=?iso-8859-2?Q?sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Szymek <szymek_at_nospam_tlen.pl>
Subject: =?iso-8859-2?Q?sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=
Date: Sun, 29 Sep 2002 21:18:06 GMT


Witam
Czy można w jakiś prosty sposób zrobiś jakiś sygnalizator
zajęcia linii telefonicznej? Do jednej linii telefonicznej mam
podpięty telefon i modem. Chodzi mi o jakąś sygnalizację np. LED
(czerwona dioda - linia jest zajęta, zielona - linia jest wolna)
lun urządzonko typu antyteściowa, które to odłącza np. modem
kiedy ktoś rozmawia przez telefon.
--
---..---,.-..-..-.-.-..---..-.,-.
\ \ / / > / | | | || |- | . <
`---'`---' `-' `-'-'-'`---'`-'`-'


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=
Date: Mon, 30 Sep 2002 01:10:15 +0200


"Szymek" <szymek_at_nospam_tlen.pl> wrote in message =
news:an7qlp$dhf$1_at_nospam_news2.tpi.pl...
| Witam
| Czy mo=BFna w jaki=B6 prosty spos=F3b zrobi=B6 jaki=B6 sygnalizator
| zaj=EAcia linii telefonicznej?

No mo=BFna ;)

| Do jednej linii telefonicznej mam
| podpi=EAty telefon i modem. Chodzi mi o jak=B1=B6 sygnalizacj=EA np. =
LED
| (czerwona dioda - linia jest zaj=EAta, zielona - linia jest wolna)

Po prostu musisz wykry=E6 fakt, =BFe w wolnej linii napi=EAcie wynosi =
58V, a w zaj=EAtej ok. 16. R=F3=BFnica jest na tyle du=BFa, =BFe nie =
trzeba tu skomplikowanych uk=B3ad=F3w.

| lun urz=B1dzonko typu antyte=B6ciowa, kt=F3re to od=B3=B1cza np. modem
| kiedy kto=B6 rozmawia przez telefon.

To te=BF nie jest wi=EAkszym problemem, ale wymaga=B3oby zastosowania =
np. przeka=BCnika, kt=F3ry wymaga=B3by zewn=EAtrznego zasilania. Ale to =
jest do przeskoczenia.
Natomiast proponowa=B3bym nie robi=E6 uk=B3adu, kt=F3ry od=B3=B1czy =
modem jak te=B6ciowa rozmawia przez telefon, tylko zrobi=E6 uk=B3ad, =
kt=F3ry od=B3=B1czy te=B6ciow=B1 w momencie, jak u=BFywasz modemu. =
Zastan=F3w si=EA nad tym ;)

| --=20
| ---..---,.-..-..-.-.-..---..-.,-.
| \ \ / / > / | | | || |- | . <=20
| `---'`---' `-' `-'-'-'`---'`-'`-'

Bardzo =B3adne....

Adam
=20


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jacek_at_nospam_retsat1.com.pl (Rubik)
Subject: Re: sygnalizacja =?ISO-8859-2?Q?zaj=EAtej_linii_telefoniczne?= =?ISO-8859-2?Q?j?=
Date: 30 Sep 2002 06:56:32 +0200


Dnia 02-09-30 01:10, Użytkownik ammpp napisał:
"Szymek" <szymek_at_nospam_tlen.pl> wrote in message news:an7qlp$dhf$1_at_nospam_news2.tpi.pl...
| Witam
| Czy można w jakiś prosty sposób zrobiś jakiś sygnalizator
| zajęcia linii telefonicznej?

No można ;)

| Do jednej linii telefonicznej mam
| podpięty telefon i modem. Chodzi mi o jakąś sygnalizację np. LED
| (czerwona dioda - linia jest zajęta, zielona - linia jest wolna)

Po prostu musisz wykryć fakt, że w wolnej linii napięcie wynosi 58V, a w zajętej ok. 16. Różnica jest na tyle duża, że nie trzeba tu skomplikowanych układów.

| lun urządzonko typu antyteściowa, które to odłącza np. modem
| kiedy ktoś rozmawia przez telefon.

To też nie jest większym problemem, ale wymagałoby zastosowania np. przekaźnika, który wymagałby zewnętrznego zasilania. Ale to jest do przeskoczenia.
Natomiast proponowałbym nie robić układu, który odłączy modem jak teściowa rozmawia przez telefon, tylko zrobić układ, który odłączy teściową w momencie, jak używasz modemu. Zastanów się nad tym ;)

Oponowałbym przed urzywaniem napięcia do wykrywania faktu zajętości
linii. Centrale, szczególnie te wewnetrzne potrafią dać tylko 24V gdy są
wolne. Proponowałbym mierzyć prąd, gdy <1mA linia wolna, gdy >10mA linia
na pewno zajęta. Można to wykorzystać do napędzania LED wpiętego
szeregowo z linią, tylko potrzeba jeszcze mosteczek i coś do
ograniczenia prądu led bo w sieci może płynąć prąd do 100mA. No i
kondziołek przed mosteczkiem aby wyeliminować sygnał dzwonienia. Ten LED
może być z transoptora ... Pozdrowionka RUBIK


--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=
Date: Mon, 30 Sep 2002 18:53:45 +0200


| Oponowa=B3bym przed urzywaniem napi=EAcia do wykrywania faktu =
zaj=EAto=B6ci=20
| linii. Centrale, szczeg=F3lnie te wewnetrzne potrafi=B1 da=E6 tylko =
24V gdy s=B1=20
| wolne.

Sorki, ale to jest niezgodne z normami telekomunikacyjnymi. Jak masz =
jak=B1=B6 badziewn=B1 central=EA, kt=F3ra ma normy w d..., to Twoja =
strata.

| Proponowa=B3bym mierzy=E6 pr=B1d, gdy <1mA linia wolna, gdy >10mA =
linia=20
| na pewno zaj=EAta. Mo=BFna to wykorzysta=E6 do nap=EAdzania LED =
wpi=EAtego=20
| szeregowo z lini=B1,

Gratuluj=EA. Po pierwsze napi=EAcie w linii mo=BFe w porywach wynosi=E6 =
130V, ale to szczeg=F3=B3. Problem w tym, =BFe przy wybieraniu =
impulsowym tarcza aparatu robi po prostu w linii zwarcie. Nie wiem, czy =
dioda LED polubi=B3aby takie warunki pracy.

| tylko potrzeba jeszcze mosteczek i co=B6 do=20
| ograniczenia pr=B1du led bo w sieci mo=BFe p=B3yn=B1=E6 pr=B1d do =
100mA. No i=20
| kondzio=B3ek przed mosteczkiem aby wyeliminowa=E6 sygna=B3 dzwonienia.

Jak niby chcesz ten sygna=B3 dzwonienia wyeliminowa=E6 ???

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jacek_at_nospam_retsat1.com.pl (Rubik)
Subject: Re: sygnalizacja =?ISO-8859-2?Q?zaj=EAtej_linii_telefoniczne?= =?ISO-8859-2?Q?j?=
Date: 30 Sep 2002 20:00:25 +0200


Dnia 02-09-30 18:53, Użytkownik ammpp napisał:
| Oponowałbym przed urzywaniem napięcia do wykrywania faktu zajętości
| linii. Centrale, szczególnie te wewnetrzne potrafią dać tylko 24V gdy są
| wolne.

Sorki, ale to jest niezgodne z normami telekomunikacyjnymi. Jak masz jakąś badziewną centralę, która ma normy w d..., to Twoja strata.

| Proponowałbym mierzyć prąd, gdy <1mA linia wolna, gdy >10mA linia
| na pewno zajęta. Można to wykorzystać do napędzania LED wpiętego
| szeregowo z linią,

Gratuluję. Po pierwsze napięcie w linii może w porywach wynosić 130V, ale to szczegół. Problem w tym, że przy wybieraniu impulsowym tarcza aparatu robi po prostu w linii zwarcie. Nie wiem, czy dioda LED polubiłaby takie warunki pracy.

| tylko potrzeba jeszcze mosteczek i coś do
| ograniczenia prądu led bo w sieci może płynąć prąd do 100mA. No i
| kondziołek przed mosteczkiem aby wyeliminować sygnał dzwonienia.

Jak niby chcesz ten sygnał dzwonienia wyeliminować ???

AdamSarkazm w Twoim tonie jest zbędny. Przeanalizuj co napisałem, a dopiero
potem a nie przedtem możesz mnie objeżdzać. Centrale które dają to
wspaniałe napięcie 24V to wyroby znanych firm (oszczędzę im reklamy),sam
mierzyłem. Co do zabezpieczenia LED to wspomniałem o tym, widocznie zbyt
enigmatycznie skoro nie dostrzegłeś. Wystarczy jeden R i jeden T.
Jedynie w przypadku tego C przed mostkiem wyskoczyłem trochę jak Filip z
konopii bo musiałby to być przynajmniej 220uF bipolar, co byłoby myślę
uciążliwe do wykombinowania, ale ... dla chcącego nic trudnego. Na
pocieszenie wystarczył by nawet na 6,3V. Pozdrowionka RUBIK

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: sygnalizacja zajętej linii telefonicznej
Date: Mon, 30 Sep 2002 20:29:01 GMT


On Mon, 30 Sep 2002 18:53:45 +0200, ammpp wrote:
| Oponowałbym przed urzywaniem napięcia do wykrywania faktu zajętości
| linii. Centrale, szczególnie te wewnetrzne potrafią dać tylko 24V gdy są
| wolne.

Sorki, ale to jest niezgodne z normami telekomunikacyjnymi. Jak masz
jakąś badziewną centralę, która ma normy w d..., to Twoja strata.

Tym niemiej wypada sie z tym liczyc.

| Proponowałbym mierzyć prąd, gdy <1mA linia wolna, gdy >10mA linia
| na pewno zajęta. Można to wykorzystać do napędzania LED wpiętego
| szeregowo z linią,

Gratuluję. Po pierwsze napięcie w linii może w porywach wynosić 130V, ale to szczegół.

Szczegol ... bo w czym przeszkadza ?

Problem w tym, że przy wybieraniu impulsowym tarcza aparatu robi po
prostu w linii zwarcie. Nie wiem, czy dioda LED polubiłaby takie
warunki pracy.

A czemu ma nie lubic ? Zewrzyj linie amperomierzem, zobacz ile plynie
w stanie zwarcia.

Poza tym ... hm, impulsy na pewno sa rozwarciem, dobry telefon
zwiera tez obwod rozmowny zeby w ucho nie stukac, ale czy aby
na pewno choc przez moment jest zwarcie ?J.


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=
Date: Tue, 1 Oct 2002 00:18:58 +0200


| Poza tym ... hm, impulsy na pewno sa rozwarciem, dobry telefon
| zwiera tez obwod rozmowny zeby w ucho nie stukac, ale czy aby=20
| na pewno choc przez moment jest zwarcie ?=20

Zagi=B1=B3e=B6 mnie. Przy okazji sprawdz=EA jeszcze raz, ale jestem na =
80% pewny, =BFe jest to zwarcie.
Wybieranie numeru to pocz=B1tek po=B3=B1czenia wychodz=B1cego, a takiego =
po=B3=B1czenia nie wolno "popu=B6ci=E6". Zrobienie "flasha" (czyli =
rozwarcie linii na 200ms) przy po=B3aczeniu wychodz=B1cym z regu=B3y =
zrywa po=B3=B1czenie. A impuls tarczy aparatu nie jest wiele kr=F3tszy.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Marek Dzwonnik" <mdz_at_nospam_message.pl>
Subject: Re: sygnalizacja zajętej linii telefonicznej
Date: Tue, 1 Oct 2002 00:37:24 +0200


Użytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisał w wiadomości
news:anaimn$j0v$1_at_nospam_news.tpi.pl...
| Poza tym ... hm, impulsy na pewno sa rozwarciem, dobry telefon
| zwiera tez obwod rozmowny zeby w ucho nie stukac, ale czy aby
| na pewno choc przez moment jest zwarcie ?

Zagiąłeś mnie. Przy okazji sprawdzę jeszcze raz, ale jestem na 80% pewny, że
jest to zwarcie.
Wybieranie numeru to początek połączenia wychodzącego, a takiego połączenia
nie wolno "popuścić". Zrobienie "flasha" (czyli rozwarcie linii na 200ms)
przy połaczeniu wychodzącym z reguły zrywa połączenie. A impuls tarczy
aparatu nie jest wiele krótszy.

W przypadku tarczy wybierczej wygląda to tak:
Tarcza ma dwa styki. Jeden zwierający na krótko obwód rozmówny w sytuacji
gdy tarcza została wytrącona z położenia spoczynkowego. Czyli już w czasie
naciągania. Drugi styk rozwierany N razy w czasie ruchu powrotnego. W
przypadku tarczy typu A impulsowanie odbywało się z częstością 10pps ze
współczynnikiem: 66ms - rozwarcie, 33ms - zwarcie. Niektóre centrale
wymagały innych współczynnników ( typ E(ricsson) i S(iemens) ), ale nie
pamiętam już konkretnych wartości. Czas trwania 'flash-a' czyli
kalibrowanej przerwy w linii może być różny - zależnie od centrali. ZTCW
typowo jest to 600ms.

Kiedyś mialem na Amstradzie zrobiony układ do selekcji i regulacji tarcz :-)

--
Marek Dzwonnik mdz_at_nospam_message.pl
GG: #2061027 (zwykle jako 'dostępny-niewidoczny')
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Marek Dzwonnik" <mdz_at_nospam_message.pl>
Subject: Re: sygnalizacja zajętej linii telefonicznej
Date: Tue, 1 Oct 2002 00:40:07 +0200


Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz_at_nospam_message.pl> napisał w wiadomości
news:3d98d216$1_at_nospam_news.home.net.pl...

Opps! Poprawka. Gdzieś mi zjadło znaki cytowania. Miało być tak:

Zagiąłeś mnie.
(...)
A impuls tarczy aparatu nie jest wiele krótszy.

W przypadku tarczy wybierczej wygląda to tak:
Tarcza ma dwa styki. Jeden zwierający na krótko obwód rozmówny w sytuacji
gdy tarcza została wytrącona z położenia spoczynkowego. Czyli już w czasie
naciągania. Drugi styk rozwierany N razy w czasie ruchu powrotnego. W
przypadku tarczy typu A impulsowanie odbywało się z częstością 10pps ze
współczynnikiem: 66ms - rozwarcie, 33ms - zwarcie. Niektóre centrale
wymagały innych współczynnników ( typ E(ricsson) i S(iemens) ), ale nie
pamiętam już konkretnych wartości. Czas trwania 'flash-a' czyli
kalibrowanej przerwy w linii może być różny - zależnie od centrali. ZTCW
typowo jest to 600ms.

Kiedyś mialem na Amstradzie zrobiony układ do selekcji i regulacji tarcz :-)

MDzPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Szymek <szymek_at_nospam_tlen.pl>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefoniczne_j?=
Date: Mon, 30 Sep 2002 17:47:33 GMT


Oponowałbym przed urzywaniem napięcia do wykrywania faktu zajętości
linii. Centrale, szczególnie te wewnetrzne potrafią dać tylko 24V gdy są
wolne. Proponowałbym mierzyć prąd, gdy <1mA linia wolna, gdy >10mA linia
na pewno zajęta. Można to wykorzystać do napędzania LED wpiętego
szeregowo z linią, tylko potrzeba jeszcze mosteczek i coś do
ograniczenia prądu led bo w sieci może płynąć prąd do 100mA. No i
kondziołek przed mosteczkiem aby wyeliminować sygnał dzwonienia. Ten LED
może być z transoptora ... Pozdrowionka RUBIK

A może jakiś bardziej szczegółowy opisik jak toto zrobić (i
coby to linii mi nie wywaliło)?


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: sygnalizacja zajętej linii telefonicznej
Date: Mon, 30 Sep 2002 20:29:12 GMT


On 30 Sep 2002 06:56:32 +0200, Rubik wrote:
| lun urządzonko typu antyteściowa, które to odłącza np. modem
| kiedy ktoś rozmawia przez telefon.

To też nie jest większym problemem, ale wymagałoby zastosowania np. przekaźnika,
który wymagałby zewnętrznego zasilania. Ale to jest do przeskoczenia.

Oponowałbym przed urzywaniem napięcia do wykrywania faktu zajętości
linii. Centrale, szczególnie te wewnetrzne potrafią dać tylko 24V gdy są
wolne. Proponowałbym mierzyć prąd, gdy <1mA linia wolna, gdy >10mA linia
na pewno zajęta. Można to wykorzystać do napędzania LED wpiętego
szeregowo z linią,

Mam inna propozycje - wlaczyc szeregowo cewke przekaznika, ktorego
normalnie zwarte zestyki odlacza drugi aparat. A w drugim
obwodzie analogicznie. Mamy swietne urzadzenie wzajemnie odcinajace...
tylko niestety wtracona spora indukcyjnosc. Trzeba by jakies
kondensatory, zadbac o rezonanse itp.

Jest takie urzadzonko w wersji elektronicznej - miesci
sie malym rozdzielaczu, niestety - nie wiem gdzie kupic ..

J.


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=
Date: Tue, 1 Oct 2002 00:21:12 +0200


| Mam inna propozycje - wlaczyc szeregowo cewke przekaznika, ktorego
| normalnie zwarte zestyki odlacza drugi aparat. A w drugim=20
| obwodzie analogicznie. Mamy swietne urzadzenie wzajemnie odcinajace...
| tylko niestety wtracona spora indukcyjnosc. Trzeba by jakies=20
| kondensatory, zadbac o rezonanse itp.

Aparat telefoniczny dla sygna=B3u zmiennego ma by=E6 oporno=B6ci=B1 o =
warto=B6ci 600 omuff.
Jakiekolwiek indukcyjno=B6ci, pojemno=B6ci, czy nawet opory w=B3aczone w =
szereg z telefonem s=B1 raczej nie wskazane.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Szymek <szymek_at_nospam_tlen.pl>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_sygnalizacja_zaj=EAtej_linii_telefonicznej?=
Date: Mon, 30 Sep 2002 17:47:38 GMT


"ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> wrote:

Po prostu musisz wykryć fakt, że w wolnej linii napięcie wynosi 58V, a w zajętej ok. 16. Różnica jest na tyle duża, że nie trzeba tu skomplikowanych układów.

To by mi pasowało.


To też nie jest większym problemem, ale wymagałoby zastosowania np. przekaźnika, który wymagałby zewnętrznego zasilania. Ale to jest do przeskoczenia.
Natomiast proponowałbym nie robić układu, który odłączy modem jak teściowa rozmawia przez telefon, tylko zrobić układ, który odłączy teściową w momencie, jak używasz modemu. Zastanów się nad tym ;)

Generalnie chodzi o uniemożliwienie połączenie gdy linia jest
już zajęta (kto pierwszy ten lepszy :) ). Ale pomysł z
odłączeniem teściowej bardzo mi się podoba.

| ---..---,.-..-..-.-.-..---..-.,-.
| \ \ / / > / | | | || |- | . <
| `---'`---' `-' `-'-'-'`---'`-'`-'

Bardzo ładne....

W google poszukaj "figlet" i zrób se też :))

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Paweł Dymkowski" <dymkowski_at_nospam_hot.pl>
Subject: Re: sygnalizacja zajętej linii telefonicznej
Date: Mon, 30 Sep 2002 08:15:19 +0200Użytkownik "Szymek" <szymek_at_nospam_tlen.pl> napisał w wiadomości
news:an7qlp$dhf$1_at_nospam_news2.tpi.pl...
Witam
Czy można w jakiś prosty sposób zrobiś jakiś sygnalizator
zajęcia linii telefonicznej? Do jednej linii telefonicznej mam
podpięty telefon i modem. Chodzi mi o jakąś sygnalizację np. LED
(czerwona dioda - linia jest zajęta, zielona - linia jest wolna)
lun urządzonko typu antyteściowa, które to odłącza np. modem
kiedy ktoś rozmawia przez telefon.
Tego typu urzadzonko jest w ofercie AVT (nie pamiętam numeru kitu). Z tym,
ze ono nie sygnalizuje optycznie, ale nie dopuszcza do polaczenia i wystawia
sygnal zajetosci dla drugiego aparatu (modemu) jesli pierwszy ma podniesiona
sluchawke.
Pawel