Wykrywacz gazuMasz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Mr. Unknown <mr.unknown_at_nospam_neverland.com>
Subject: Wykrywacz gazu
Date: 27 May 2001 01:05:24 +0100


<HTML>
<BODY BGCOLOR="WHITE" LINK="RED">
<BR>
<CENTER>
<FONT COLOR=BLUE SIZE=5>
BACHARACH - Lekator 10<BR>
</FONT>
<FONT COLOR=RED>
<BIG> WYKRYWACZ NIESZCZELNOSCI W INST. GAZOWYCH<BR>
Bez MINIMUM!!!</BIG><BR></CENTER>
</FONT>
<I>
- diody LED okreslajace wyciek gazu<BR>
- diody LED wskazujące stan urządzenia:<BR>
włączenie zasilania, uszkodzenie czujnika, wyczerpanie baterii<BR>
- sygnał dźwiękowy<BR>
- 50 cm długości wysięgnik sondy - najdłuższy, stosowany w przemyśle,<BR>
wysięgnik do tego typu przyrządów<BR>
- Prosty w użyciu regulator czułości pomiaru, umożliwia pracę tylko<BR>
jedną ręką.<BR>
- Niezawodny czujnik półprzewodnikowy <BR>
</I>

<IMG SRC="http://www.mas.hg.pl/images/leka.jpg">
<BR>
Wykrywa wycieki następujących gazów i par cieczy:<BR>

Aceton, Acetylen, Amoniak. Benzen, Butan, Chlor, Etanol. Etylen. Tlen, Hexan, Wodór, Metan,<BR>
Rozpuszczalniki farb i lakierów, Propan. Gaz ziemny. Nafta<BR>
<B>Posiada świadectwo dopuszczenia do pracy Nr ZBP-625/95, wydane przez Zespół Bezpieczeństwa
Przeciwwybuchowego PROCHEM S.A. </B><BR>
<FONT SIZE="+3" COLOR="RED"> CENA: 920 PLN !!! </FONT> + przesylka<BR>
<BIG> seki_at_nospam_poczta.fm</BIG>

<BR>
</HTML><

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: JK <Janusz_k_at_nospam_um.bielsko.pl>
Subject: Re: Wykrywacz gazu
Date: Mon, 28 May 2001 08:37:39 +0200
BartMan wrote:

Lamer
LOL!

Zgadza się, tylko po co go cytujesz całego?
Janusz


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "BartMan" <BartMan_at_nospam_pro.onet.pl>
Subject: Re: Wykrywacz gazu
Date: Mon, 28 May 2001 14:45:04 +0200


Lamer
LOL!

--

pozdrowionka,

BartMan_at_nospam_pro.onet.pl

GG #964212


Użytkownik "Mr. Unknown" <mr.unknown_at_nospam_neverland.com> napisał w wiadomości
news:9epdtl$fuv$2_at_nospam_news.tpi.pl...
> <HTML>
> <BODY BGCOLOR="WHITE" LINK="RED">
> <BR>
> <CENTER>
> <FONT COLOR=BLUE SIZE=5>
> BACHARACH - Lekator 10<BR>
> </FONT>
> <FONT COLOR=RED>
> <BIG> WYKRYWACZ NIESZCZELNOSCI W INST. GAZOWYCH<BR>
> Bez MINIMUM!!!</BIG><BR></CENTER>
> </FONT>
> <I>
> - diody LED okreslajace wyciek gazu<BR>
> - diody LED wskazujące stan urządzenia:<BR>
> włączenie zasilania, uszkodzenie czujnika, wyczerpanie baterii<BR>
> - sygnał dźwiękowy<BR>
> - 50 cm długości wysięgnik sondy - najdłuższy, stosowany w
przemyśle,<BR>
> wysięgnik do tego typu przyrządów<BR>
> - Prosty w użyciu regulator czułości pomiaru, umożliwia pracę tylko<BR>
> jedną ręką.<BR>
> - Niezawodny czujnik półprzewodnikowy <BR>
> </I>
>
> <IMG SRC="http://www.mas.hg.pl/images/leka.jpg">
> <BR>
> Wykrywa wycieki następujących gazów i par cieczy:<BR>
>
> Aceton, Acetylen, Amoniak. Benzen, Butan, Chlor, Etanol. Etylen. Tlen,
Hexan, Wodór, Metan,<BR>
> Rozpuszczalniki farb i lakierów, Propan. Gaz ziemny. Nafta<BR>
> <B>Posiada świadectwo dopuszczenia do pracy Nr ZBP-625/95, wydane przez
Zespół Bezpieczeństwa
> Przeciwwybuchowego PROCHEM S.A. </B><BR>
> <FONT SIZE="+3" COLOR="RED"> CENA: 920 PLN !!! </FONT> + przesylka<BR>
> <BIG> seki_at_nospam_poczta.fm</BIG>
>
> <BR>
> </HTML><Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "sirapacz" <sirapacz_at_nospam_kki.net.pl>
Subject: Re: Wykrywacz gazu
Date: Sun, 27 May 2001 23:25:25 +0200


<HTML>

(smietnik)
</HTML><

o zesz qrva.....co za tepak..!
Nie dosc ze spamuje to jeszcze za bardzo nie wie jak...
============> s i r a p a c z <=====================
------------> sirapacz_at_nospam_kki.net.pl
<------------------------------------------
----->www.geocities.com/sirapacz/<-----UAE,adf i inne....---
------>TEL/SMS: 0 503 612 111<-----------------------------------------
============> s i r a p a c z <=====================
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "LAChem s.c." <lachemsc_at_nospam_priv4.onet.pl>
Subject: Re: Wykrywacz gazu
Date: Wed, 30 May 2001 02:11:20 +0200"Mr. Unknown" <mr.unknown_at_nospam_neverland.com> wrote in message
news:9epdtl$fuv$2_at_nospam_news.tpi.pl...
Aceton, Acetylen, Amoniak. Benzen, Butan, Chlor, Etanol. Etylen. Tlen,
Hexan, Wodór, Metan,<BR>
Ty baranie : wycieki tlenu tez wykrywa buhahaha, co za tłumok