DXP - Net_Classes - co się dzieje?Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "GrP" <avangpWYTNIJTO_at_nospam_poczta.onet.pl>
Subject: DXP - Net_Classes - co się dzieje?
Date: 23 Aug 2004 07:41:20 +0200


Mam problem i nie mogę znaleźć rozwiązania z klasami netów w DXP, bo:
tworzę klasę netów w PCB , np. klasa sieci zasilania, ale gdy zmieniam coś w
schemacie to przy synchronizacji Schematic usuwa wszystkie klasy netów - gdzie
w schematic'u można ustawić żeby podczas synchronizacji nie usuwał klas netów
oraz żeby nie dodawał Room Definition. Z klasami netów w Protel99SE nie było
takiego problemu (klasy definiowało się i zmieniało tylko w PCB) ale w DXP coś
się dzieje i nie wiem gdzie to się ustawia, bo na te klasy ma wpływ także
Schematic.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mai