zasilacz 9VMasz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl z bramką pl.misc.elektronika!

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "jacek" <jacek_at_nospam_krosno.info.pl>
Subject: zasilacz 9V
Date: Mon, 12 Apr 1999 08:14:20 +0200


Pilnie poszukuje schematu do zrobienia zasilacza kolejki LEGO czyli
regulowane 0-9V prad 1-2 A
na ukadzie LM317

dziekuje
JacekPoprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "Darek" <darekpl_at_nospam_box43.gnet.pl>
Subject: Re: zasilacz 9V
Date: Mon, 12 Apr 1999 22:26:06 +0200


jacek napisał(a) w wiadomości: ...
Pilnie poszukuje schematu do zrobienia zasilacza kolejki LEGO czyli
regulowane 0-9V prad 1-2 A
na ukadzie LM317


Poszukaj ksiazki Marii i Wojciecha Nowakowskich "Moje Hobby - 24 proste
układy elektroniczne do samodzielnego wykonania" (ufff... troche dlugi tytul:-)

Jest tam prosty zasilacz do kolejki na 6 tranzystorach. Ma zabezpieczenie
przeciazeniowe i martwa strefe w poblizu 0V. Mysle, ze powinien wystarczyc.

pozdrawiam
Darek - darekpl_at_nospam_box43.gnet.pl
Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "news.vogel.pl" <polxyz_at_nospam_friko7.onet.pl>
Subject: EGZAMIN-HELP
Date: Sat, 17 Apr 1999 00:44:01 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------= NextPart000_0075_01BE886B.63237960
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Czesc wszystkim grupowiczom.
Jesli ktos umie odpowiedziec na ponizsze pytania (chocby na jedno)bardzo =
prosze odpowiedz na skrzynke (pilne - w poniedzialek mam egzamin)
a.. Jakie s=B1 r=F3=BFnice mi=EAdzy sygna=B3em analogowym a =
cyfrowym?
b.. Jakie s=B1 poziomy napi=EA=E6 zasilania, stanu"L" i "H" w =
uk=B3adach TTL?
c.. Co to jest =B6redni czas propagacji bramki logicznej?
d.. Co to jest obci=B1=BFalno=B6=E6 bramki logicznej?
e.. Co oznaczaj=B1 symbole: UOL, UOH, UIH , UIH=20
f.. Co to jest kod Grey'a?
g.. Co to s=B1 uk=B3ady sekwencyjne?
h.. Narysuj og=F3lny schemat uk=B3. sekwencyjnego i om=F3w funkcje =
wyprowadze=F1.
i.. Narysuj schemat licznika asynchronicznego i synchronicznego.
j.. Co to s=B1 uk=B3ady rewersyjne.
k.. Co to jest bramka typu OC?
l.. Do czego s=B3u=BF=B1 wzmacniacze (bufory) cyfrowe?
m.. Por=F3wnaj szeregowy i r=F3wnoleg=B3y spos=F3b transmisji =
danych.
n.. Jak dobra=E6 warto=B6=E6 rezystora ograniczaj=B1cego pr=B1d =
segmentu, w uk=B3adzie z wy=B6wietlaczem 7-segmentowym typu LED?
o.. Jakie s=B1 rodzaje wy=B6wietlaczy 7-segmentowych typu LED?
p.. W jaki spos=F3b trans koderem 7447 sterowa=E6 wy=B6wietlacz ze =
wsp=F3ln=B1 katod=B1?
q.. Co to jest pr=F3bkowanie sygna=B3u analogowego?
r.. Jaka powinna by=E6 cz=EAstotliwo=B6=E6 przy pr=F3bkowaniu a/c?
s.. Co to jest przetwarzanie a/c po=B6rednie?
t.. Jakie znasz przetworniki a/c po=B6rednie?
u.. Kiedy kod liczbowy jest zupe=B3ny, a kiedy nie?
v.. Jak jest r=F3=BFnica mi=EAdzy kodem systematycznym a =
niesystematycznym?
w.. Co to jest d=B3ugo=B6=E6 kodu?
x.. Co to jest pojemno=B6=E6 kodu?
y.. Co oznaczaj=B1 symbole LSB i MSB?
z.. W jaki spos=F3b zwi=EAksza si=EA pojemno=B6=E6 uk=B3ad=F3w =
cyfrowych?
aa.. Jakimi bramkami mo=BFna zast=B1pi=E6 bramk=EA NOT?
ab.. Co zrobi=E6 z wolnymi wej=B6ciami bramek NAND i NOR?
ac.. Po co w uk=B3adach cyfrowych stosuje si=EA kondensatory =
blokuj=B1ce zasilanie ?

------= NextPart000_0075_01BE886B.63237960
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META content=3Dtext/html;charset=3Diso-8859-2 =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D'"MSHTML 4.72.3110.7"' name=3DGENERATOR>
</HEAD>
<BODY>
<DIV>Czesc wszystkim grupowiczom.</DIV>
<DIV>Jesli ktos umie odpowiedziec na ponizsze pytania (chocby na =
jedno)bardzo=20
prosze odpowiedz na skrzynke (pilne - w poniedzialek mam egzamin)</DIV>
<DIV>
<OL><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D2>
<LI>Jakie s=B1 r&oacute;=BFnice mi=EAdzy sygna=B3em analogowym a =
cyfrowym?</LI>
<LI>Jakie s=B1 poziomy napi=EA=E6 zasilania, stanu&rdquo;L&rdquo; i=20
&ldquo;H&rdquo; w uk=B3adach TTL?</LI>
<LI>Co to jest =B6redni czas propagacji bramki logicznej?</LI>
<LI>Co to jest obci=B1=BFalno=B6=E6 bramki logicznej?</LI>
<LI>Co oznaczaj=B1 symbole: U</FONT><SUB><FONT size=3D2>OL</SUB>,=20
U<SUB>OH</SUB>, U<SUB>IH</SUB> , U<SUB>IH </SUB></LI>
<LI>Co to jest kod Grey&rsquo;a?</LI></FONT><FONT face=3D"Times New =
Roman"=20
size=3D2>
<LI>Co to s=B1 uk=B3ady sekwencyjne?</LI>
<LI>Narysuj og&oacute;lny schemat uk=B3. sekwencyjnego i om&oacute;w =
funkcje=20
wyprowadze=F1.</LI></FONT><FONT size=3D2>
<LI>Narysuj schemat licznika asynchronicznego i=20
synchronicznego.</LI></FONT><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D2>
<LI>Co to s=B1 uk=B3ady rewersyjne.</LI></FONT><FONT size=3D2>
<LI>Co to jest bramka typu OC?</LI></FONT><FONT face=3D"Times New =
Roman"=20
size=3D2>
<LI>Do czego s=B3u=BF=B1</FONT><FONT size=3D2> wzmacniacze (bufory)=20
cyfrowe?</LI></FONT><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D2>
<LI>Por&oacute;wnaj szeregowy i r&oacute;wnoleg=B3y spos&oacute;b =
transmisji=20
danych.</LI>
<LI>Jak dobra=E6 warto=B6=E6 rezystora ograniczaj=B1cego pr=B1d =
segmentu, w uk=B3adzie z=20
wy=B6wietlaczem 7-segmentowym typu LED?</LI>
<LI>Jakie s=B1 rodzaje wy=B6wietlaczy 7-segmentowych typu =
LED?</LI></FONT><FONT=20
size=3D2>
<LI>W</FONT><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D2> jaki =
spos&oacute;b trans=20
koderem 7447 sterowa=E6 wy=B6wietlacz ze wsp&oacute;ln=B1 =
katod=B1?</LI>
<LI>Co to jest pr&oacute;bkowanie sygna=B3u analogowego?</LI>
<LI>Jaka powinna by=E6 cz=EAstotliwo=B6=E6 przy pr&oacute;bkowaniu =
a/c?</LI>
<LI>Co to jest przetwarzanie a/c po=B6rednie?</LI>
<LI>Jakie znasz przetworniki a/c po=B6rednie?</LI></FONT><FONT =
size=3D2>
<LI>Kiedy k</FONT><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D2>od =
liczbowy jest=20
zupe=B3ny, a kiedy nie?</LI>
<LI>Jak jest r&oacute;=BFnica mi=EAdzy kodem systematycznym a=20
niesystematycznym?</LI>
<LI>Co to jest d=B3ugo=B6=E6 kodu?</LI>
<LI>Co to jest pojemno=B6=E6 kodu?</LI>
<LI>Co oznaczaj=B1 symbole LSB i MSB?</LI>
<LI>W jaki spos&oacute;b zwi=EAksza si=EA pojemno=B6=E6 =
uk=B3ad&oacute;w=20
cyfrowych?</LI></FONT><FONT size=3D2>
<LI>Jakimi bram</FONT><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D2>kami =
mo=BFna=20
zast=B1pi=E6 bramk=EA NOT?</LI>
<LI>Co zrobi=E6 z wolnymi wej=B6ciami bramek NAND i NOR?</LI>
<LI>Po co w uk=B3adach cyfrowych stosuje si=EA kondensatory =
blokuj=B1ce zasilanie=20
?</LI></OL></FONT></DIV></BODY></HTML>

------= NextPart000_0075_01BE886B.63237960--


Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "news.vogel.pl" <polxyz_at_nospam_friko7.onet.pl>
Subject: EGZAMIN-HELP
Date: Sat, 17 Apr 1999 00:45:36 +0200


Czesc wszystkim grupowiczom.
Jesli ktos umie odpowiedziec na ponizsze pytania (chocby na jedno)bardzo
prosze odpowiedz na skrzynke (pilne - w poniedzialek mam egzamin)
Jakie są różnice między sygnałem analogowym a cyfrowym?
Jakie są poziomy napięć zasilania, stanu"L" i "H" w układach TTL?
Co to jest średni czas propagacji bramki logicznej?
Co to jest obciążalność bramki logicznej?
Co oznaczają symbole: UOL, UOH, UIH , UIH
Co to jest kod Grey'a?
Co to są układy sekwencyjne?
Narysuj ogólny schemat ukł. sekwencyjnego i omów funkcje wyprowadzeń.
Narysuj schemat licznika asynchronicznego i synchronicznego.
Co to są układy rewersyjne.
Co to jest bramka typu OC?
Do czego służą wzmacniacze (bufory) cyfrowe?
Porównaj szeregowy i równoległy sposób transmisji danych.
Jak dobrać wartość rezystora ograniczającego prąd segmentu, w układzie z
wyświetlaczem 7-segmentowym typu LED?
Jakie są rodzaje wyświetlaczy 7-segmentowych typu LED?
W jaki sposób trans koderem 7447 sterować wyświetlacz ze wspólną katodą?
Co to jest próbkowanie sygnału analogowego?
Jaka powinna być częstotliwość przy próbkowaniu a/c?
Co to jest przetwarzanie a/c pośrednie?
Jakie znasz przetworniki a/c pośrednie?
Kiedy kod liczbowy jest zupełny, a kiedy nie?
Jak jest różnica między kodem systematycznym a niesystematycznym?
Co to jest długość kodu?
Co to jest pojemność kodu?
Co oznaczają symbole LSB i MSB?
W jaki sposób zwiększa się pojemność układów cyfrowych?
Jakimi bramkami można zastąpić bramkę NOT?
Co zrobić z wolnymi wejściami bramek NAND i NOR?
Po co w układach cyfrowychPoprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: jareka_at_nospam_dawid.com.pl (Jaroslaw Andrzejewski)
Subject: Re: EGZAMIN-HELP
Date: Sat, 17 Apr 1999 11:57:25 GMT


Sat, 17 Apr 1999 00:45:36 +0200, "news.vogel.pl"
<polxyz_at_nospam_friko7.onet.pl> napisał(-a):

Jakie są różnice między sygnałem analogowym a cyfrowym?
nie ma :-)
Jakie są poziomy napięć zasilania, stanu"L" i "H" w układach TTL?

Co to jest średni czas propagacji bramki logicznej?
zapewne połowa sumy czasu propagacji H->L i czasu L->H
Co to jest obciążalność bramki logicznej?
liczba wejść, które można do niej dołączyć
Co oznaczają symbole: UOL, UOH, UIH , UIH
napięcia wyjściowe w stanie niskim i wysokim i taka sama para napięć
wejściowych
Co to jest kod Grey'a?
kod, w którym kolejne symbole różnią się tylko jednym bitem
Narysuj schemat licznika asynchronicznego i synchronicznego.
ASCII art? Nie moja działka :-)
Co to jest bramka typu OC?
wyjście tej bramki jest typu otwarty kolektor, czyli emiter na masie i
kolektor wyprowadzony. W stanie niskim na wyjściu tranzystor
przewodzi.
Do czego służą wzmacniacze (bufory) cyfrowe?
np. do zwiekszania obciążalności
Jak dobrać wartość rezystora ograniczającego prąd segmentu, w układzie z
wyświetlaczem 7-segmentowym typu LED?
przy pomocy kartki papieru i prawa Oma
Jakie są rodzaje wyświetlaczy 7-segmentowych typu LED?
np. ze wspólną anodą lub katodą
W jaki sposób trans koderem 7447 sterować wyświetlacz ze wspólną katodą?
negując stan wyjść?
Co to jest próbkowanie sygnału analogowego?
pobieranie wartości chwilowej tego sygnału do dalszego przetwarzania
Jaka powinna być częstotliwość przy próbkowaniu a/c?
odpowiednia :-)
Co to jest przetwarzanie a/c pośrednie?
wartość sygnału (np. napięcie) jest zamieniana na jakąś inną wartość
(np. czas), która jest mierzona
Jakie znasz przetworniki a/c pośrednie?
np. Napięcie/częstotliwość U/f i napięcie/czas U/t
Co oznaczają symbole LSB i MSB?
najmniej i najbardziej znaczący bit
W jaki sposób zwiększa się pojemność układów cyfrowych?
wkłada się je w większą obudowę :-)
Jakimi bramkami można zastąpić bramkę NOT?
NAND, NOR, EXOR
Co zrobić z wolnymi wejściami bramek NAND i NOR?
NAND do "1", a NOR do "0"
Po co w układach cyfrowych
nie wiem

--
Jarek Andrzejewski

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "TRM" <lmssc_at_nospam_alpha.net.pl>
Subject: Re: zasilacz 9V
Date: Mon, 12 Apr 1999 15:03:15 +0200jacek napisał(a) w wiadomości: ...
Pilnie poszukuje schematu do zrobienia zasilacza kolejki LEGO czyli
regulowane 0-9V prad 1-2 A
na ukadzie LM317


A jakie jest Twoje doświadczenie elektroniczne? Do kolejki potrzebna jest
regulacja +/- z płynnym przejściem zera, a ten scalak nie daje tak niskich
napięćPoprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "TRM" <lmssc_at_nospam_alpha.net.pl>
Subject: Re: zasilacz 9V
Date: Tue, 13 Apr 1999 14:21:27 +0200jacek napisał(a) w wiadomości: ...
doswiadczenie srednie ,problem rozwiazalem mechanicznie montujac wylacznik
zmiany +/- i o
sadze ze jestem w stanie wykonac jakis prosty uklad ktory by spelnil
podobne
kryteri a
z gory dziekuje


TRM napisał(a) w wiadomości: ...

jacek napisał(a) w wiadomości: ...
Pilnie poszukuje schematu do zrobienia zasilacza kolejki LEGO czyli
regulowane 0-9V prad 1-2 A
na ukadzie LM317
Czyli rozumiem, że transformator, prostownik umiesz połączyć. Do tego
potencjometr suwakiem do LM317, brzegami do prostownika i gotowe.
Standardowa aplikacja do LM317 jest zapewne dostępna w Internecie .
Pozdrawiam
TadekPoprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: "jacek" <jacek_at_nospam_krosno.info.pl>
Subject: Re: zasilacz 9V
Date: Mon, 12 Apr 1999 15:31:58 +0200


doswiadczenie srednie ,problem rozwiazalem mechanicznie montujac wylacznik
zmiany +/- i o
sadze ze jestem w stanie wykonac jakis prosty uklad ktory by spelnil podobne
kryteri a
z gory dziekuje


TRM napisał(a) w wiadomości: ...

jacek napisał(a) w wiadomości: ...
Pilnie poszukuje schematu do zrobienia zasilacza kolejki LEGO czyli
regulowane 0-9V prad 1-2 A
na ukadzie LM317


A jakie jest Twoje doświadczenie elektroniczne? Do kolejki potrzebna jest
regulacja +/- z płynnym przejściem zera, a ten scalak nie daje tak niskich
napięć

Poprzedni Następny
Wiadomoœć
spis treści
From: kiziuk_at_nospam_alpha.net.pl (Bartosz Kiziukiewicz)
Subject: Re: zasilacz 9V
Date: Tue, 13 Apr 1999 20:34:58 GMT


On Mon, 12 Apr 1999 08:14:20 +0200, "jacek" <jacek_at_nospam_krosno.info.pl>
wrote:

Pilnie poszukuje schematu do zrobienia zasilacza kolejki LEGO czyli
regulowane 0-9V prad 1-2 A
na ukadzie LM317

A dlaczego akurat LM317?

Pozdrawiam
Bartek
<kiziuk_at_nospam_alpha.net.pl>
<kiziuk_at_nospam_it.pw.edu.pl>