Architektura 8051Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl z bramką pl.misc.elektronika!

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "Bogusławski Zdzisław" <zdzich_at_nospam_catv.retsat1.com.pl>
Subject: Architektura 8051
Date: 4 Feb 98 06:17:38 GMT


Poszukuję procesora o możliwościach np.AT89C1051, AT89C2051 ale żeby
wyposażony był w Watch Dog'a + 32 do 128 B EEROM. Odpadają PIC f-my
Microchip ze względu na swój stos (2 do 8 poziomów). Najchętniej
pozostałbym przy architekturze 8051 (oprogramowanie i narzędzia). Może ktoś
z szanownych czytelników tego kącika natknął się na coś w tym rodzaju.
--
Zdzisław Bogusławski

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: Maciej Czapla <caltek_at_nospam_wroclaw.top.pl>
Subject: Re: Architektura 8051
Date: Wed, 04 Feb 1998 10:54:16 +0100


Bogus=B3awski Zdzis=B3aw wrote:
=

Poszukuj=EA procesora o mo=BFliwo=B6ciach np.AT89C1051, AT89C2051 ale =BF=
eby
wyposa=BFony by=B3 w Watch Dog'a + 32 do 128 B EEROM. Odpadaj=B1 PIC f-=
my
Microchip ze wzgl=EAdu na sw=F3j stos (2 do 8 poziom=F3w). Najch=EAtnie=
j
pozosta=B3bym przy architekturze 8051 (oprogramowanie i narz=EAdzia). M=
o=BFe kto=B6
z szanownych czytelnik=F3w tego k=B1cika natkn=B1=B3 si=EA na co=B6 w t=
ym rodzaju.
--
> Zdzis=B3aw Bogus=B3awski

Niestety nie spotka=B3em si=EA z _tanimi_ '51 z WD. Polecam Ci przyjrzeni=
e
si=EA rodzince COP8SAx, http://www.ns.com. Jest to troch=EA podobne do PI=
C'a
w sensie listy rozkaz=F3w, nie ma sztywnego ograniczenia stosu, ma WD,
oscylator RC, =BFre ma=B3o pr=B1du, etc.

Maciej Czapla
CALTEK, Wroc=B3aw


Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: Maciej Czapla <caltek_at_nospam_wroclaw.top.pl>
Subject: Re: Architektura 8051
Date: Wed, 04 Feb 1998 11:01:28 +0100


Maciej Czapla wrote:
=

Bogus=B3awski Zdzis=B3aw wrote:

Poszukuj=EA procesora o mo=BFliwo=B6ciach np.AT89C1051, AT89C2051 ale=
=BFeby
wyposa=BFony by=B3 w Watch Dog'a + 32 do 128 B EEROM. Odpadaj=B1 PIC =
f-my
Microchip ze wzgl=EAdu na sw=F3j stos (2 do 8 poziom=F3w). Najch=EAtn=
iej
pozosta=B3bym przy architekturze 8051 (oprogramowanie i narz=EAdzia).=
Mo=BFe kto=B6
z szanownych czytelnik=F3w tego k=B1cika natkn=B1=B3 si=EA na co=B6 w=
tym rodzaju.
--
> > Zdzis=B3aw Bogus=B3awski
> =

> Niestety nie spotka=B3em si=EA z _tanimi_ '51 z WD. Polecam Ci przyjrze=
nie
> si=EA rodzince COP8SAx, http://www.ns.com. Jest to troch=EA podobne do =
PIC'a
> w sensie listy rozkaz=F3w, nie ma sztywnego ograniczenia stosu, ma WD,
> oscylator RC, =BFre ma=B3o pr=B1du, etc.
> =

> Maciej Czapla
> CALTEK, Wroc=B3aw

Sorry, www.ns.com ju=BF nie istnieje, ma by=E6 http://www.natsemi.com

MC

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "Jaroslaw Lis" <lis_at_nospam_papuga.ict.pwr.wroc.pl>
Subject: Re: Architektura 8051
Date: 4 Feb 1998 16:47:10 GMT


Maciej Czapla <caltek_at_nospam_wroclaw.top.pl> wrote:
Sorry, www.ns.com już nie istnieje, ma być http://www.natsemi.com

Tak w ogole, to nalezy uzywac www.national.com.

J.

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: Maciej Czapla <caltek_at_nospam_wroclaw.top.pl>
Subject: Re: Architektura 8051
Date: Thu, 05 Feb 1998 11:10:15 +0100


Tak w ogole, to nalezy uzywac www.national.com.

Niekoniecznie nale=BFy. =

Mo=BFna:
http://www.nsc.com (a nie www.ns.com jak poda=B3em)
http://www.natsemi.com
http://www.national.com (i tak zostaniemy tu odes=B3ani) :-)

MC

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: jarek_at_nospam_hrabia.ibib.waw.pl ()
Subject: Re: Architektura 8051
Date: 4 Feb 1998 10:07:39 GMT


Bogusławski Zdzisław (zdzich_at_nospam_catv.retsat1.com.pl) wrote:
Poszukuję procesora o możliwościach np.AT89C1051, AT89C2051 ale żeby
wyposażony był w Watch Dog'a + 32 do 128 B EEROM. Odpadają PIC f-my
Microchip ze względu na swój stos (2 do 8 poziomów). Najchętniej
pozostałbym przy architekturze 8051 (oprogramowanie i narzędzia). Może ktoś
z szanownych czytelników tego kącika natknął się na coś w tym rodzaju.
--
: Zdzisław Bogusławski

Polecam 68HC11E0 lub E9 Motoroli

Jarek

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "Krzysiek" <kurt_at_nospam_priv.onet.pl>
Subject: Re: Architektura 8051
Date: 4 Feb 1998 15:45:44 GMTAT89S8252 Amtela - watchdog, 8kB Flash, 256 RAM, 2kB EEPROM, 3 timery