Netia i InternetMasz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "-=Przemek=-" <cornhole_at_nospam_darmo.alter.pl>
Subject: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 19:54:30 +0200


Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co wyciągnął z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.
Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej? Może ktoś
spotkał się z podobnym problemem w Netii? Co mu można doradzić? Czy ma prawo
ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?

Z góry dziękuję!


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Jd" <jdubowski_at_nospam_interia.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 20:13:37 +0200


"-=Przemek=-" <cornhole_at_nospam_darmo.alter.pl> wrote in message
news:aocbv8$iol$1_at_nospam_news.tpi.pl...
Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co wyciągnął
z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy
łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.
Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej?

Tak.

Może ktoś
spotkał się z podobnym problemem w Netii?

To jest charakterystyczne dla radiodostępów telefonicznych, nie tylko w
Netii.

Co mu można doradzić?

Zmianę operatora na takiego który podłączy go "po miedzi". Ewentualnie
negocjacje z Netią w sprawie zmiany łącza na miedziane.

Czy ma prawo
ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?


Prawo ma, tyle że nie wiadomo czy Netia ma warunki techniczne do zmiany
sposobu podłączenia.
Czasem radiodostep stosuje się jako rozwiązanie tymczasowe (do czasu budowy
linii kablowych), a czasem jako docelowe podłączenie abonenta, tam gdzie
zagęszczenie abonentów jest mniejsze.

--
==========###-###-###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom
E-mail: jdubowski_at_nospam_interia.pl
==========###-###-###-###==============


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Filip..::Dragon.Master::.." <filip_gd_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 20:39:09 +0200


Maałem netię 4-5 kb/s to była normalka działało mementami lepiej od tpsa
tylko do nadajnika mam jakieś 2-3k
Wszystko było ok....ogólnie poprawiło się jeszcze jak doszły sterowniki do
modemu w raz z winxp wtedy to już super
Użytkownik "Jd" <jdubowski_at_nospam_interia.pl> napisał w wiadomości
news:aocd3l$o6a$2_at_nospam_news.tpi.pl...
"-=Przemek=-" <cornhole_at_nospam_darmo.alter.pl> wrote in message
news:aocbv8$iol$1_at_nospam_news.tpi.pl...
Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się
drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co
wyciągnął
z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy
łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.
Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej?

Tak.

Może ktoś
spotkał się z podobnym problemem w Netii?

To jest charakterystyczne dla radiodostępów telefonicznych, nie tylko w
Netii.

Co mu można doradzić?

Zmianę operatora na takiego który podłączy go "po miedzi". Ewentualnie
negocjacje z Netią w sprawie zmiany łącza na miedziane.

Czy ma prawo
ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?


Prawo ma, tyle że nie wiadomo czy Netia ma warunki techniczne do zmiany
sposobu podłączenia.
Czasem radiodostep stosuje się jako rozwiązanie tymczasowe (do czasu
budowy
linii kablowych), a czasem jako docelowe podłączenie abonenta, tam gdzie
zagęszczenie abonentów jest mniejsze.

--
> ==========###-###-###-###==============
> Jaroslaw Dubowski, Bytom
> E-mail: jdubowski_at_nospam_interia.pl
> ==========###-###-###-###==============
>Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 20:56:14 +0200


"-=3DPrzemek=3D-" <cornhole_at_nospam_darmo.alter.pl> wrote in message =
news:aocbv8$iol$1_at_nospam_news.tpi.pl...
| Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Za=B3o=BFyli mu na dachu domu =
jak=B1=B6
| anten=EA (prawdopodobnie po=B3=B1czenie z central=B1 telefoniczn=B1 =
odbywa si=EA drog=B1
| radiow=B1). Wszystko fajnie, tylko kupi=B3 sobie modem i maksimum co =
wyci=B1gn=B1=B3 z
| tego modemu to co=B6 oko=B3o 16kbps! Modem oczywi=B6cie V90 lub K56. =
Przy =B3=B1czeniu
| si=EA zar=F3wno z 0202122 jak i numerem dost=EApowym Netii jest to =
samo.
| Nie orientujecie si=EA czy to mo=BFe by=E6 wina tej transmisji =
radiowej? Mo=BFe kto=B6
| spotka=B3 si=EA z podobnym problemem w Netii? Co mu mo=BFna =
doradzi=E6? Czy ma prawo
| ubiega=E6 si=EA o mo=BFliwo=B6=E6 szybszego po=B3=B1czenia?

Chyba nie rozumiesz ca=B3ej istoty protoko=B3=F3w internetowych.
Modem mo=BFe wyci=B1gn=B1=E6 fizycznie 33 kbps. Jest to szczyt jego =
mo=BFliwo=B6ci technicznych (mo=BFna to matematycznie wyliczy=E6). =
Podawana pr=EAdko=B6=E6 56 kbps jest mo=BFliwa do osi=B1gni=EAcia tylko =
w jedn=B1 stron=EA i to przy zastosowaniu kompresji danych i =
przekroczeniu dopuszczalnego w telekomunikacji pasma cz=EAstotliwo=B6ci.
To jest jedna sprawa. A druga - i to najwa=BFniejsza - Je=BFeli nawet =
mia=B3by=B6 po=B3aczenie z pr=EAdko=B6ci=B1 56 kbps, to nigdy nie =
osi=B1gniesz takiej pr=EAdko=B6ci transmisji danych. Jest to wina =
protoko=B3=F3w internetowych, kt=F3re sprawiaj=B1, =BFe nawet =
kilkadziesi=B1t procent ca=B3ej pr=EAdko=B6ci po=B3=B1czenia mo=BFe =
zaj=B1=E6 wyczekiwanie i nawi=B1zywanie po=B3=B1czenia, a to, co zostaje =
dla danych to u=B3amek nominalnej pr=EAdko=B6ci.
Tak=BFe je=BFeli chcesz uzyska=E6 sta=B3=B1, =B6redni=B1 pr=EAdko=B6=E6 =
transmisji danych wynosz=B1c=B1 56kbps, to niestety b=EAdziesz musia=B3 =
za=B3o=BFy=E6 sobie =B3=B1cze o max. pr=EAdko=B6ci np. 128 kbps.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 21:57:36 GMT


On Sun, 13 Oct 2002 20:56:14 +0200, ammpp wrote:
Chyba nie rozumiesz całej istoty protokołów internetowych.
Modem może wyciągnąć fizycznie 33 kbps. Jest to szczyt jego
możliwości technicznych (można to matematycznie wyliczyć).
Podawana prędkość 56 kbps jest możliwa do osiągnięcia tylko w jedną stronę i to
przy zastosowaniu kompresji danych i przekroczeniu dopuszczalnego
w telekomunikacji pasma częstotliwości.

A wcale nie. Tzn owszem - w jedna strone [choc brak drugiej jest
bardzo dyskusyjny], ale bez kompresji, a i z ta czestotliwoscia
to takie sobie przekroczenie - w koncu to jednak dziala po cyfrowym
laczu telefonicznym 8b*8ksps. Ciekawy jest tez czesty dopisek:
"due to FCC limitation in US actual speed is 53kbps".

A 33kbps to ciekaw jestem wyliczenia :-)

To jest jedna sprawa. A druga - i to najważniejsza - Jeżeli nawet
miałbyś połaczenie z prędkością 56 kbps, to nigdy nie osiągniesz
takiej prędkości transmisji danych. Jest to wina protokołów internetowych,
które sprawiają, że nawet kilkadziesiąt procent całej prędkości
połączenia może zająć wyczekiwanie i nawiązywanie połączenia, a to,
co zostaje dla danych to ułamek nominalnej prędkości.

A kompresja ? :-)

J.


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Mon, 14 Oct 2002 00:38:53 +0200


| A 33kbps to ciekaw jestem wyliczenia :-)

Przesy=B3anie danych to nie jest co=B6 co si=EA rozwija=B3o na =
chybi=B3-trafi=B3. Do tego jest dorobiona poka=BCna teoria, co prawda =
troch=EA niestrawna, ale jest i podobno si=EA sprawdza. I z tej teorii =
wynika, =BFe max. pr=EAdko=B6=E6 przy standardowym =B3=B1czu =
telefonicznym, gdzie norma ogranicza pasmo do 3 kHz max. pr=EAdko=B6=E6 =
transmisji to 33 kbps.

|=20
| >To jest jedna sprawa. A druga - i to najwa=BFniejsza - Je=BFeli nawet
| >mia=B3by=B6 po=B3aczenie z pr=EAdko=B6ci=B1 56 kbps, to nigdy nie =
osi=B1gniesz
| >takiej pr=EAdko=B6ci transmisji danych. Jest to wina protoko=B3=F3w =
internetowych,
| >kt=F3re sprawiaj=B1, =BFe nawet kilkadziesi=B1t procent ca=B3ej =
pr=EAdko=B6ci
| > po=B3=B1czenia mo=BFe zaj=B1=E6 wyczekiwanie i nawi=B1zywanie =
po=B3=B1czenia, a to,
| > co zostaje dla danych to u=B3amek nominalnej pr=EAdko=B6ci.
|=20
| A kompresja ? :-)

Chyba si=EA nie rozumiemy. To m.in. dzi=EAki kompresji mo=BFna =
powi=EAkszy=E6 max. pr=EAdko=B6=E6 z 33 do 56 kbps. Natomiast =
protoko=B3y musz=B1 dzia=B3a=E6 i tego nie przeskoczysz. Tak=BFe przy =
=B3=B1czu 56 kbps max. =B6rednia pr=EAdko=B6=E6 transmisji danych nie =
b=EAdzie wi=EAksza, ni=BF np. 20-25 kbps.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Mon, 14 Oct 2002 20:26:47 GMT


On Mon, 14 Oct 2002 00:38:53 +0200, ammpp wrote:
| A 33kbps to ciekaw jestem wyliczenia :-)

Przesyłanie danych to nie jest coś co się rozwijało na chybił-trafił.
Do tego jest dorobiona pokaźna teoria, co prawda trochę niestrawna,
ale jest i podobno się sprawdza. I z tej teorii wynika, że max.
prędkość przy standardowym łączu telefonicznym, gdzie norma ogranicza
pasmo do 3 kHz max. prędkość transmisji to 33 kbps.

Podaj te wyliczenia, bo mnie sie nie zgadzaja :-)


| >To jest jedna sprawa. A druga - i to najważniejsza - Jeżeli nawet
| >miałbyś połaczenie z prędkością 56 kbps, to nigdy nie osiągniesz
| >takiej prędkości transmisji danych. Jest to wina protokołów internetowych,
| >które sprawiają, że nawet kilkadziesiąt procent całej prędkości
| > połączenia może zająć wyczekiwanie i nawiązywanie połączenia, a to,
| > co zostaje dla danych to ułamek nominalnej prędkości.
|
| A kompresja ? :-)

Chyba się nie rozumiemy. To m.in. dzięki kompresji można powiększyć
max. prędkość z 33 do 56 kbps.

Nie, to nie dzieki kompresji.

Natomiast protokoły muszą działać i
tego nie przeskoczysz.

Skompresujesz sobie dane i protokoly.

Także przy łączu 56 kbps max. średnia prędkość
transmisji danych nie będzie większa, niż np. 20-25 kbps.

To ciekawe jakim cudem mam wieksza :-)

J.


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 08:35:35 +0200


| >Przesy=B3anie danych to nie jest co=B6 co si=EA rozwija=B3o na =
chybi=B3-trafi=B3.=20
| >Do tego jest dorobiona poka=BCna teoria, co prawda troch=EA =
niestrawna,
| >ale jest i podobno si=EA sprawdza. I z tej teorii wynika, =BFe max.
| >pr=EAdko=B6=E6 przy standardowym =B3=B1czu telefonicznym, gdzie norma =
ogranicza
| >pasmo do 3 kHz max. pr=EAdko=B6=E6 transmisji to 33 kbps.
|=20
| Podaj te wyliczenia, bo mnie sie nie zgadzaja :-)

Polecam podr=EAczniki akademickie. Poczytaj i zobacz. W zwyk=B3ych =
ksi=B1=BFkach typu "Windows dla opornych" takich informacji oczywi=B6cie =
nie znajdziesz, bo sami autorzy si=EA na tym nie znaj=B1....

| >Chyba si=EA nie rozumiemy. To m.in. dzi=EAki kompresji mo=BFna =
powi=EAkszy=E6
| >max. pr=EAdko=B6=E6 z 33 do 56 kbps.
|=20
| Nie, to nie dzieki kompresji.

Powiedzia=B3em "m.in.".
Drug=B1 przyczyn=B1 - to te=BF powiedzia=B3em - jest wyjechanie poza =
dopuszczalne w normach telekomunikacyjnych pasmo cz=EAstotliwo=B6ci.

| >Natomiast protoko=B3y musz=B1 dzia=B3a=E6 i
| >tego nie przeskoczysz.
|=20
| Skompresujesz sobie dane i protokoly.

Skompresowa=E6 protoko=B3y ??
Co Ty pier.....

| >Tak=BFe przy =B3=B1czu 56 kbps max. =B6rednia pr=EAdko=B6=E6
| >transmisji danych nie b=EAdzie wi=EAksza, ni=BF np. 20-25 kbps.
|=20
| To ciekawe jakim cudem mam wieksza :-)

osi=B1gasz zawsze wi=EAksz=B1 pr=EAdko=B6=E6 ?? O ka=BFdej porze ??

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "jerry1111" <jerry1111_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 15:39:28 +0200


Użytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisał w wiadomości news:aogd27$9n8$1_at_nospam_news2.tpi.pl...
| >Przesyłanie danych to nie jest coś co się rozwijało na chybił-trafił.
| >Do tego jest dorobiona pokaźna teoria, co prawda trochę niestrawna,
| >ale jest i podobno się sprawdza. I z tej teorii wynika, że max.
| >prędkość przy standardowym łączu telefonicznym, gdzie norma ogranicza
| >pasmo do 3 kHz max. prędkość transmisji to 33 kbps.
|
| Podaj te wyliczenia, bo mnie sie nie zgadzaja :-)

Ano i dla mnie te wyliczenia sie siakos nie wyliczaja ;-)

Polecam podręczniki akademickie. Poczytaj i zobacz.

No wlasnie, poczytaj i zobacz. Przy asymetrycznym kanale
DA SIE. Tytulu nie zdradze bo nie pamietam.

| >Chyba się nie rozumiemy. To m.in. dzięki kompresji można powiększyć
| >max. prędkość z 33 do 56 kbps.

Dzieki kompresji to mozesz pewnie z 70k wyciagnac.

Powiedziałem "m.in.".
Drugą przyczyną - to też powiedziałem - jest wyjechanie poza dopuszczalne w normach
telekomunikacyjnych pasmo częstotliwości.

Znaczy nasza kochana (tfu) telekomuna sama przekracza swoje
wlasne normy? I to 'hurtowo' w wiekszosci miast w PL ?

| >Natomiast protokoły muszą działać i
| >tego nie przeskoczysz.
|
| Skompresujesz sobie dane i protokoly.

Skompresować protokoły ??
Co Ty pier.....

Mozna, mozna. Ktoras tam wersja PPP 'zwijala' naglowek IP do chyba
2 bajtow. I ZTCP cos tam zwijala przy TCP (ale tego pewny na 100% nie jestem
bo daawno temu to bylo).

| >Także przy łączu 56 kbps max. średnia prędkość
| >transmisji danych nie będzie większa, niż np. 20-25 kbps.
|
| To ciekawe jakim cudem mam wieksza :-)

osiągasz zawsze większą prędkość ?? O każdej porze ??

A co pora ma do rzeczy? Jak masz nasycone kanaly gdzies
po drodze do serwerka to chyba normalne ze nie zapchasz
se modemu na 100%, nie? Tylko to nie ma nic wspolnego z
szerokoscia lacza do modemu na centrali.

jerryPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 18:26:34 +0200


| >| Podaj te wyliczenia, bo mnie sie nie zgadzaja :-)
|=20
| Ano i dla mnie te wyliczenia sie siakos nie wyliczaja ;-)

No jak mi przykro :(

| >Polecam podr=EAczniki akademickie. Poczytaj i zobacz.
|=20
| No wlasnie, poczytaj i zobacz. Przy asymetrycznym kanale
| DA SIE. Tytulu nie zdradze bo nie pamietam.

Nie. To nie ma nic wsp=F3lnego z symetri=B1. 33kbps to max =
pr=EAdko=B6=E6 w 1 stron=EA.

| >| >Chyba si=EA nie rozumiemy. To m.in. dzi=EAki kompresji mo=BFna =
powi=EAkszy=E6
| >| >max. pr=EAdko=B6=E6 z 33 do 56 kbps.
|=20
| Dzieki kompresji to mozesz pewnie z 70k wyciagnac.

przez modem ?? Ciekawe jak...

| >Powiedzia=B3em "m.in.".
| >Drug=B1 przyczyn=B1 - to te=BF powiedzia=B3em - jest wyjechanie poza =
dopuszczalne w normach
| >telekomunikacyjnych pasmo cz=EAstotliwo=B6ci.
|=20
| Znaczy nasza kochana (tfu) telekomuna sama przekracza swoje
| wlasne normy? I to 'hurtowo' w wiekszosci miast w PL ?

To nie s=B1 wewn=EAtrzne normy TPSA, tylko normy obowi=B1zuj=B1ce =
prawnie przynajmniej w ca=B3ej Europie, je=BFeli nie na =B6wiecie.

| >| Skompresujesz sobie dane i protokoly.
|=20
| >Skompresowa=E6 protoko=B3y ??
| >Co Ty pier.....
|=20
| Mozna, mozna. Ktoras tam wersja PPP 'zwijala' naglowek IP do chyba
| 2 bajtow. I ZTCP cos tam zwijala przy TCP (ale tego pewny na 100% nie =
jestem
| bo daawno temu to bylo).

Kurde, zastan=F3w si=EA chwil=EA. Sam adres IP zajmuje 4 bajty. Jak =
chcesz wi=EAc ca=B3y nag=B3=F3wek zwin=B1=E6 do 2 ??
To jest ju=BF jaka=B6 beletrystyczna paranaukowa =B6piewka wymy=B6lona =
pewnie przez jakiego=B6 dziennikarza (albo dziennikark=EA) ;)

| >osi=B1gasz zawsze wi=EAksz=B1 pr=EAdko=B6=E6 ?? O ka=BFdej porze ??
|=20
| A co pora ma do rzeczy? Jak masz nasycone kanaly gdzies
| po drodze do serwerka to chyba normalne ze nie zapchasz
| se modemu na 100%, nie? Tylko to nie ma nic wspolnego z
| szerokoscia lacza do modemu na centrali.

Dobra, zgoda. Pora nie ma nic do tego.
Ale bajer polega na tym, =BFe je=BFeli masz to szcz=EA=B6cie i w danej =
chwili serwer dost=EApowy ma na tyle du=BFo czasu, =BFeby s=B3ucha=E6 =
tylko Ciebie (nikt inny przez chwil=EA nic od niego nie chce) to =
rzeczywi=B6cie mo=BFna wyci=B1gn=B1=E6 wi=EAcej. Ale w normalnych =
warunkach niestety jest to niemo=BFliwe.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "..::TP::.." <gero_at_nospam_pl.Sp4m.box43>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 20:35:40 +0200


Użytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisał w wiadomości
news:aohfmp$5rn$1_at_nospam_news.tpi.pl...

[chlast]
Dobra, zgoda. Pora nie ma nic do tego.
Ale bajer polega na tym, że jeżeli masz to szczęście i w danej
chwili serwer dostępowy ma na tyle dużo czasu, żeby słuchać tylko
Ciebie (nikt inny przez chwilę nic od niego nie chce) to rzeczywiście
można wyciągnąć więcej. Ale w normalnych warunkach niestety jest to
niemożliwe.
Adam

czyli teraz chodzi o serwer dostepowy a nie o te tajemnicze obliczenia
mozliwej predkosci na laczu telefonicznym (33,6kb/s) ?

ja mysle ze glowny problem jest w tym co sciagamy, skad sciagamy i przez
jakie rutery po drodze biegna nasze pakiety. Jak ktos na naszej drodze
postanowi troche pouzywac VoIP'a to oczywiscie spadna nam transfery
bo VoIP ma pierwszenstwo. To samo jak ktos ograniczy sztucznie pasmo
do 2kb/s np. w kazaa to chocbys mial 100Mb dostep do netu to szybciej niz
te 2kb/s.

a to ze dzisiaj modemy potrafia banglac szybciej niz 33,6kb/s to fakt
latwy do udowodnienia o kazdej porze dnia i nocy :)) i w sumie chyba
nie jest wazne jak to robia ale ze to roba a transfer -=Przemka=- rowny
16kb/s jest poprostu do bani i nadaje sie tylko na polaczenia terminalowe:)


Pozdrawiam,
TPPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "jerry1111" <jerry1111_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 22:07:17 +0200


| >| Podaj te wyliczenia, bo mnie sie nie zgadzaja :-)
|
| Ano i dla mnie te wyliczenia sie siakos nie wyliczaja ;-)

No jak mi przykro :(

| >Polecam podręczniki akademickie. Poczytaj i zobacz.
|
| No wlasnie, poczytaj i zobacz. Przy asymetrycznym kanale
| DA SIE. Tytulu nie zdradze bo nie pamietam.

Nie. To nie ma nic wspólnego z symetrią. 33kbps to max prędkość w 1 stronę.

Powiedz mi jedno. Przez 3 lata bylem wlascicielem takiej
malej firmy providerskiej i jak SDH i insze wdzwaniane wynalazki
dzialaly fizycznie na 56k BEZ ZADNEJ KOMPRESJI ??? cudo?
Mialo toto homologacje Ministerstwa Lacznosci RP wiec norm zadnych
lamac nie moglo. Zauwaz ze przy V90/K56flex masz niesymetryczne kanaly
do i od abonenta. Moze to Ci w czyms pomoze...

| >| >Chyba się nie rozumiemy. To m.in. dzięki kompresji można powiększyć
| >| >max. prędkość z 33 do 56 kbps.
|
| Dzieki kompresji to mozesz pewnie z 70k wyciagnac.

przez modem ?? Ciekawe jak...

A sciagnij ftp-em megabajta zer.

| >Powiedziałem "m.in.".
| >Drugą przyczyną - to też powiedziałem - jest wyjechanie poza dopuszczalne w >normach
| >telekomunikacyjnych pasmo częstotliwości.
|
| Znaczy nasza kochana (tfu) telekomuna sama przekracza swoje
| wlasne normy? I to 'hurtowo' w wiekszosci miast w PL ?

To nie są wewnętrzne normy TPSA, tylko normy obowiązujące prawnie przynajmniej w >całej Europie,
jeżeli nie na świecie.

Znaczy rzad polski lamie swoje wlasne prawa wydajac homologacje?

| >| Skompresujesz sobie dane i protokoly.
|
| >Skompresować protokoły ??
| >Co Ty pier.....
|
| Mozna, mozna. Ktoras tam wersja PPP 'zwijala' naglowek IP do chyba
| 2 bajtow. I ZTCP cos tam zwijala przy TCP (ale tego pewny na 100% nie jestem
| bo daawno temu to bylo).

Kurde, zastanów się chwilę. Sam adres IP zajmuje 4 bajty. Jak chcesz więc cały >nagłówek zwinąć do
2 ??
To jest już jakaś beletrystyczna paranaukowa śpiewka wymyślona pewnie przez jakiegoś >dziennikarza
(albo dziennikarkę) ;)

Prosze bardzo. Naglowek IP:
4 - source IP addr
4 - dest IP addr
1 - Zero
1 - Pcol
2 - TCP segment length
Naglowek TCP:
2 - source port
2 - dest port
4 - sequence nr
4 - ack nr
1 - header length
1 - flags
2 - window
2 - checksum
2 - urgent pointer

razem 32 bajty.

Pola w kolejnosci wystepowania a liczby to ilosc bajtow
na dane pole. Sa metody KOMPRESJI (i w ten sposob jest sie w stanie
zwinac naglowek do kilku bajtow). Zwija sie to po jednej stronie PPP
a rozwija po drugiej. Zamiast pelnego naglowka mozna
dawac tylko 'odnosnik' 1 bajtowy co do tego jaki to ma byc
naglowek i tyle (nie wiem czy to jest popularne w 'normalnym'
internecie ale w pewnej instalacji telemetrii zrobionej na IP
byla taka smieszna kompresja i za cholere nie moglem dojsc co ie
dziala bo CALY naglowek byl zwiniety do 1 bajtu. Znaczy byl
pelny naglowek w pierwszym pakiecie TCP a potem PPP sie dogadywaly na
jakis jego znacznik i tyle. Dalej szedl tylko numer i dlugosc
i cos tam jeszcze. Wiec nie pisz ze sie naczytalem takich rzeczy,
bo troche sie takich programow napisalem.

| >osiągasz zawsze większą prędkość ?? O każdej porze ??
|
| A co pora ma do rzeczy? Jak masz nasycone kanaly gdzies
| po drodze do serwerka to chyba normalne ze nie zapchasz
| se modemu na 100%, nie? Tylko to nie ma nic wspolnego z
| szerokoscia lacza do modemu na centrali.

Dobra, zgoda. Pora nie ma nic do tego.
Ale bajer polega na tym, że jeżeli masz to szczęście i w danej chwili serwer >dostępowy ma na tyle
dużo czasu, żeby słuchać tylko Ciebie (nikt inny przez chwilę >nic od niego nie chce) to
rzeczywiście można wyciągnąć więcej. Ale w normalnych >warunkach niestety jest to niemożliwe.

A jaki to ma zwiazek z rzeczonym przekraczaniem norm przez
V90?
Powiem wiecej, polke gdzie jest 16 modemow V90 podlaczasz
sobie (na przyklad) 1MBitem wiec to o czym piszesz
tez nie ma zwiazku z rzeczywistoscia.

Zreszta, dla mnie sprawa jest oczywista wiec EOT z mojej strony

jerry
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 20:23:35 GMT


On Tue, 15 Oct 2002 18:26:34 +0200, ammpp wrote:
| >Polecam podręczniki akademickie. Poczytaj i zobacz.
| No wlasnie, poczytaj i zobacz. Przy asymetrycznym kanale
| DA SIE. Tytulu nie zdradze bo nie pamietam.

Nie. To nie ma nic wspólnego z symetrią. 33kbps to max prędkość w 1 stronę.

Ale jednak poprosimy o uzasadnienie tego :-)

| Dzieki kompresji to mozesz pewnie z 70k wyciagnac.
przez modem ?? Ciekawe jak...

Dzieki kompresji :-)

| >Drugą przyczyną - to też powiedziałem - jest wyjechanie poza dopuszczalne w normach
| >telekomunikacyjnych pasmo częstotliwości.

| Znaczy nasza kochana (tfu) telekomuna sama przekracza swoje
| wlasne normy? I to 'hurtowo' w wiekszosci miast w PL ?

To nie są wewnętrzne normy TPSA, tylko normy obowiązujące prawnie
przynajmniej w całej Europie, jeżeli nie na świecie.

No to co to za obowiazujace prawnie normy, skoro na calym swiecie
je przekraczaja ..

| >| Skompresujesz sobie dane i protokoly.
| >Skompresować protokoły ??
| >Co Ty pier.....
|
| Mozna, mozna. Ktoras tam wersja PPP 'zwijala' naglowek IP do chyba
| 2 bajtow. I ZTCP cos tam zwijala przy TCP (ale tego pewny na 100% nie jestem
| bo daawno temu to bylo).

Kurde, zastanów się chwilę. Sam adres IP zajmuje 4 bajty. Jak chcesz więc cały nagłówek zwinąć do 2 ??
To jest już jakaś beletrystyczna paranaukowa śpiewka wymyślona pewnie przez jakiegoś dziennikarza (albo dziennikarkę) ;)

Mniej pier... wiecej nauki :-)
Mozna. Jeden naglowek przesylasz w calosci. Nastepny z tego samego
potoku rozni sie od poprzedniego minimalnie - wystarczy pamietac
poprzedni i przesylac roznice ..

| >osiągasz zawsze większą prędkość ?? O każdej porze ??
|A co pora ma do rzeczy? Jak masz nasycone kanaly gdzies
|po drodze do serwerka to chyba normalne ze nie zapchasz
|se modemu na 100%, nie? Tylko to nie ma nic wspolnego z
|szerokoscia lacza do modemu na centrali.

Dobra, zgoda. Pora nie ma nic do tego.

No i jak uzasadnisz zzdarzajacy sie czasem wiekszy transfer ?

Ale bajer polega na tym, że jeżeli masz to szczęście i w danej
chwili serwer dostępowy ma na tyle dużo czasu, żeby słuchać tylko
Ciebie (nikt inny przez chwilę nic od niego nie chce) to rzeczywiście
można wyciągnąć więcej. Ale w normalnych warunkach niestety jest to
niemożliwe.

A skad wiesz jakie jest srednie oblozenie serwera, chocby tepsowego,
jakie jest szybkie lacze "ze swiatem", na ile uzytkownicy
obciazaja lacza - w obie strony !

Zazwyczaj to jednak nie serwer dostepowy jest waskim gardlem ..

J.


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 23:05:58 +0200


| >Nie. To nie ma nic wsp=F3lnego z symetri=B1. 33kbps to max =
pr=EAdko=B6=E6 w 1 stron=EA.
|=20
| Ale jednak poprosimy o uzasadnienie tego :-)

Mog=EA poleci=E6 literatur=EA, bo mi i tak nie uwierzysz.

| >| Dzieki kompresji to mozesz pewnie z 70k wyciagnac.
| >przez modem ?? Ciekawe jak...
|=20
| Dzieki kompresji :-)

Naiwniak...
Ale spr=F3buj. Mo=BFe co=B6 nowego wymyslisz ;)

| >To nie s=B1 wewn=EAtrzne normy TPSA, tylko normy obowi=B1zuj=B1ce =
prawnie
| >przynajmniej w ca=B3ej Europie, je=BFeli nie na =B6wiecie.
|=20
| No to co to za obowiazujace prawnie normy, skoro na calym swiecie=20
| je przekraczaja ..

Te normy by=B3y wymyslane baaaaardo dawno temu, kiedy nikomu si=EA nie =
=B6ni=B3o o internecie i o jakich=B6 modemach
a tym bardziej o przesy=B3aniu danych cyfrowych przez telefon.
A i tych wylicze=F1, z kt=F3rych wynika te 33 kbps te=BF wtedy nie =
by=B3o, bo facet o nazwisku Shannon wymy=B6li=B3 je dopiero w latach 50.
A wi=EAc nie dziw si=EA, =BFe normy troch=EA odstaj=B1 od dzisiejszych =
wymaga=F1 i trzeba je =B3ama=E6, =BFeby si=EA wyrobi=E6 z =
pr=EAdko=B6ci=B1 transmisji.
To si=EA czasami zdarza.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Milosz Skowyra <miloszek_at_nospam_fidonet.org.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Tue, 15 Oct 2002 23:39:54 +0200


ammpp wrote:

| >Nie. To nie ma nic wspólnego z symetrią. 33kbps to max prędkość w 1 stronę.
| Ale jednak poprosimy o uzasadnienie tego :-)

Mogę polecić literaturę, bo mi i tak nie uwierzysz.

Nie dzierze... jaka to niby w koncu literatura ?
--
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
|-----------------------------------------------------|
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek_at_nospam_fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
|-----------------------------------------------------|
Zatrudnimy mlode, ladne ekspedientki na mieso i wedliny.

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Wed, 16 Oct 2002 01:54:06 +0200


"Milosz Skowyra" <miloszek_at_nospam_fidonet.org.pl> wrote in message =
news:3DAC8B29.90E63BBF_at_nospam_fidonet.org.pl...
| ammpp wrote:
| >=20
| > | >Nie. To nie ma nic wsp=F3lnego z symetri=B1. 33kbps to max =
pr=EAdko=B6=E6 w 1 stron=EA.
| > | Ale jednak poprosimy o uzasadnienie tego :-)
| =20
| > Mog=EA poleci=E6 literatur=EA, bo mi i tak nie uwierzysz.
|=20
| Nie dzierze... jaka to niby w koncu literatura ?

Id=BC sobie do biblioteki i poszukaj skrypt=F3w akademickich typu:
Teoria informacji i kodowania (ew. zbi=F3r zada=F1)

albo czego=B6 w tym stylu. R=F3=BFne uczelnie r=F3=BFnie ten przedmiot =
nazywaj=B1, ale generalnie ka=BFda politechnika powinna co=B6 takiego =
mie=E6.

AdamPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Marek Dzwonnik" <mdz_at_nospam_message.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Wed, 16 Oct 2002 02:54:33 +0200


Użytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisał w wiadomości
news:aoi029$br2$1_at_nospam_news2.tpi.pl...

| No to co to za obowiazujace prawnie normy, skoro na calym swiecie
| je przekraczaja ..

Te normy były wymyslane baaaaardo dawno temu, kiedy nikomu się nie śniło o
internecie i o jakichś modemach
a tym bardziej o przesyłaniu danych cyfrowych przez telefon.
A i tych wyliczeń, z których wynika te 33 kbps też wtedy nie było, bo facet
o nazwisku Shannon wymyślił je dopiero w latach 50.
A więc nie dziw się, że normy trochę odstają od dzisiejszych wymagań i
trzeba je łamać, żeby się wyrobić z prędkością transmisji.
To się czasami zdarza.

AFAIK:
Przepływność 33.6kbs wynika z twierdzenia Shanona do którego podstawiono
następujące wartości:
pasmo: 3.4kHz
odstęp S/N = 38dB
Założony odstęp od szumów wynika nie tyle z poziomu zewnętrzych zakłóceń
wchodzących w linię abonencką (te mogą leżeć niżej) lecz z szumu kwantyzacji
powstającego przy 8 bitowym przetwarzaniu A/C w torze PCM. Natomiast
ograniczenie pasma do 3.4kHz jest m.in. skutkiem kształtowania ch-ki
niezbędnego przy stosowanej w PCM częstotliwości próbkowania wynoszącej
8ksps. Możliwości transmisyjne miedzianej pary abonenckiej sięgają znacznie
dalej, o czym świadczy choćby 8Mbps (downstream) uzyskiwane w którejś wersji
ADSL.

Oznacza to, że modem analogowy V.34 (pozbawiony synchronizacji z taktowaniem
przetwornika A/C) podłączony do linii telefonicznej (300...3400Hz,
S/N=38dB) nie jest w stanie przepchnąć przez nią więcej niż 33.6kbps.
Przepływność 56kbps możliwą teoretycznie w V.90 (X2, k56flex) uzyskuje się
eliminując z toru transmisyjnego etap przetwarzania A/C.

Tzn. w przypadku modemów analogowych (max. V.34) mamy - patrząc w dowolnym
kierunku:
modem_A - linia abonencka - przetwornik A/C (+szum kwantyzacji) -
tor_cyfrowy (teletransmisja, komutacja) - przetwornik C/A - linia
abonencka - modem_B

W przypadku V.90 (downstream) mamy:
modem_serwer_V.90 (u providera) - tor_cyfrowy(teletransmisja, komutacja) -
przetwornik C/A - linia abonencka - modem_V90 (klient)

Oczywiście patrząc w drugą stronę (upstream) mamy po drodze nieuniknione
przetwarzanie A/C:
klient - linia abonencka - przetwornik A/C (+szum kwantyzacji) - tor
cyfrowy - provider
- stąd też wynika ograniczenie do 33.6kbps.

W praktyce, w kierunku downstream wykorzystuje się max. 128 poziomów
napięciowych na wyjściu przetwornika czyli 7bitów * 8ksps = 56kbps. Jeżeli
w linii występują zakłócenia, to liczba bitów kodowanych w jednej próbce
ulega zmniejszeniu. Dodam, że w roli modemów z funkcjonalnością serwer-V.90
mogą występować np. popularne niegdyś ZyXel-e Elite 2864I - czyli w wersji
ISDN.

Próbowałem wyszperać coś w sieci, ale znalazłem tylko ogólnikowe opisy, albo
instrukcje do modemów. Jedyne na co trafiłem to:
http://www.red.net/support/resourcecentre/modem/56k.php
http://www.k56flex.com/technic.html
http://sky.fit.qut.edu.au/~rolf/itn540/gallery/a199/crank/ass154~1.htm
Jeśli się w to wczytać to w zasadzie można z nich wyłuskać potrzebne
wyjaśnienia.

Gdzieś miałem ładnie a zarazem precyzyjnie opisaną i wymalowaną ideę
K56flex, ale niestety nie mogę tego znaleźć ani w bookmark-ach ani w
papierach. Jeśli znajdę to podeślę.

MDz

P.S. Przepraszam za nieścisłości (no dobrze... ewidentne błędy) i
uproszczenia (najgorzej jak się czegoś nie wie i do tego jeszcze zapomni),
ale pora późna, więc sami rozumiecie ;-) Oczywiście ew. korekty są mile
widziane.
M.Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Michał Lebik" <axe_at_nospam_zeus.polsl.gliwice.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Wed, 16 Oct 2002 00:04:51 +0200Użytkownik "J.F." <jfox_at_nospam_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:3db85db6.5060209_at_nospam_nt...
Ale jednak poprosimy o uzasadnienie tego :-)

to moze i ja wtrace swoje trzy grosze (matematyczne) - dla leniwych i
ciekawych

a wiec mamy wzor nastepujacy : C=B*ld (1+S/N)
, gdzie : C - max predkosc transmisji [bodow/sekunde], B - szerokosc pasma w
[Hz], S/N - stosunek sygnalu do szumu (nie w dB), zas ld(.) jest to logarytm
dwojkowy (dla niezorientowanych log o podstawie dwa)
Problem zostal rozwiazany (czytaj wzor wyprowadzony) z pomoca twierdzenia o
pakowaniu kuli (czyt literatura).

majac przecietna linie telefoniczna o S/N[dB]=68dB, S/N=~2351 (
S/N[dB]=20log(S/N) ) ,
dla szerokosci pasma B=3kHz (linia telefoniczna), po podstawieniu do wzoru
mamy (no ile? ile? : czary mary) C=33599=~33.6[kboda/sek]

Zas dla 56kbit/s przy tej samej szerokosci pasma, potrzebujemy juz kabla o
S/N=113.6[dB] , co juz jest wymaganiem dosc sporym , i nie wszedzie mozliwym
do zrealizowania (drogi kabel, filtry , wzmacniacze sygnalu itp bajery)

mam nadzieje ze moje dywagacje komus sie tu przydadza dzziekuje za uwage.
urwanie transmisj&^%..

Michal Lebik axe_at_nospam_zeus.polsl.gliwice.plPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Michał Lebik" <axe_at_nospam_zeus.polsl.gliwice.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Wed, 16 Oct 2002 11:31:57 +0200Użytkownik "Michał Lebik" <axe_at_nospam_zeus.polsl.gliwice.pl> napisał w wiadomości
news:aoi3e6$53f$1_at_nospam_news.tpi.pl...

majac przecietna linie telefoniczna o S/N[dB]=68dB, S/N=~2351 (
S/N[dB]=20log(S/N) ) ,

hyhy, przepraszam za pomylke :0 Oczywiscie poziom szumów wyraza sie wzorem
S/N[dB]=10log(S/N) :)
Co ponosi za soba oczywiscie obnizenie poziomu max szumow w linii jako
warunku uzyskania 33.6kbit/s do 38dB , zas dla 56.6kbit do 56dB, co
oczywiscie mozna uzyskac przez wyeliminowanie przetwarzania A/C w kierunku
do abonenta :)
(we wczesniejszym poscie wszystkie wartosci szumow zostaly obliczone
teoretycznie (jednakze ze zlego wzoru) :)
Michal Lebik axe_at_nospam_zeus.polsl.gliwice.pl
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "..::TP::.." <gero_at_nospam_pl.Sp4m.box43>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Mon, 14 Oct 2002 20:12:51 +0200


Użytkownik "ammpp" <ammpp_at_nospam_poczta.fm> napisał w wiadomości
news:aocfnb$699$1_at_nospam_news.tpi.pl...

Chyba nie rozumiesz całej istoty protokołów internetowych.
[ciach]
Adam

tak sie zaczalem zastanawiac po co napisales tego posta
bo ja odnioslem wrazenie ze probowales osobie, ktora
pyta udowodnic ze powinna sie cieszyc ze ma 16kb/s.

Co do Twojego nastepnego postu w tym watku napisales
ze max predkosc srednia to max 25kb/s. Samo okreslenie
jest raczej dziwne bo albo maksymalna albo srednia.
A to co Ty napisales wymagaloby jeszcze podania czy w czesie
doby czy godziny (jakis czas - bo bez tego ciezko okreslic
srednia predkosc :))

No a co do transferow - ja mam dialog i jak sie lacze ftp'em
to zwykle z bliskimi serwerami osiagam predkosci pobierania
plikow (zip) na poziomie 5,5KB/s.

Przed momentem sprawdzilem transfer pliku o rozmiarze
1 871 975 bajtów - szedl dokladnie 326 sekund co daje srednia
predkosc sciagania - 5,6KB/s a to daje 44,8kb/s czyli nie
prorokowane przez Ciebie 25kb/s.

Oczywiscie nalezy przypuszczac ze jesli plik nie bedzie
skompresowany to pojdzie szybciej.

Pozdrawiam,
TP
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "edek" <k_at_nospam_ii.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 21:32:55 +0200Użytkownik "-=Przemek=-" <cornhole_at_nospam_darmo.alter.pl> napisał w wiadomości
news:aocbv8$iol$1_at_nospam_news.tpi.pl...
Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co wyciągnął
z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy
łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.
Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej? Może
ktoś
spotkał się z podobnym problemem w Netii? Co mu można doradzić? Czy ma
prawo
ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?

Wina transmisji.
Tez mialem netie na radiowce - zwykla rozmowa byla
"zaszumiona", internet praktycznie wogole nie chodzil.
Poprawilo sie po pol roku jak pociagneli kabel.

Edek

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Tadeusz Gozdek <taddy_at_nospam_sys.net.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 21:49:00 +0200


-=Przemek=- wrote:

Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co wyciągnął z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.

Telefony podlaczane radiowo tak maja dobrze, ze tyle mu poszlo.
Nie wazne czy Netia czy TPSA dziala to tak samo kiepsko.

Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej? Może ktoś
spotkał się z podobnym problemem w Netii? Co mu można doradzić? Czy ma prawo
ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?
Skoro dostal telefon podlaczony radiem to pewnie nie ma w jego poblizu
kabli czyli chyba brak szansy na szybsze polaczenia. Niestety to nie
Netia mu obciela transfer a po prostu te urzadzenia tak dzialaja.
Gdyby mial telefon cyfrowy np. w systemie TDMF czy cos takiego znaczy
dzialajacy w oparciu o kanaly cyfrowe to pewnie moglby miec regulowany
transfer ale watpie zeby tak bylo.

--
Pozdrawiam
Tadeusz Gozdek (Taddy) Network manager [TG2442-RIPE] Gadu-gadu: 2919
Tanie moduly, elementy i urzadzenia elektroniczne (m.in. switche):
http://www.allegro.pl/showother.php?id=72219

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Sun, 13 Oct 2002 21:57:38 GMT


On Sun, 13 Oct 2002 19:54:30 +0200, -=Przemek=- wrote:
Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co wyciągnął z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.
Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej?

Zdecydowanie jej.

Czy ma prawo ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?

A nie slyszal ze klient nasz pan ? :-)
Skladac reklamacje i domagac sie co najmniej obnizenia
abonamentu o polowe, a oplat za 0,20.. czterokrotnie :-)

Aha - i radze potestowac przy roznych ograniczeniach predkosci -
moze sie okazac ze przy 12000 chodzi szybciej niz 16000.
Byc moze warto tez wylaczyc V90 - tylko negocjacja czas zajmuje..

P.S. Byc moze pomoze zalozenie lacza radiowego ale ISDN a nie
fonicznego.

J.


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Romuald Bialy <romek_b_at_nospam_o2.pl>
Subject: Re: Netia i Internet
Date: Mon, 14 Oct 2002 00:47:38 +0200


-=Przemek=- wrote:

Kolega jest od niedawna abonentem Netii. Założyli mu na dachu domu jakąś
antenę (prawdopodobnie połączenie z centralą telefoniczną odbywa się drogą
radiową). Wszystko fajnie, tylko kupił sobie modem i maksimum co wyciągnął z
tego modemu to coś około 16kbps! Modem oczywiście V90 lub K56. Przy łączeniu
się zarówno z 0202122 jak i numerem dostępowym Netii jest to samo.
Nie orientujecie się czy to może być wina tej transmisji radiowej? Może ktoś
spotkał się z podobnym problemem w Netii? Co mu można doradzić? Czy ma prawo
ubiegać się o możliwość szybszego połączenia?

Udac sie do operatora i powiedziec ze na tej radiolinii zostal
zainstalowany modem i slabo chodzi. Wtedy operator przydziela 2 kanaly
transmisji lub/i poprawi ustawienie anteny. Tyle teoria. W praktyce jak
kumplowi zakladali radiolinie z Netii to od razu pytali czy bedzie
modem. Powiedzial ze tak, i bez problemow negocjuje polaczenia na okolo
48 kbps. Zadnych dodatkowych oplat.

--
Pozdrawiam.... Romuald Bialy
E'mail: romek_b_at_nospam_o2.pl
WWW: http://www.polbox.com/r/romekb
yampp: http://www.yamppsoft.prv.pl