FV/T"=_+[B>MM7+7_'O'$0S&N\>E:0$<>MP!GE_9%
M3XYLPZU&KW_at_nospam_918/GKX$!AO(48?XUML$RQ#L?>X<HD;H3Q[6#:9A:P$<)\97)
M]9_at_nospam_9W^',VM[/?4P/%C_LL<YX_^SPC[_\YT__^MO__O_at_nospam_*S[_^]\___D<E( `[
`
end