Da rade wejscie PHONO (gramofonowe) ......Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "MC" <emsi_at_nospam___alpha.net.pl>
Subject: Da rade wejscie PHONO (gramofonowe) ......
Date: Tue, 10 Sep 2002 22:09:00 +0200


..... wykorzystac jako zwykle line-in ?

--
MC

http://eusmc.com

Knives , militaria etc.Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Da rade wejscie PHONO (gramofonowe) ......
Date: Tue, 10 Sep 2002 22:50:24 +0200


| ..... wykorzystac jako zwykle line-in ?

bezpo=B6rednio nie. Takie wej=B6cie ma ch-k=EA dostosowan=B1 do =
wk=B3adki gramofonowej, tj. niskie tony wzmacnia bardzo (do 800 razy), a =
wysokie tylko troch=EA.

Rozwi=B1zania s=B1 dwa:
1. gorsze - czyli zastosowa=E6 zewn=EAtrzny filtr antyRIAA. By=B3o co=B6 =
takiego opisywane kiedy=B6 w EdW
2. lepsze - otworzy=E6 obudow=EA i wykopa=E6 ca=B3y filtr RIAA (to jest =
z regu=B3y opamp lub tranzystor i kilka element=F3w). Wtedy b=EAdzie to =
dodatkowym wej=B6ciem liniowym.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "MC" <emsi_at_nospam___alpha.net.pl>
Subject: Re: Da rade wejscie PHONO (gramofonowe) ......
Date: Wed, 11 Sep 2002 08:05:53 +0200Użytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisał w wiadomości
news:alllvg$rp$1_at_nospam_news.tpi.pl...
| ..... wykorzystac jako zwykle line-in ?

bezpośrednio nie. Takie wejście ma ch-kę dostosowaną do wkładki
gramofonowej, tj. niskie tony wzmacnia bardzo (do 800 razy), a wysokie tylko
trochę.

Zgadza sie

Rozwiązania są dwa:
1. gorsze - czyli zastosować zewnętrzny filtr antyRIAA. Było coś takiego
opisywane kiedyś w EdW

I tym bylbym wlasnie zainteresowany . Moze jakis namiarek ?

2. lepsze - otworzyć obudowę i wykopać cały filtr RIAA (to jest z reguły
opamp lub tranzystor i kilka elementów). Wtedy będzie to dodatkowym wejściem
liniowym.

Nie chce go wyrzucac

--
MC

http://eusmc.com

Knives , militaria etc.
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Da rade wejscie PHONO (gramofonowe) ......
Date: Thu, 12 Sep 2002 15:09:43 +0200


Posz=B3o na priv. Jak kto=B6 chce jeszcze, to si=EA zg=B3asza=E6...

Adam

"MC" <emsi_at_nospam___alpha.net.pl> wrote in message =
news:almmfu$58f$1_at_nospam_news.tpi.pl...
|=20
| U=BFytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisa=B3 w wiadomo=B6ci
| news:alllvg$rp$1_at_nospam_news.tpi.pl...
| | ..... wykorzystac jako zwykle line-in ?
|=20
| bezpo=B6rednio nie. Takie wej=B6cie ma ch-k=EA dostosowan=B1 do =
wk=B3adki
| gramofonowej, tj. niskie tony wzmacnia bardzo (do 800 razy), a wysokie =
tylko
| troch=EA.
|=20
| Zgadza sie
|=20
| Rozwi=B1zania s=B1 dwa:
| 1. gorsze - czyli zastosowa=E6 zewn=EAtrzny filtr antyRIAA. By=B3o =
co=B6 takiego
| opisywane kiedy=B6 w EdW
|=20
| I tym bylbym wlasnie zainteresowany . Moze jakis namiarek ?
|=20
| 2. lepsze - otworzy=E6 obudow=EA i wykopa=E6 ca=B3y filtr RIAA (to =
jest z regu=B3y
| opamp lub tranzystor i kilka element=F3w). Wtedy b=EAdzie to =
dodatkowym wej=B6ciem
| liniowym.
|=20
| Nie chce go wyrzucac
|=20
| --
| MC
|=20
| http://eusmc.com
|=20
| Knives , militaria etc.
|=20
|=20
|=20