Mikro Kamery bezprzewodowe- zdiecieMasz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl z bramk± pl.misc.elektronika!

Poprzedni Następny
Wiadomość
spis tre¶ci
From: "Maksymowicz" <max_at_nospam_cnt.pl>
Subject: Mikro Kamery bezprzewodowe- zdiecie
Date: 6 May 1997 06:52:02 GMTbegin 600 MK.jpg
M_]C_X `02D9)1_at_nospam_`!``$`E_at_nospam_"6``#_VP"$``_at_nospam_&!_at_nospam_<&!0_at_nospam_'!P<)"0_at_nospam_*#!0-# L+
M#!D2$P\4'1H?'AT:'!P_at_nospam_)"XG("(L(QP<*#<I+# Q-#0T'R<Y/3_at_nospam_R/"XS-#(!
M"0D)# L,%PT-&#(A'"$A,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R
M,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,O_ `!$(`6H!YP,!(0`"$0$#$0'_Q `?```!
M!0$!`0$!`0```````````0(#! 4&!P_at_nospam_)"_at_nospam_O_Q "U$ `"`0,#`_at_nospam_0#!04$! ``
M`7T!`_at_nospam_,`!!$%$B$Q008346$'(G$4,H&1H0_at_nospam_C0K'!%5+1\"0S8G*""0H6%Q_at_nospam_9
M&B4F)R_at_nospam_I*C0U-C<X.3I#1$5&1TA)2E-455976%E:8V1E9F=H:6IS='5V=WAY
M>H.$A8:'B(F*DI.4E9:7F)F:HJ.DI::GJ*FJLK.TM;:WN+FZPL/$Q<;'R,G*
MTM/4U=;7V-G:X>+CY.7FY^CIZO'R\_3U]O?X^?K_Q `?`0`#`0$!`0$!`0$!
M`````````0(#! 4&!P_at_nospam_)"_at_nospam_O_Q "U$0`"`0($! ,$!P4$! `!`G<``0(#$00%
M(3$&$D%1!V%Q$R(R_at_nospam_0_at_nospam_40I&AL<$)(S-2\!5B<M$*%B0TX27Q%Q_at_nospam_9&B8G*"DJ
M-38W.#DZ0T1%1D=(24I35%565UA96F-D969G:&EJ<W1U=G=X>7J"_at_nospam_X2%AH>(
MB8J2DY25EI>8F9JBHZ2EIJ>HJ:JRL[2UMK>XN;K"P\3%QL?(R<K2T]35UM?8
MV=KBX^3EYN?HZ>KR\_3U]O?X^?K_V_at_nospam_`,`P$``A$#$0`_`/(0#2A1BL5%"%VT
M8H3&)2K3`7%&/6F-!CBG;:EV)3%Q1MJ4,7;2_at_nospam_4Q_at_nospam_!2BJ5A"[:,4P0X4HZ4 +
M_at_nospam_T 58"XXI<<5`(=MS28XHT"X8I0*`%%**-A]`I<"DF(3;3_at_nospam_*KH X4 4N_at_nospam_D+B
MEQ1#48X"DQ0`8Q0!Z46$.P<4"_at_nospam_8ZG#BF`X4F#[5(7 #%*!Q2L,>HI<58A.M*
M!BD`Y12XZ4 .YQ2"I0#_at_nospam_*44XH"A?#Y'_`-TUY_5Q`Z,"G5D_at_nospam_OH HI)"Y_at_nospam_HXI
MV&A1UI1TI[ P'2G8H0K_at_nospam_*4"I&+VH%.X7%V^]*.E+F&%%, IRBF(7%'84# 4O
M2J2$+FE%%A7#\*49I6&*/RI:5KCN)TI12V%<<*?0`8I*JV_at_nospam_(!3_at_nospam_*_at_nospam_+BT52!:
M_at_nospam_*452 <**BX6"E%58!XHYH2T!,!2J*:&.6G?6AZ"0?A1FH 4<4X$\4Q"T=*2
M*"G"FA%2^'[A_P#=->=U< .M\A3WQ2?9L=#621*0PQ./X:9C':J5QV"_at_nospam_#BAM
M(?-T%%*%I +_at_nospam_GM3_`"S[4"L&/8T`4TAB_at_nospam_4;?K2 2EI\H(,\=J7-.PT(#2BG9
MV$+CBBE8`IU%_at_nospam_3%I130!0*0N_at_nospam_JTZ_at_nospam_:>_at_nospam_4E&H#A3EH =2"BP*0M**+%"BEHL2
M)2KTJ4 M+5<H7#MTH K2(#J*D+!0*&_at_nospam_'_at_nospam_\4HI +Z8I>:D0`\4X&BQ0ZC\*=A
M6"E'%-"L5[S_`(])/]TUYU50&=D..U.%9) .IIC4]J9-QOV8'HU,-LPZ5-_at_nospam_0
MPHR]1BHO-0'_at_nospam_TW<H7SE7UI5D!/>FADB..X<?4U87!7(`/U%6A)#AL'>.F,8A
MU<#\*5_at_nospam_*ARQ^66/_`#^-.%E,_*S_at_nospam__0?_`%Z=RHDB6\T7^MC8#WB-6X8K9EYD
MQ]5IK8 DMK;'[NYBS_=-94QNHOF^SC'J*F^A-AB7K\;XQCZU;5TD4%6J;CL.
M%.JD)6% I:8+43-**+_at_nospam_+2T_at_nospam_#M0*2`4=*<*+ */>E[4VP%%.%(8E&2*0A0:44
MRDAU%-,D2ES3OH HI12BP"D'2J <*<,"E< I<T_at_nospam_%%.%3<!0*7IZU2 !]:<*F
MX(ANO^/.7_<-><5<`.S6EJ0'44PY112%]HK(E%2>7/&<GTJLL>>21]*VB4B1
M(3(V.:O1V.['[O;^)H&7X-+AXWRX_P!X?_7I7MX8&X=2_at_nospam_ZJ.]($30MI97#6H
M)['=0UOI\_at_nospam__U:CZT,<4-&F6?`%K^5+_PC\OWX)BGM_at_nospam_UD]#;E(F6[A/[Q_,'H
MPJO+<*_at_nospam_W"W4>U4O,SL2+J>BW<&)+(0RCC.ZLZ:Y,"[.)(JK012EF_at_nospam_,>Y8L5%
M#, WRG_at_nospam_]J-_at_nospam_+\9W4\&E<CJ/HK1:_at_nospam_(*5:G8!PI:D(V#M13 44Y:=AB]J2E<!:
M<*8_at_nospam_Z4M `*5:0QPHHV$)11:X"BG"_at_nospam_!*<*8(6EI )^-%,+#_at_nospam_:D'2C0 !HW<5#
M`!BGT)"(KG_CTE_W#7G%:0&=F*7M418[]A12_at_nospam_5::$. IC+WHL%BF(2[\"K0_at_nospam_
MCCYV[C30RVA"8/V<*/I4GVW'\ Q]!5(1!)>+,F-KK[YJ!(YF8?.Q%1(M(UK+
M1Y)=I_\`9:WX/#FY5+*/R-):FL(:FI:Z`#TV_K6HFCQ!/X<U*B=<8%>3P];2
M#YH4_*L*Z\&AP=A0?4&E8/8G(WWA*X23Y<'_`'4-84]K<6_R2.WTQ0CFG&Q1
M8.,]=M0"7;BM+'.T7XKO]T/7ZU>M79TR:;2L26!2BG&R`*7%2QV%6EJ4*P45
M0"BG"D _at_nospam_]Z*0"BG"M-!"TE1H,44JT7!"T<TP"E HNAV%%**8!2CI0(=12L E
M%,!PIXI +1P14CV$'':G4T*PRX_X\Y?]PUYS51 [1:7I4I:"2&>:HJ(WL*=7
M'YTX[#'Q7L#])%_.E=O,(QTI(9.GITH.!VYHL_at_nospam_N59[H0+_at_nospam_=?2IX(4;'%5L(W
MK32E?'R8'XUNV6G16_\`#GVJ+'33CH;EL%5%^7%74^84HG3"!9B1F6I%A_O=
M:7)8W2!H1LZ5#/%B'I36_at_nospam_SG=3F\J/CK7F.I_>.*T]VQQU3 N7+_+579\E2F<
M(B$QUL0Z_at_nospam_H"J,T[#CW+L=RI'6IU-(BX=*7M0BMT*O2E[4TK"L)2"J0[#U-.K
M/< S29IE!3EI<MR;#J2GY#04X50"TM&PA.,4"E<!X;VHH)U%SQ119#0JTG-2
M4A*4&_at_nospam_0H-.!Q32 44HI-7 7-*#VI1 CG_P"/67_<->=UI 2.T'%5YY=HQ620
MS#N;UY7V+TZ=*;%82/\`,V!6J0(62Q>/!0YK6L]Z6L?K4R*3-"!MXYI97\N/
MY:0BI;V;2 O6NAL[((1D<X]:EE4XG06S'<HQTK00G(]J3.M%V')`STK3MXR
M`*2-X,U;> &I]GO6MA\W<C,?&,5#-!^Z^85G8?,<EK4`$_at_nospam_R.HKS'4XF6=_at_nospam_::
M1S5K&*826Y Q2);?-\E.QR#9M/9#N/ /O5<P'&X"F)!'/)'Q6C;7!*94\4":
M+Z/D<U(O2F_at_nospam_5A?PI>W% Q,4"BPQPXIPZ<4)$7"D%'*-"K3NG%2Q!1P*87%6_at_nospam_
M9II!<533NU"0+03M2\4`**,4D_at_nospam_#<.]+Q18$**6_at_nospam_!G2HRX I\H"),IZ=J>LE*
MP7)E.:?0,!2YQ2L%R.?_`(]I?]PUY[6D`.T/2L74)]O ZU"(16TVW\V3S"/N
MFME(QG[M78KH2A,]J %6/:.M2Q$MN< FHUD^T2 +]V_at_nospam_9OV=LJP5>_at_nospam_5>HHC$Z
M(:%ZWYDW>E74;Y_at_nospam_:B5[FIK6/S[:V( 14ZFM,N0,.*NQXK2"[_at_nospam_]24JJ\L:B\L
M,N*/0G8Y7Q';;2I[X_K7F^JVWF2NP]ZFW<FHM#"%BWG 8X/'6DET]BCH!ROO
M33MH<B?0GL+9KB$6KC=CI6?]D\B[PWW>]7:XD5+[3?*E^7E?7-5K9)K9^E1%
MCD;28QD5(*9#'"G ]J%<$)Q2C-7<!5IV,U-V""BC<:%%*.U2(6D'2F 4Y:8"
M[:,4M0U$I11S`**44(30G2DZ4]1C_at_nospam_<49HLP&D<5!*N(]QI7"PEK'\F?6KBH!
M3L J^U/[8J0&CBG]J:N!'/\`\>TG^Z:\^JH`=HXP*YJ__P!;5_at_nospam_BYIOR09JW]
MJ'3-%B9$\# KS4=P=JY6BXQL%QYJU<L8]CX-1L:01T41581Q2P/SQ4&L35_at_nospam_.
MV/BIK>3YL#UJC1:FW9\("0*T[=\U-C:"T+B&KD+;AP>*2*LBS& G7!J5&4UH
M2]3$UR S1Y_SUKS2\A_?#IFIYC)K0RKJ(KDA1GM2G8T,,_at_nospam_'[PC#BA'&RMY3>
M<&7CFK5SIS79..)U'.3VJT%[%*#$D0$H&*S[BQ.X[:F4=="HNVC+EC9>:F]-
MHV\,*_at_nospam_EC,1P<4;"T&+3NE40)FE!I<HT.6G"A+0!:2BX#J4<4`+D8I.M#0!2]
MJ0!TI*2"]_at_nospam_H&:=AWN+T]*6EL(!2BJY_at_nospam_"EQ4W!)ANII577!'%" KR6BE/W8 (
MJQ;G$0!/(ZT[_at_nospam_2;J7J*D+B4X<"FM_at_nospam_U&3'_1I/]TUP%.D!W)3(Q7-WUN?.Q6B
M9.I<TDHT!7C(JW)%RH7IWI#0\;=H'I5*]D CQNI1N!G1,Y;Y2:Z33EF?`,?X
MT-FD#J[:W<QA?+YJ*:/R;A4Q_at_nospam_TDS4OQGTK4LH <9I,N#9K1QC: #5R(X&.*S
M.M;%R!?FZ9%75R._at_nospam_%* ,LISR13UK;H0V,N8MPP!7F/BC2S:/YB[ACGI[TC$P
MK:\6Y BDXD''UH<"VE*R+^[?HU".9Z"HD;$#<,=C5O4XDBG_at_nospam_N(V.> 0/J:JU
MR3-UNS,4WVRV3?;/_at_nospam_''W<_Y%4,/G!3&:;B+S)]-O%AN/G_=>M.U6P$:B2([U
MQ4!<QN_at_nospam_HIWL(2E!I[_at_nospam_.'-/%-`.[4GX5#&* *<HQBFI"%Q2=!3!,.*!2'H+1V
MIIAH-HJ+B'"BF-.P_at_nospam_I*=T%QPI:-!"4=.U(!RD4B_?-($/7Z4E" 2E!HN`R;_
M`(]W_P!TUP=7`#OMO%9E_;'(=1S]*8KF-!/]EN<GA2>?:MJ&[MY ")5_.F(C
MEN+=,_O%K+DD-R_'W:!68^WVJ]=7I<BX&:&K&T#M-+0,NYJP]4N%;5<+V_\`
MKUD=%]"_:\XK8M&7(4=Z9I!&FK>6.QJ99_at_nospam_,4[&W,:-M(#5Y3D5-D.Y,O3K2)
MYJMVVTR+E_at_nospam_'(YZUSOB?3?M-C(1R=E2R#QZ\$NGWQ;'*-5^'45O;54FA7ZCK2
M.::)K2-/."+EAZ>E7[Q3N$+QX*\UO R(86*H;.Z7]PW.YN<5EZDBV]SL1LC'
M7%,E>9F2KE_at_nospam_S_at_nospam_J:U;:\CN+;R)&4<;>:S>_at_nospam_T9=U!Y$VWJ/6J_XT*PAN.*3'O5
M)"N*IJQ&"W:EL4. HI:,08I14B#M15; )2BD.V_at_nospam_"BBP6&T4(2 4HHT&':CC%
M2 =*4&BP(2BM$(6E6IV&.5J,U (2BG$!DO\`Q[O_`+IKA*N 'HVWCI33&&[
MU2$9UUH\4R\1_at_nospam_'Z5E?V'<1M\N['M5:)#19AT8D_O$_/FI)[:.VAPJKGZ4N81
MF"-_at_nospam_WRJ:U;>X:)E^8TFS6!V.FZE^ZQYGZUS_`)YFOW.X]3WJ4S:YII>F+_EK
MC\:='KZVTN?//'O1%E)V+;>,?W?R<_\``O\`ZU10>([VZD^5F1*N\2.8Z32=
M7F4_OI&8>K5UUKJD,B#]Y&/QJ5H=$&:4=PA'5<?6G;\]*- L1^85-#8DB(<?
MG65Q(\_\5^'_`#/-EB_at_nospam_'KD+]*\_6*:UF9/F7!IF4C3MGRJLLFR5>O/6MJ>8W
MA\U4/ Z_at_nospam_UK'<YY# PFMMCXZ\'%9E[:22(5(8OV-5(_at_nospam_RU!Y$NXGMFECC&\;#P
M:36_at_nospam_^A/?VSQQ1R'G*^M9>0.]3%:"OW(R_%0F8]J%H D,A)ZUL:8,YS30S3$<
M7=%_*HFM(V[8J!$#6;+]WFH_+*]5(IQ!#,<4F*E_at_nospam_)0.E.+&PIM(04_at_nospam_H0;"BC
MF_at_nospam_! J;2$%*.E4_at_nospam_0N>*0&AC#-+ P\\ANGO0`[OTH_"E8! :=2!#)3^X?_=-<
M+5P`]*"T;:HEB[*-E)!$8V$3I7+ZGJ!^T% OW35%%>"_S]Y*L+=1N?2L[]S2
M)J:=>;3LR:E_at_nospam_LKJ"X,I7*'VH31HM2&[G;?\`+E:SVW-U-)E#HE;_at_nospam_;JZ/1X=P
M"D_G2B_at_nospam_L=9;V19>&R*OBUG3'ER+]*LT1=MIKL#YF.*W;.Z+*"5('O4[%IER0
MHJ[C20_OH]Z_,OK41C<G8);1)X&20 \>E>;^)-!$-X[IA06/\-4M!2V.5>)X
MF(%6=,U'R!LD+'\:T4CF:-#>F!LZ5);/N.UUW>AJ^;N9\HW5_#[E/.LT;GG
M4\5AVVP18E4QG^ZZX(I73V$HR2+%[_at_nospam_Z;Q(&P.*YUC1<"-LXJ*IB_at_nospam_)(!S6UI?
M0T6 U,48I106%Z4;58?-_at_nospam_U-P(7M8VZ#%5FM'7H<U20$!!'48I!TI6 7'%)BD
MP&4_at_nospam_%)!86BKZ"&TE)#"EH 2DH 6FF(O_at_nospam_J<4F")/NTE%V`"G"D_at_nospam_&2G]RW^[7#
MU=,#T\#-+MJTB4 6EVT(".1 T9&*XR_M&%])QU-58$(-/XR#BJKQE#]X5G8U
MV-KPS:/>WH],'M7L=IH_at_nospam_DMU!]/>IMJ=%-'&^)-'%LY9?0]O>N*E;9-MP:&K"
MEH5I9W!VJ]5OMU]:L-LA_P"^!509FY'0:9XDU.#DGS1WX _I76Z?X]LV`6:!
MXW_WQ5,(S.J_at_nospam_OA=6OG0S18S_`'A67J7CF#1+?)C>7_=(J5[QT<QQUW\3=1U.
M401?N$;^]M/_`++7>>'KOQ!I.E""#4K&^_at_nospam_8AS$&"MT''"&NBE$XYUK&D?&,E
MN0+W0-0X^\\2[E_I69J?B/2M0X,GV?/19F4$?K6<L.[W-U4BT<W<>2Y_=3QN
M/]DYK#N(3'+4VL9MCH+[YQD\UU&DSJ^*PEJ73C<["PO-N.:TM1T.VUBR828)
M*X')XJJ9U^S7*<%J?_at_nospam_.ZAMYDMY48'D#::XC4-%U#3#_I%I+M_OA&Q5G#*G8S
M>M)C`XJC$?#UK9TH9S3Z#-2D`J-ABTH(-1:XA*2J`9S^%1&V5^>E3<>Y$ULZ
MCBJY4CM0A#:,4K_at_nospam_)25010VD[4_at_nospam_"DH *;0 H-+N]*H$&<T U"&&XBESF_at_nospam_$ALG
M^J?Z&N)ITD(]2%.VULB$. HQ0 E<YX_at_nospam_0Q#S5'/\`]:JB.YRC-)(O)J-$+$#!
MJ"D[GK/_at_nospam_72O)_at_nospam_3Y3GYJ];A_at_nospam_5+88R#6/4[J>BT.6US3Q<1D>U><:QHWV67[IP
MU:!5CI<R8=&BED^Y^IK7M/#,>1NADQ[9JHHYMSJ],\(Z6#\\4F/]\UU,/_at_nospam_KP
M\T/[RP?ZF5_\:U1?)V*+^#-,TV;S-(\V*3IC?N'ZYKR3QQ]JANS!<,AY[?4U
MAU*DK(YK3(_,NUKT&(_*M=%,Y)&C:ZE=VN/+GQCIP*T/^$BNID"7/ES)Z%<?
MRKI1&AU6B^!_"7B>UBEN[6>&Z<;LQS$<_B31J?P.3G^RM1E5<<">0?TCK&LP
M3?0\VU7X:>+=(FWK#'<J,?ZI)&_]EK0\-:W'I%M,OB/2+G/8^6R>F.K#WJ8T
MET-%5MH7-/UZ"?)A88S[5UECJ+O'C(KDE[LSTL/+0U(YRZX:K*!3'L<90]JH
MUF<=XK^'MM>PM>Z:&6X.692Y.>/H:\CEAEMY"DJ,C>C#%5$\N<=181CM6SI0
MX-#,KFF.*;BLT-,4"G# IL8G%,J1"4=:I( I#R.:0RN;=&]JA:W91Q2 BP1P
M:3'%(".DI" 9[4<U8QM(*0KA2]J$- *;30_at_nospam_%/J1H8_\`J6^E<754P.^NM9BM
M.I/_`'S60=?NKB3=$!_at_nospam_?[-:7(1?7Q!)P&('_``&K<.M(_P![]!2Y_at_nospam_+,>IVY[
M,/PJMJ<L-Q9D9^GY4TPL<C'"CUJZ9IINKU54<#WHEL7%:GL/ABW%M"N?>NPC
MN WK62/3C'02:%)T^[7*^(]&66R;_at_nospam_YV\<UJ'2QYU<:9?V\G^K5HQT(89J6RU
M#5;8XMQ_WUMJ+LYUH=-87WB*Z8>9):Q+[#G^M=7:6K72_at_nospam_W,\DWY#^0H]IS:&
ML4:\*QP+_at_nospam_"OGKQ_>?:=<EYX!(Z?[35$8V%55HF1X?CS.6KI[V]%A;[^^*ZZ>
MQYLB.T\4;88_M4>Y'Z87_P"O6_#?:/LBG=9DS_at_nospam_UO&5B+'IGASXI>$[2RMK*:
MXGC:-0N3`Q_E7H.G^(=*U10;.Z\S_MFP_F*PFN9Z&D4:?#"N1\1ZKIEC=&TF
MBD+;0QQ_^NHIRY6&A\_^)M3M_P"W\VB%$^;K]36WH6IY3GV[5&(E>1U8;0ZN
MTO 1G/Z5K6]UP.:BF=AJ6=SDXK(\5>![3Q+;;H_at_nospam_5NDR5/F8'3_\`56AQU#Q'
M4-'O=#NS:WR!)!SPP-6])^Z:1RV-3&*!TJ `4HXI`)3#[47L%A*2B]RD)VIM
M$2>HF*4<=Z15A,;A_at_nospam_\U"UL".*NV_at_nospam_BLUO(#[5%C%2AC>HHIM )BFXI$H%HH10
MG I.*! .!3L4`-=3Y3?0UQ=5`$:H\B6XSG<<=Q5NTA,C_<5:;)5S5%E)_" ?
MK36MBOWH4I*([D0A0?PLOTJ&X 6$X)_&CU'$R4ES_at_nospam_<UW_ABU$<:\?-S3;-J2
MU/2]&LR8\M[UL>6H_BJDM#T4*DR(#UK,U*^MI+=UYSCTI!RV.6D9-W'2I(5\
MPC J&*R9J0:<_P!X"M*U3'&2#2B6D*T_D=:^<_$,XFU:X?\`Z:-_,UI PQ&Q
M;\-+\CM_M?THU^3=-%%_GK6\=CRWN;5M<)::/"FQ2WE\9%58#-<S'RHUD?T;
MH*K8E:E\0ZO$,_8K%D]#_P#KJK]N1+_at_nospam_>4IMYA_ HP/TJU*Q5S<C\6:Q:P":P
MN;A2#_at_nospam_XE(_K5U?$%_>_O+F:1W_VF)_K573!O0XJ^E,U^7]S6SI=RL6,FO/K_
M`!'1A]CH[74TXY-;ECJ/F8&:R._H=)8W`^6NFM'J[G/)#=:\.:?XBM/*NXAV
M^<*,\?45Y;K/P]N?#X:XMW\RUXZR<Y_(5=]#GY3G^*3M21F%&*0!BFD4A(9B
MC%%[`A".*CCSWIHD4T#I2&_at_nospam_^E%) ,)J,_at_nospam_'M4W!$?V8$?+4+0LHH`AIE,$KBX
MS2A>E4,-II,4MAH44M-;`QLG^I?_`':XBJ_at_nospam_"-2XTF2&X\F,[V_*EETFX_at_nospam_B5E
M<DGM2N/D:1 GV]#\LDH_[:4IU#4(2%:ZF_[^&M;.PDR6+7+N/J=_^\2:L'6'
MO(?+:&/ZBD(9:,#.N17I/AF:-V Z=:S:L;T3T&UOX+=-I&:OI<P7'M6D3O3!
MX%V_+7#>,2;9XI4)7'7!Z\U-B^;W3'L;OSU'.:Z#31C!(%1L8Q.J_at_nospam_V^6,#-#
M;<<_RK2)L>4>*_$.I:-X_at_nospam_9_+$]MY:C8[\?E7F^H7POKAI1 D6>RU496T//KO
M4Z/04VV>?I_*LB_;S-6CSV/]:UCL<CW+\/[VYCC/*]*Z>TBCA5=B*#TX%,G8
MO_at_nospam_U2U"WAN83NC7?C_at_nospam_XK4$8NE3O&ZG<>X/-;7F?NV-9J30KF5'IK>7YK#[YXH
M:'RQC-8RU-H,8"\7/F&KUEK$MNPPY/XFN:2.N$F=UX;UAY\;O0=Z] M9=PH_at_nospam_
M#+\%PRG&:O9$Z8=0P]ZLRD>5>+_#O]G3&XA'[ECZ`8R37)]J%$Q #BC!Q3L(
M3%-QBBQ(S&*2BP!01[5 R/I13"XF.*2D,93120!0:&!!(ORU7QBF%Q* *8A<
M4G2H&F-%+5_at_nospam_-D_U+_2N(JXC.M%K);W$,DBL.W(^M:5Q!YJ&FM"ZNIB8VS_at_nospam_&J
MSH!>H3^M="E>)SV-B>")M'A*(N0><#ZUF2V96!9/6IAL:+0SU?RF%=%I.I"%
MPRR#OWK&9M3.O_X2)A:9A7>V?[U9$GB/6U^:*-#[<_XU!OSLU-)\<:FSB&ZM
M50DXX8U;UW[3J=D9#$Z_)2CN="J>Z<GIMTUO=B*3C#8YKO\`29MVW;Z55S.+
M.HM9?EVMQ4G[T' B)3UHYNQLF<;X\8PZ&[20*/F3DUX6W4T4SDKG9V(\NR7Z
M"N=A_?ZRO^\:WB<)K0_N[\9_O5NC)05HF&Y%':F.<S":3+=1GBK#OA>M,DP;
M,Y;\:VY7V6?2DF%[DXG"6B!]Z_*,!E-8%PKN>&<_C6$C6#*NUQP<U/"=A&:Y
MVSI_at_nospam_=/H>JBU8?-^M>AZ5KT+_`/+1?SK.Y:.KBND9`VX5>M[I0O+"K3%RF;JF
ML6,\#6W[N7/O7*PZ1IC-_at_nospam_KG\O\*KF8N0U[?PEH]U'M\M_at_nospam_3W&W_"J=_\`#-0C
M265W/GJ(V _^M5QU,'"QR-_X>U336/GV4^P'&\+Q65D4I$-#:*$`E-Q2N(;B
MDQ20`!28I#(Z;0380=.II*8T1R?=JM2N,2EQ[T"&TGX4T2)2BDAZC9/]2W^[
M7$5I3*1Z7K2;M*AN%P,-C^=-Q]SZ5;0EL<_=ILNAQ56X3$T35K37ND&S9(T]
M_at_nospam_\84MC_Z]-NK:1+ !XRN/6G!%G,2BJ\+29^60K6+W-%HCH=.FF3&978>E=.D
MD3(JK$,_2I-(,Z/3K72XI8FDB_at_nospam_WY'7M6_=MITMKL1H<[<;11%'3&QYQKVE-!
M=-=6X^7.>!6OX8O=RJK/R /YU,B4]3T*S:,_at_nospam_$XQ6LLD97Y,4TCH/,OBS=8L4
M_at_nospam_5^I0_SKQ=%WRXK2*."N=D?W5H/H*P-(\L7S32$;5.<G\:WV1QFQ,L<K">!_at_nospam_
M1ZBKMO/\BJ7R: 1:\]-O+BL:YOY<F-&W?2F,DL8&4;B.*N:DY2TP#_at_nospam_T"M8JV
M\^J7$8^UG,:<+\JTT-\W-8R9<25H5D3<*_at_nospam_PF,-VK%Q3-8$0N/+/!Q^-:5EKL
MD!XE/YUBXG0COM&\3>? `\WK_%5[5/$PCMQ';W'SG^ZU$4:JQG6UU(W_`"T)
MS6Y9[LC-:J)#=CJ-(DY7ZUU<&&B%:11SR8R>QAN(]LL*2+Z,,UQ>O> ;2XAW
MZ? L$H[*.O'UH,T>;W>EWEC+Y=Q:R(WN*IX`XJ!-!_at_nospam_4PBD2AE%)(+"8IIH&D
M1TVD"$Q24Q(C?[M5J5BA.U'6B)*$_"FT(=A.U IH8R3_`%3?2N*JH >E.&NM
M!V?[7]:=$"+9,CD"K;Z$QV,75HO*N!GZ_K5&?F)6]*VHD'2^% 'FD4KD>6&K
MH-1T;^TK&1X8]OEJ3]WVK6G[TK%=#R:[4I5-.E<TX\K+_at_nospam_[F_I\JPH-_S&M6S
MNG$VW<:QZFD2]]ND1A^\8MZYJ]::A(OSO(3CWIW->8FAO%OG:-^5;C!JO# ^
MGZAE#A&/`%6M="T>A:1=J1MD'YUM_at_nospam_;!\IP*1U=#QOXHWCR:F(2>B)_6O/K!=
M]VHJH7/.K;G6S1F2#:*YB%7LY]LT3-&?O<5MT.<V;35M.B3RO(8+[FK]M+:2
M/NAGA _N.15"M<M/;I,O"1GW60U7&FQ0_,VS'H*8[6"VOXKGY(XBF/6DU$^8
M52FB+DD_[J%(Q5/Y1U%<DBQ_FF-#MJA+.6S26AI3929O>E1B*AF]S4LM1EA&
M$9OPK7MYI96RS$U*1IL=-IVXE>M=1:;LC_at_nospam_UO!&#9T&G$JZ\'K75V3G:*K85B
M:[OXK2+<Y_6N5G\7K*WEV^5_VLBLI:#A`I-)#>/NN$CE;U90:M1^&M(OD^?3
MH,^H&/Y4H#Y3'U#X:9!:RN5C_P!EE;_&N1U#PYJ6FMB6W>0?WD1O\*LQ,?'.
M",'T-)MXK,5QN#ZTV_at_nospam_:(Z;]*K<2$I*&AD3_=JK2$)120!4="`3-&:A(9'(W[
MMOI7&UI #U2S4"S:+'0YJO;W"2PLO3:<<U<T1%,K:W;>9;+<`CA:P1\UJ:UI
M&;1TG_at_nospam_Z58KWYOXX=O7W%=Q!J=K:V5RLCA3M<=1[UTX?W9%>1XGJ&'EPO2JT,
M/>N2M\1I`NK]:OVMPOF;SFN>QK$M"=&&<U*MT -F[K0:\A=MIXH<,I^;ZUJ>
M>+B*,_Q"FC/5'3:6^X?XFMU+A_+SN/YT['=&=CQ3QM/+>ZU(_/W5KF;&9+>Y
M#N.,5I%:'GU'=G1PZK;/CYL?B*G_`-$GZ^6?KBMXO0Q<6,;2[1Q_JH_P%5CH
MT8_U9*?3-(5FAG]GWR']WJ,JCTW&G10ZL" ;O</?_P#530[]S5MK;R/F;9G_
M`&14$CYOER,C%)L2U'22&1LFH\9K`H7:.E4+F+::-P*!%)DU".A%BSRTP^E=
MCI5N6 .*8]3JK.VV8K=M_at_nospam_<CDUI3T(-^P4[EKI[;Y( ?:M-!'G'C;Q#-]N-G%
M(Z[&.<-["N9M+R0'[U<LK\QO'X39M-1;< 6-=SH5X' S[TEN$OA.H78ZU4GL
MXI.)(U<?[2YK5'*<;XC\&6L]J\UG;Q1RJN?E3K7FL]NUM.T,_at_nospam_PZ'!!%2%B';
M496DA$1%1XH`2FFF!"_2JU2F(2BJ!(3M41-)#&9Q2YH&0NWRFN2H_at_nospam_!V]MXB3
M[1^\0[,>G_UZ73]3MA)*Q^7)[FM$+X2_<W$$FE/M=>GK7-QNB_at_nospam__at_nospam_^M%/<C<T=
M(N1'<P,I'$H'ZU?UR8_:)63^+G]*V_at_nospam_[S!Z(X^4!ANJMYK#[M8U=RXEJUMC.P
M^:M9=)B88.3^-)(Z::-BTT:&11^Z8_B:LKX<61]NS:/<FGL;J)'=>'%M1NB/
M/UJI:RR6[E'XYK&3,):';:7<%TXS^ K5W[-HYII7-H7,S4["U<[IHF/^Z:R!
MX9TB?_6!_P`)*<69SI(R[KP-IRGY2XS_`--*RW\$MC= [?B?_K5LCEY7T*+^
M'=7ML^7SM_V3_A51VUBR^_$W_?JM+"]1L>OW*'$JC_OFKL.OQ$?,,'_/O4\Y
M'*BV-4MY/XQ^8IUI"]U<L\2,XQ_",T-H<(V%VO&V'1U^HI5YK*)0N*#&)8]M
M4,R;BW*$C%4\5B:09>TI,OG%=]HJ8 Q[U42I'61#""KML"S"M;&:9T>F0\CB
MMN8B*S8^BT_at_nospam_9X;XAF, B]/_`$TJ.UJ&M37H:L';-=3HDH7&#ZTN74M'<V,N
MX"M%1D5HU8YV,*C.*X_QEX'M=<LYKF$.M^BEHFW=^.W/I6;$>(W>HR:)J$FG
M:E#*DD+;-Q3 ;\ZK7/B6T3:5.[ IC
&I0FC1MYTN80Z=Z>1Q56$1D"HF_"BP
M[%=^E5JE$_at_nospam_/:DIB&$FHFH*&4AZ4D,KDUS5. '6/I$O\`DU7;2I/0?G6EC/F&
M?8Y4'0?G4?V=OXX_R-%QJ0Z#%N?E4KSFK,E^\OWY/;I1&H%B_at_nospam_=O*YJO JYS4
MROU+B7TD6!N*OVU[([##_I4\S-5.QTEOJ,T<9'G9_P" U)!JQ=_F]?2I<C2%
M0UX[V*6#9M[5E7=C!*#QS]:=RWJ5M-OI;*7&X;?I74I=--'O!_2BY,)D4T\D
MGRR,/:J>]4_at_nospam_W<T=!W*TU]*V-AZ>U:%M*OE\#J*I:F5^YEW,WSM6?+>&*%FSQ
MCTHYF2SFFLI-5NR3W/TKH;+P"DJ R?\`HRLW<JR-NW^&.F/_`*SS?^_O_P!:
MNKTCPK9Z)%MLT9?J^:AW-Z=$N3Z5#<KMGCW#_>K"OO!.FM$QM8C')V_>'K6$
M9RB='L8R1QFIZ+<Z7)B4#;ZAJSQP>*ZZ<[GFU*?(R&[GMEC'FAMWM7 SSJQ
M= _C5W(3-G18CM7/7FN[TP[5J(,UL=#;2\<UIV.6E'UK=,21U>G+C!Q4 B4
M/LFC73CJL9[4V2SQAF:YN99C_P`M&)J[;H!_#6:*]#2M_at_nospam_&]:Z/3$QCFM4NY"
M;.PT^7:!S6O+=B.+.:B;*.:D\3,TNV(_FE7+75;F0#,_at_nospam__P"^:PC+74WY%8H:
MWX:TKQ4BIJMMY^WE?WC)C\C7FWB'X*#<\FB*NW)/ER3GC]*U,6CS=M*NM&OQ
M#*?+*D$KD&NDAO+:9/E8_E24C)ID^ 14#KCK3 J2G%5>M2 E)NHO<!F> B
-
M(:(^U--381"3S7.U5,>A[/Y"'J*#8PL.GZUW*QRD)TJ$]OUJ$Z)"WK^=3R(I
M$+>'8STW?]]57?PSZ?\`H59^S")B:MH,EG%YH'_CU<T-R&B<36+)D9F3I4]I
M'+V%8LLZ_3M%DU !0>OO6_at_nospam__A&\M$+_at_nospam__at_nospam_J/]JLS>%,GATJ9(0[?SJFTWE731L>
MU:Q_at_nospam_BK6,P./-X)K8AO2L8P>?I2:L8QW(Q>-(WS'\A4MS)M3"FJ1IS7*\$AV8
M[U<28^6JY]J$[$7*LGRO_at_nospam_].]9M]&"AV4M *^G.L,F.]=YI5]&57G]*RE(WI(
MZNU;?]VM!..M3H=<4B3R`:C:WK-H>VAD:II45W T4HX8>M>9ZUHSZ7<G(_=$
MG8<TZ>YA7AS(PKF(/']*P77#5TV//M8Z32D`V_C76V7 I*R-[:&O%(!Q6_I0
M^=3CO6L2#KK/B,5R'CV^\O398,_?XZ?2K)B>?6_at_nospam_7"_2M:,+ZFHCN#+]E"VX<
M]ZZK3X,8JKBB;\)V_at_nospam_9KG?%'B$V,:P+U<?W?>L:AM%',6&H?,/\*Z&UU+[_at_nospam_SS
M]*Q2:-]SI]*N3+_at_nospam_$UOB$-$I[UO$QFK'*^)O!>G^(8F:>-OM&W"L),=CC^=>
M:_HE[X<OS:W*KG (PV:SGY&([1[B63Y?X:TI.*N-[:D,I2<"JAI$#,TW- T5
MY)Q'UJM]K5CTI7+L,-SQP*2.X+G%9\PU`7C<*P:U_at_nospam_*UCW%13MOO7<C 4`4UL
M(NYN_at_nospam_J&*YC7GB6RLR5^^P^O^%8UQXQF?Y8+:-1_>R:ELTLC$O-0N[E,/,^/]
MXUFQQJ[<U#95.Q?M8XXOGS6G&J9&`/RJ#6)T^D71MR"!6]_;!W1CKGUK-HZX
MLAFO6DCD..%]ZYVZ/67>5W=JJ"N8U3'C.>>PJ:.4[=Q/X4VS-$8GVO6BESF$
M+CK2_at_nospam_.UBMO.X`$\5=\W.T55KAH3I$7PW\(J>"U^U2K'USQ4_at_nospam_C,U[09=)E$O)
M1S[4W3KPKBLIQZFU-G;Z1?-_at_nospam_?CWKK;>;SHQ4H[(V+\'3FGE,5?+H3S$<L*O'
MTKE?$&FI=63QD<C)!_"L[6$>47Z?99)8S_ 2*YDNLDXQZUTP=T<$EJ=9IZX8
M5TMOC'6LXFG0M1MR*ZO1L';^%;Q1-CIXFQ'7EGC>],VM>3GA6/\`(53"!CVS
MXXK3A>LT1+4V=/P<&NPL$S&*OF&HEN:7R8<FO+-6U#^T=19B.$) _.LYFT=!
MEJJJ>"0:U[20Y6IY;#4CK=&N2N!77V<^4%.")D6N#7.>)?#=IK=D89XQG(PV
MT9JC`\>U+2%T.[-ML Q_at_nospam_]!_2LR0YI$211E-4MW-%B+$9:H\T%Q*ER>*IJQST
MK"42XL,Y2EA_UE*(RRD>><GBL&NB)F>[*.*JW&I65K_K;B,&NLP1_at_nospam_7?BS'RV
M\*M[DFN<O]7N[T_O#A?0$UG*0TC,SSDTJUDD:Q0YL4ZV"YR>* 6AHF- <4^-
M]O(Q4E19HV4I3#9[]*V+5A<3KC].U+4M3))\I^[C5B<]:S]2$QME!)6MDD1S
MG-^:1A5JR)EZEJSL`U'W/TS6W9 [0V*%L41R*^_<O-7(L2>7\N?Z4_at_nospam_BS5B\I
MHP_at_nospam_(W#CA:Z7PWI 5_/<=0,9%,TB=!JFFVU]8>3* !_N^U>07VDFTF8P,SH*2
MU#8DT[5/)?!_G7::/K<1(!9>_>LGHSJI3.H_at_nospam_OHV_B'YU;6X5AUJKZ%C#)5&Y
M&5/%9/;4L\?\9Q>1J$S8X9CC\JXNU3-RN:T_at_nospam_]#SZGQ'::>OS"NAMONBE!E\U
MD7;>,,U=1I,>,<UNC*YN-*$M7 H
\9U^X^T>(;M_20T^813BFVU?M[C+=:BX
MCJ=*;< <UVM_at_nospam_V$%-#YC%\7:L+:P,:D;R1QFO/88OSJ!IZ&K;#Y?G6K]O"NX,
M,BM+$'0Z:63&.:ZO3Y#M%.)HW<VXONTV3%21<X[QQX2B\1Z2R_at_nospam_LDX*[70#/6
MOF.[>^TJZEM7>0%3_at_nospam_[V]*GJ26-/U!FB(E?\`,U9-RG9Q5$#/M"^HIGVE/[U3
M<17>99> U,"I_?YK*;-$(XP.#2)41*1<ME'E_P"MY]*P*Z8[$7/6[K6)F^2"
M+ _O5S-RLDKY8D_6NB1BBFT.*KLG:LV,_at_nospam_=*$7 I%(3''2G_at_nospam_B-QZ5-_at_nospam_-"&19G
MWBF21^4W!XJ^4$$=Y(6 "UM:7?>5O' 9NA)J$7=%\WOW1OR]9FI:_at_nospam_=OEDY;_
M`'JJ)"LS#+<`GBD1LBI-$[FC9Q_/FMFT)V8Z4AW+,87:<J*6(-D>4O%($=3H
M.C[V2:8>^,5V]I"L:!47_at_nospam_>U2RXHK:S=+:61.?7^54? W_at_nospam_P:OI\UWJ22*DA95
M! ]O7\:JBK:BGL>:>(M)31-8EL]SK(_at_nospam_7AQCJ*K65Z87'/ZTZJUN&'GIJ==I^
ML K]X?G6_:ZB&'4?G7/)L[H,OQW0>FRON[U.Y=SB_&FCK=Z?YR_?0D]/:O(T
M/EW"_6M(K0Y*FYV-G+MP:V+:^ QE5I)_at_nospam_[-'06-Y;R8&Q*Z*RD08VUOS&5AVJ
MWODZ9.<_P&O'KB8R7UQ(?XG-#"Y'GTJU:O\`,*SL2=CH[9QSWKM;.0)#DUK
M#SOQ#J/]HZF5!^5#V/N:J6_S=\4BNAJH.!6G:1_at_nospam_A>:V_at_nospam_0;-KF/M6O;7WE_at_nospam_=*
MSEH7$OIK\*,(RZ9^M7TO$DZ,#62F%B8'S$Q7S;\3]$AL?%0(^5)PS]/]LT(5
MD<)--%Y:I$!GUJNLC CFM#,N(V4S2$UDV)6(H^34JCGK4LM,3!]2:FA^]S2
MU(8X1#D+SMZ_A7+5M#8D]CN+6.&/[_at_nospam_K':U\QON\5WM(YHF=<PX/2LV48[5_at_nospam_6
MD5RN:0+Q1H4.1/TJ-HR1695B'?) V5:K/VO(PX-.XT,BG&[(7 JVDW'?/;%+
MJ*Q(ID\K<)&W>N:8`'SO)+>]2$581XOW8RN*9LVL,4%(MP7 09K4AFR U($6
M_at_nospam_P(PLM=!H.G>;*A8[L,.*DN)Z#8VBHB_at_nospam_*!QZ5?XACI&AS\MNWB#5OL2'$<;9
M?/.>E>KV-G%8VB6\**B+V6M%L9U4>+_&#284UZ.^VA3)$_at_nospam_+8_P![_"O,7V_P
MU=KHSIO4EMKQX^YKI-.U/C&X_G64DCLC(Z&UOAMQ_6KJS[U'6L;(WCJ+>0+/
MI4BLN>#_`"->"ZO;_9KKIBK3,YHW+27=`,5:CE(J3$V-/G97%=IITVY*UCN0
M0^(92-*FY_Y9FO+LY9OK52%%`*LP?>J+ARG7:.WW?K71ZMJ/]GZ.TF><C^=-
M.Q"T/,DF8DN6.XG-:-G(#U/-$7<HVH'Z5JVAY&#5[$FLCX2F-=;*AEP1_at_nospam_7^J
MDZJBHQP-O>NOT[4LJ/F_6L-C=6-;^UEC&,\_6O*?C!9O<-8W2_at_nospam_<(W\Q1SD6/
M'W_at_nospam_<?P_E46QA_":WC)'.T21R$<&G%^*3#E&1M_at_nospam_\U-YR_at_nospam_U+0T'GC%+#<#?2Y1
MIEM+_:RPA<YXZUCUI'8D]WN+'Y,M5-[-43I7J.".5.QSM_#_at_nospam_X%9+PBN5[V+1
M6:,>E1;.PJ="XEF&WXZ5>73T?_at_nospam_+2Y;#N5;K2_at_nospam_O\`!6;-9E5I-#B5H8V*]:EW
M,F,=:S*+,4DA3TI4?#CCFE<+%GYY",_RJ4VV#\V*$RDA?LH9/E2M*RTY\8>G
M8HZ?2M"MF_UJA_SKN-+TVVMP-L*BHT&M#:7:D?:L#5=2E9UM;9OG9MM$%<M-
M'8^$M#CMK1+B6,&X=07?GDUU=:2['/=MG%_$C0XM5\-R-Y0::-D*MCGK_P#7
MKYO8.!R:TC\!DM)D2L?6K-O/-&PPQK%G4F=#IE]*<;F:NML9`T2]<FL=-C92
M-DJHL>?2O$_&=LB2`H!U_I32'>YFZ7<GRL&M-7IJQ/0OVEP4;O7::?=?Z/G-
M:;&)2UW4"=-F3U0UP"RYS0QHGA85>C4=JE(FYM:;=&(CFL_Q+K4]U="W\YO*
M`!V9J; HF-'*>F:U;1J:'8V;=V!'/%;MB<[357 O33^5%FN8U?Q ;885OF_"
ML7)EJ.ASD&HRO+YC.6>NUT'[?>,/WIC7GJ*:CS#6AW%MI]O&`TS>:_UKD_B9
M:"XT'S!U3I_WTM3RI!J>!2&5?XVJ+S'_`+U:QLS)IH;DT51%Q*!3`6A<]J0T
M20?\?,?^\*AIH1])/!VK/N81C&*]_at_nospam_Y+G*ZA'^\K'FCP*XZB-(F<ZX)-+:VYG
MF"CFL1['2C3DLH]T[8]N]4#K5N&V16C?4O57&26VHBZG"O#V]:MW>FJX^6I*
M.16W,4SIZ-4_V+S<5D]&:PEH/73)`O'\J;]_at_nospam_?D8/Y4%-EVRM_at_nospam_" 0WY5N+ID3
M?QKGZU*'!%^WT,Q\]?P-;%MIV0!MQ5#+]M8/"?D.:W;1V5?F%0PZC;Z^V0,H
MZXJUX3T1Y+_at_nospam_ZA-_RTQL&#Z__`%JNE!D,]&_at_nospam_C\N)5]*DH9F-DC66,HXR*^:?B
M!H/]A>))K9>4V(RD`^E53)>AQ^,U/%QBLC5,U;#AQBNTT;+!68<`5EU-(&Q,
MV]-M>7>-[98T!SS_`/8U?-<UN<-:/L^6MJWY`[4K$7+T2/V-:=CJ36_[N0'D
MU:_at_nospam_9DFH3"6U?'=:Y!.)W'O56&78S[5H0/BI)L6?M`C'2N=EG\R_)]J14'8LQ
M&MBU.%J4%[FC;RX85U&G/$859B!QW-&P&7XAUVUM8MD;*S\CAAZ5P1W7MRTK
M?Q'-9IEIG0Z5:(F#[UW.FSN%PHK6(=3I+&&:0_-P/I69X^7/AUT'M_Z$M2Q\
MQ\[W(X_"LXTZ9E,2E%:D1#M0*0A:F1<0DTBDQ(!^_B_WA5>J0,^H_)SS6?<P
M<'BO:L</*<A>P_O36+<QUQU(&J1GRQ>M=;X/T7]RUZPZCY?F]_\`ZU8QAJ45
M/$*D'=_GI7)1+A\U=2%A4S0_at_nospam_7:P=:]#\/?8==VV<F]+K&?;BE3W-+7.6\6>'
M+C1M24NOR/G^+/>LZVM\K4XBG9W%29H1VF0*E-DV.GZUSQ1J,C_at_nospam_:/C%7(0J,
M)'. *=BXL[/39;6\A 2;/X&E>V6)_6A1-G%]2W&8`. <TV6Y6-,_at_nospam_T>S=S-[:
M$^CZ+)J=U%<2?ZLMD<UZ)I]NL*+&.D8P*V:Y8V.9NY?I:P&)7E_Q>T/SM.35
M5'S(4C/S=OFIPW)>QX:?E8_at_nospam_41]:)1U-(;&SIK1I_at_nospam_FNNT^Z'EJ/:IY3:)K(X\
MK-><>,(FE90?7^E)1+T.!DA:WFK7_at_nospam_'RBH1-C0_at_nospam_.*OM")K1L=0.*W_at_nospam_1RE..1A
M$\;=N*YV:;R]38>K5,M[#-.%E<+5I24%*QFT,FE.RL16_P!,_"H:'&QI(*NP
MR[10AFA;/N85T$6P:<_F] E2Q(\\N]C:C.R#Y=]36\FVDD;1.BTV8<<]Z[K2
M+BV7&=Q/-:1!'76MR)4&SI6/XU9/[ D'T_\`0EJ)JZ'RGS\;66Y'[E<_C3$\
M.:E*>(E_[[%52_at_nospam_SFE.S+]MX(U.7&1&H_ZZ5I?\((L4:^=-\WL_\`]:NE4C*4
MWT)!X"C8?+.?^^__`*U,/_at_nospam_0Y^6?\V_\`K4O8DJ<D4[[P1>VEOYB%&Q_M_P#U
MJYUP8[?!'>LI0L:PD^I##_Q\1?[PJO3B58^M_)^2LZ]BV)7O1/../O+3J<5_at_nospam_
MSP<]*YZAM!F=<)M&*]1\+VN/"=J5Q_J_\:YZ=U(N^AROB:V)4#_/2N,6##5=
M=$P+,"X/-7(99;2=9X#M=>AKEVV-;GH\.MP>--).EZA&1?;=D+J-HS^?J*Y:
M;09M+O#;SJ 0?E^;/%:ZR_at_nospam_3]LL06?(X_6M"#3PW0?K7*=)%/IV,?XU6^QKG8
M:OE-8(NZ? MK)G'R5O>?`/N9W4&S=R#S7SVJY:Z)>W=S'O4;<_WJTA[QRU'8
MZ'^W]+\/;+*[D*2#Y>%+8_SFNHTR[MKVSCGM7WQN,_at_nospam_XQ4U%U.=.Y<I:P+"LS
M7=,&KZ/-9'^/;WQT--:,#Y9O[=[:Y>)NJ,5J"-16E12%39I6:;B/2NHTU>!]
M*PU1M%FSOCB_at_nospam_WR=A7,O9?VG,7DZ=N:(^99R6O: \)SM]/XJQK5]GR-UHDBHF
ME'BM.T<;"*N&Q+,V];R?,?MUKEA)YNH%O5JA[_at_nospam_GH:T*_**E#R1_[M6B&/,N^
M/K6*ZG[7FHL$4:L+_+S5J.ERL9KZ:!YB_6KVNWXMM'>*/[[)CI2+C8X#?<[L
MG!J9+G& ZU-M-"B_:WZ+CYN/I73:5K<46,M_X[4<Q6QV^E>*;?:%W?\`CE6_
M$M]%?:"X3/..WN*KG0S_at_nospam_],TG[/%&H'4`MS6M';]NPKOI(\^IN68HP.E1W<#F
MW)].:ULS,2R?SK4&I$7,G/2B"8T*K^9(0?NUYIXIT_at_nospam_V;LR?<+9Z_6LZBD7 Y
MFW_X^(_]X5!7,BS[(\O(Q6;J,7RU[<6><<SJ$6V$_2N:E_at_nospam_W.3Z5G4-D8%_P^
M/>O4/ =XMUX96V_BB3G\VK"'Q&O0S]<LRY/'^<5Q3VO-;UHD097\K::D"Y%<
M5C1&CI<S1L"IPZG(KOM-D7Q#8>3)_P`?D PGN,>OX&B(%9].>%RK*,J:FACV
M_at_nospam_<5FXZF]/8EFMEE PN#55[#8":JVATHBAA_=YHCM)9)0(_YU,8W')Z'8Z+X=
MPN^3&:9XE\56>DV+VECS<E,;_at_nospam_F,=NO%:-?9//E+F/);F6?4+QY9B3N;)R:T]
M#U"[TFX$EK*ZCC*[CCK5(>Q[#X8\1PZU:K'S]KC3,_at_nospam_V\5T-<TXV92"DJ`/G;
MXF:1_9GB1L* )]TH_P"^S7#Q?>K1V% V;$C_at_nospam_5U.FY$8/M7-(UB)<W FG\E>W
M6M2UA4\`54#?H4-;L!)%L&">*X+4O#LJ/P!GZU<]2%H9_at_nospam_L;J$]OSJU;1SD=/
MUK&S6A=TRKJ5I++'CV]:YLPM;39(Z&K1*->VE#1KBK?WDK1!+4I1';D51#AK
MW'M2)Z&B!\M36[9J>A,37MI?(3<:SKQGNY"QZ5%B]A+:UW\8Z5IV^EANHIH?
MH;5IH%NW55_(?X5O6.C:;$?G_at_nospam_C/_```?X52LAQN=19)IT,8\JTB'N(A6!XRN
MH8; "7Y-_3 ]Q2FTRSS_`$S79M/U'R)V+PGUR>.:[&QN[>^3? <_ABNFD[:'
M!/5EZ*/'6H-3<)9D?YZ5TV,S.T)LPN/:M2-5"9D[U"&4I+9X[O<GW,>M4]71
M(K<LRB1?0C-&PT>>7&GQ"438V=P*YNN5FJ/M1(\\XJC?1\]*]..YQ;')ZFGR
M'Z51M-*:6!VVGGVK:4;B1RNOZ5);SEMC8SZ5T/PWE\F\FA?H\8QGZ_\`UZYI
M4^5G1 [+4K',9X_2N+N](9?X6_*NIV:,%HS(GTR2'JK?B*B%FPQ\IKDE!FL9
M$BV<D<J.JFM6QNGM+J*XCX=&!K%P:-$]#T.-H-<TE;M"OVE4_>(/\^U8KQ;&
MQC%*QI3=F!^7!W5')<,>%%0O([D-1=JX? )[&M.)3;<K""U==.%HG'7GT0FI
MZQ?3QB-!Y8_V":Y&6R9W^ZQ]Z+',F5Y;?RUQBH!^[6I-#4T&:2UNA<HQ!'/7
MWKVNRNA>6J3+C#>E85EI<2W+-%<Q9Y;\8-$EO+2VU"%6)_at_nospam_0JV!_M+_C7A?S>
M9CWK6_N&?VC3L.H^M=&E\EI:_at_nospam_E_at_nospam_7(P%KG.B(6<VYS*_&[FM^VN-J[CQ0M#9$
M\++*=[U/';PROO8*:TB[E%/4+&$Q[5B7GV%45T2.&U(V\GV%:.QER&'J&E[.
MQ_*N9N]-5MP*_I6+T8C'_LMHF.PM^55I9IK9_at_nospam_NS-(29',9FCR%Q5!(V!R,YH
MW*N:L+MLY%2HY5=R#-2M`5B8.]TGT[5?L0#A6&#4W M^089-P'%;%A\X% ),
MW;>!EY7-:D"=*$7<U+=56N4\?B.=+:%FV_*?YBKMK<'L<=#%9P3I)*5=5_O"
MG_;['S]UM,L3IS\O>NB)PVU-_1/%-M<$V\S*K)QNYYJWK4Z-;)L8$'TK6,B3
M,T&3$Y3UKI;Z+98\>M:4T#,XM+;JH(^4UG:^=MCM7G)%1(<#B]5&QK:+/.VN
M0KG9JC[>A&5JC>)Q7?#<Y>AR<R&XN5B[9K=L=,580.:ZOA1)G:WX=AO(><_at_nospam__
M054\)^&(X+R1][Y7Z>M9NS5QJZ.NO+/Y<<UE'2$F?G-3">A.QGZUH$:6VX;N
MH["L!M,0*.M:?$BHLT+32HI,`YI]SX61TWP,^_'3BHY45<J:5>7>BWX_at_nospam_=,?-
M_at_nospam_H_\7^<UT%VL=S$MQ$<;^2O]VN>4#>D[F<MK+(<#=5^#2B.N<TJ,.YT5*MMB
MW_8"/*)G>7CMVJ]'IXV?-FMW(XKW*3Z<LCU&=#18R?FI`CG-1T[8S8!P*P)8
M<R;?>DR[FC!%Y-NH7G/%>N>'(WBT:)7ZY/\`.L*OP$IZV-:BN,W*FH:?!J=D
M]K<#,;?XYKYN\9>$+KPSJ>WRI&MFR8Y".V[_`/551[&?+K<P(+CRAD\8H%Z9
MI,N?E'2L7H;P-6RN]V.R"MB&_,_RC[H]*_at_nospam_V5C2_at_nospam_NAPM:,=P(TS6B?*6$<WVA
MQGH*FD?Y<52D!EWL.],]\5ST]D/FXHW,I&8]H,]*YS5H%$B5+V%8AVY_at_nospam_Z4D.
MG^<GR YJ8CLD6;*T&=D_at_nospam_(I_at_nospam_B$<C1]LT[6)LB2WC\B4#'!K32WVE9%[\UFF4K
M&G!&LR -5F"$V[\=*JQ:.CL_FB%6H_,1ONT#L:%O)D5Y9X_\4R_VPD$,<#"(
M,.03_%_]:FF$EH<_8Z_)?R>3<06T<?<I&:O#^S(_at_nospam_S;QD_P"?2MEH<EB%=3TZ
MS7=;E6E;KD__`%JM2:G?M:12(%=#V)Z?K33;%)1B;/AF\ANKX"1EC;CC\:[S
M4(PUKQZUV43%LQ-2DC2T0[_F!Z5A37/]IR"!5R_8`U,VMBHG*:I!='4-\BJ%
MCR.M<C7/(T1]O0'BJ&K2K&_at_nospam_'>NU?$<IC:7:^;<^8P[UT]O%BKJ,E%;4%VQFJ
M_AD#SY_\]Z7_`"[%U-B^4%_at_nospam_!3;2UW-G;6$7:)I8K:[;?Z+MV]Q7(R0?+C%=&
M'=XDVLR72<&38?6M^.,*RUI(9'J>C6E_;>8JHMR.5?OFJEGIDOEJC!F(X(K)
M3TU%&Z>AI1Z>4/\`JL?A6I::;QET_.L95$MBUS,LRVJHG"\5G2_at_nospam_C_at_nospam_5%*5RFK
M")!QTJ<V_P"Z^[6CD2D8.I:?NC<[*XN:Q/VQOEX!K9:HG8Z;PYX?-Y())H_W
M2X/(KT.-%C4 HP*Y\OLETUU'45S&XM<E\0-#&K^&+IDA\RYAC)C`'/4'^E.
M.Y,MCYJO[:>WN&BDC9,'YE(JL#DA0.E.<+,JF]-2^D^R-8U//>M6SG\OI6)J
MC5MYC))_at_nospam_5I&7Y-_at_nospam_;FJT-46H.%&#5E"6ZU #94RM9\UOO5ODJD294EGG.%KCM
M8B*W*C'^>*F0D-CM2T)^7]*NZ,J;\,!CFE$"W>68BDWJM<_=?)<9ILSBM2Y&
MOF*#6M:+NAV'K4FQ;_at_nospam_B9#6K;0>8_at_nospam_!ZTP-*WB>,=#6M;X(^9:8]46=D44)?;B
MOG3Q#<-<ZS<R_P#31L?]]&B.XIME;3Y1"LA/4]*?)*67[YK9',5!&6?BNEL;
MCR[ )(W\.!FFA$-I>-9WL<ZO_at_nospam_*03S7=CXAZ;,1$Q`]\G_P")JXU>4E0,[4=9
ML;M<I>I_WW6=I^J6MO?;VN57_at_nospam_\[J3DF5R]C*O[WS;C <MN;^M<M4LI'VSGRA
MS6#?2FZF]A7I0W.,UM,MPB#BM:-=HK.J]2D4-2_U#FJ'AJ3$\W^>]5'X!=3?
MD7S&!J];Q[5KDD]#6)1U9-Z_at_nospam_5S#V_P!*Z,*]#.IN9%OF"_7''-=!%=H<`]:Z
M6A(Z&QLHVMT=USN&:MQVT4;-MC KS)S=S:$2.Y"11*=O.:L1N&3(&*S+V'8#
M+5$VN^3-.+L#)5M?I4K0C9C%/G$D9]Y:C[.W`Z5RZ6D#WK!X\\UUT)'/41V.
MF0)!9QA%`&/2KE<E1^\;T]B&:3;Q4D9RHJ>A0^FLH="K#(/!%(H\C^)/_at_nospam_+=%
M+JUB(D55+2*$//S?_7KQ:2)K:1_at_nospam_>M;;PN9K<=!_>-789N<#-<S-T:D$_E <\
M^M7[.8N^XFE<T-J"4'_at_nospam_5:B?I2V+NBT &%(;==O2_at_nospam__at_nospam_A6Q3!) KSSQ'"$U`#'^
M<"E)E)$UA:A[-OQK.M?W3U,1<IJS,)(QS7.7Z#S:KH3U+.G\XK;MTVE341*B
M:2H-JMBM*SC'&*LHV(8LKVJ:&-P=M%KE1U&:[/\`8]$E?=_at_nospam_Y'\Z\/?2U=R\C
M(V?4U/M.0F6P#3;=1 RS.FR6=KLY*5'UCL9<_at_nospam_L,.GQ)SS_GZU%.;<K^ZR!Z
M4E5G<.1(S96*8ZXJ$2)G[E;J[)L+YB^AJS;A)#O9>!ZT68K&WI.F&YM;J^D`
MPB$I_P!\FN1K8_at_nospam_^S;V7(P*JPV]>I#8X^IOPIL J4GBN9FIGWG-N_TK&T0[;J
M8>_]:Z*>Q!UMM\U:"#Y:X*AO$H7_`%K (S(:Z,-L8U#F[PB*^6FV,ANO$EC;
MKT+C-=6Q,3U2)=D2KZ#%.(!KR6=42M>#]T.*B6=5A4'K515Q,FBE^6IU&,4F
M_at_nospam_0ZBI+*E]%YEL_TKG+>WQ>A1ZUTT#&9U4(VQ(/:GUSO<UCL9EQ)_I-7[?_5"
MK:]TS6Y+25!J4=9A^T:-=P_WXR*^;?%6AS6.HRYY1G.#_at_nospam_UT45>+,I;G+GY>,
M5-$XC^M<LC5,NQ-TK5MF\L!:_at_nospam_T1MPR 1BK]FWF?-Z4FM#16-&,U-D"/FI3LB
MD$3+M.*\QU\B74FQV_P%9\R*2%L9-MN1CUK*1OF-4I$%VWERN*H7J;6JMT(2
MS;D5NVYX6I0S:M>8^E7X.*>Y434MFR*T(E.<TUH5L<1\2]1$-_at_nospam_MM_$64_P`Z
M\CDND)X4TE>1DV1_:QVC_6F_:&-6H$IC//D]:N64Q0;B-U4HD<Q+>N)"O%5E
M45#8HCQ&NW&*L0P&YF2TC^\:=/<K8]!:W6TT*>(=H&'_`([7DE;&,3[$SO%7
MH!RM>L]$<MKFGG&*1VR*Y"RM<?\`'O\`A7-V;F'5)!V)KIHDG:6M:*]*\^H;
M4S/N_OU_at_nospam_-PQKIP^Q,SD]9?$X-6? R_:/$'F?\\_\&K:I\)$#U,4M>8=*()^(
MZS+^0 QLM72)9)"^2!VK30\551"_at_nospam_/HK$LJWK[;=A[5E:4F^[=CVK>G\)FS>%
M(3A:P-#"9_WV:UK(Y_at_nospam__&NB?PF4=RS17.;%+5#BPE'M7G_B/2O[2TE_at_nospam_HS(_at_nospam_)'
MY5UX8QF>(ZE9O;7<L;J0R-_at_nospam__at_nospam_U0'R\M6%:-F73)H)B&S_`!5JVLW'S5SFYHP7
M._CC%;-O=E4Q2:T+C$OVUT2.M6'F_<DU_at_nospam_S:-R&"8E#7G]RF;^3/M4Q1H"_NH
MFJA;#<?>M4<[19*^4U,N!O0<520K%"%MC5KV<OW:5BCH;2;"BM."8<4AP-&&
M45>$H$>2104SQOQUJ'V[6VP1L55KDME5'0Q9%TI,UHB4AE6K5AY9W=!5$6+-
M[=P.X\L'`JJ+A?>HY1KE1,DJXW"NJ\)6!4_;'')''Z4Z<2)&QKE_'#9O%N&Y
MUQ7EE6A)6/L>W^Z,U=BZBO59R)6+8;.*&;Y*Q*6A!,P^SUB%,W88>M:TR;G5
MV?2M0=*X*NYO!F9<=:P9>M=-`SJ''>(05YQV-;/PM3?]OE])`/T-:UW[H09Z
M4*6O,._at_nospam_2L/5X]C BKI.S(EL5K.?]]6_$W K:LC.F3TE<QN96I2<$4_2$Q!N]
M:WVIF+^(TJ_at_nospam_N7V15BC8P'?FMK36S;UU37N&,7J7:*Y#<S-8;%KCU%85MS(!7
M70^$PF<S\0O!0N=/74K)?WYRTV9/]G_ZU>&SVQB;%3-W"GN,0[/O59BE9CCM
M7)8ZHZ%^&7!&*U;>X 2HN:Q9I6MV,<59FN#Y6/6L9*YM%BVDN$;/85Q#3?Z3
M(U*(V$;^9;M4-BC8S6FY_at_nospam_:$D)E3%4U./D;M5;!>Q49/FS5FUZK4#.BL1O1:U
M88'["JC8:+44<_at_nospam_K,\1:K_9VF-S^\)&.*EW&>23N9'W-UJF\F.!5P1DW8AYI*
MV,[BT]'P"H_BHL!8-LD9P#NIOE)W%9W")+;PB>YCMDSS7HZJT$"6\'W_at_nospam_!UJH
MWY2)'*:UD74<8YY^;\ZY.BF,^QK<_N\U9C;%>L<1;0TUI*S&4[J7C%5[-=TA
M-:K8DZ.T&*TMWR5P5#HIF9=-BL1OF:NBCL3(XWQ.=L+'V-=+\+8MFCW$G=YO
M_916M=?N[B_at_nospam_M3O3Q3A7FG0A:I:A!YML?:B(F<RK^5<^V*W;*YW,!7;-71A$U
M12,=J$UQ&Y_at_nospam_W)\R;'J:V+--EL_at_nospam_]JVG\!FEJ6*S=1/;VK&.YHSGGEQUK?TF3=
M'79/X3FCN:=%<1U&/K38V#VJCI<>^XKJH_"8S)];G 58,=/7Z5YYK?PTAO+!
M[RS=EFZ[68!>G^[[55.RCJ)GDEY8265QY4JX8>]0KD5RRC8WC(G5RM317/K6
M+1I"1?AO_at_nospam_B[O2KBWF8=Y[UG8OF9.;L)9,WJM<(\N6J'H:*1H6\_at_nospam_6+%3VOR'V
MJXD=35M2.]5]0MP<,*!&5L;I5BW7#KFFD4=!9+\JXK<M,T%HN^4X7=7DOB?4
MY+W4FY^10M96%(YUCQ5#&36],P9)BA:H=]!"*<!NA^E-$B09JQ_at_nospam_U#*18TZ9;
M+45GD^Z 177+JELL!G,A!/M34C%K4YF2]_at_nospam_E;[Q:1V]*P*N!1]B:><P`FK"D<
MUZS.1Q+"MP:_at_nospam_\S+8J; BK,>HJ;3A6G0A'1VXJ61\+BO/>YT1,V[8UF'BNNEL
M9MG"^*V/E8]1_6NY^'R^3H$8]<'_`,=%/$?"..IUW<4\&O-.A"T$97%(#D-2
M_at_nospam_\J4^V*=IUQ^\Q7H0U_at_nospam_<W4ZB%LJ*AOI-D.!7%;WC=;&?`GFR*:V8QA%^E75%
M`?65JG]*SI[E/8YBZ^5<UJZ%,1(%^M>C*W(<L=SIA17FG6C$UO[R?2G:,_at_nospam_5&
MD]JZ(_PS%_$9%UFYU:4=M]/UG4$MH%A':M8QT07N<>OANU\4R%[HF/\`VD S
MQ7$^+O <_AL^;'*9;8[<.P`_K55()Z,F]F<=V]Z <#%<$D=,&A QW5H+.?LP
M6HL407ETPM0F:PPVZLVC2!<C? %7(9J99>MYRL_at_nospam_K1E<-_at_nospam_4_at_nospam_*$D6UJEA7=_at_nospam_&D
M.QJV(V<5LVS]*!^AK,"--GD](VKP>Y8LQ-*Q!0F/R57B7*5K!:&3L2K%D=:<
M(:=A:(=Y/'2HXQAV4\41W)N3K'_at_nospam_=*E115\J*'FT#Q<&JK:;)#_at_nospam_L,K4\ED.XN
M!YT6% YK-J:>Q+/L+33_`*(/K4PXKU[(Y!RR?NVJ!6Y-(E-7(BWSUHZ6FYB:
MN3LBS=5MHJ/?OQ7$D45;I.*S)3BMZ9#.`\4-F>)?4_\`LU>B^$QY6CVX_P!A
M?_01555H$6=#YF66IM]<%C=$B'BG5)1C:M;;R6^E<NCF*2NW#_"<\]&=1I5^
MDL9W,,U+<GS&'-8N/OEIZ$EM&%6KZ_=%9S*_at_nospam_+69J_at_nospam_^4&HCN4SE=3X_at_nospam__*ET:X
MQ(C9]>]>_at_nospam_E='/L=S&VY :=7GLZ(F#JWSW*+5B,_9M))]5_QK;[%C'J8,4Z6_
MG7,AP.V:YK$FM70^]L'.177 2.TL+5+9!_at_nospam_5J-##>6_DS(KQGL1FL:KUN.*/!
M?'/_at_nospam_>7P_<--")'M';ARHXR3Q7#$8%85%?WC2GH1 ?.*DR:P9I8AF!Q4"1XJ;
M%18[%/BX-2BKW+ZOTJ_'-G'-)C1*7!%+&PXJ4:(T[3<WW16]IFG7$K_at_nospam_O&RCM
M4^_at_nospam_C8UD"Q\/73,>?*?\`]!-?/LE,FY5E7*51Y3M6M,ACQ,11Y[>E:6(9+'>N
MG;-7M)'VV^.\8%.&_at_nospam_=#KX=&MYNC?H*NIX.60<%OR%4B&4=1\,M8Q9WG]*AO9
M;3^Q0FY#)\O%$G9!'4Y$#_2(L>M9E94MC1GU_8?\>XJSVKV3C(1]PTV'HU!$
M2-^IK7T;_5U,MAQ-0_=-0P_>KE1HQ\_W:Q+GO6U(F1Y]XB_X_P"V_P!__P!F
MKTOP]_R"[;_KFO\`*M*NPHFRO^L6INQKAD;Q)8NM3UDRT5;P?N37#2?ZP_6N
MG#[&,RQIK,)#AC6\"<CFM60B]#]P5<3[M<DS>(^J.H?ZFHCN6SD-5_U)_"JF
MD=%_&O3CL<CW. L]0*L=J\V>YT0V,"\_P"/\5+J/&CQ_P">U;?91#./UIB-
M&7!(Y_H:FT1%"C"_at_nospam_?_KKL6QF=/%]RK-K]VN>0XG-_$1%?PM+O4-ATZCWKYX?
M[U9/X#:)'WI*YBQAJ/%6]_at_nospam_0RE3K4(9<':K*_=J9%HE':I8/OUG$UB=7HJ+\O
MRCI7960'ECCM4$R,KQM_R+TW^Z?_`$%J\">KD!$:KR <<41)94I*Z$0`JU8R
M.DOR,R_0T$G8Z5-+_P`]'_.N[L)'\G[S?G5"Z&)XCD?R3\[=N]>;-+(9"#(W
4YTI?":4PC_X_$K,J*>PI;_at_nospam_``_]E'
`
end