Przetwornica :-)Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Przetwornica :-)
Date: Tue, 29 Mar 2005 21:10:19 +0200


Witam,

przed chwil膮 uruchomi艂em z powodzeniem swoj膮
pierwsz膮 przetwornic臋 na MC34063. :-) By艂 to
step-up wg aplikacji z PDF i zosta艂 zmontowanty
w celach testowych.

Chcia艂bym teraz zaj膮膰 si臋 uk艂adem nieco bli偶szym
docelowemu, kt贸ry ma by膰 wielonapi臋ciowym flybackiem
z kluczem MOSFET, dlatego mam kilka pyta艅.

1. Rezystor o bardzo ma艂ej rezystancji, rz臋du 0,2 oma.
Obecnie jego rol臋 z powodzeniem pe艂ni 5 cm drutu z
kanthalu (6,9 oma/metr), ale co zastosowa膰 w uk艂adzie
docelowym? Czy takie ma艂e oporniki s膮 do kupienia?

2. Uk艂ad powinien by膰 przystosowany do zasilania
niskim napi臋ciem, a przyda艂oby si臋 mie膰 kilkana艣cie
wolt贸w do sterowania bramkami MOS贸w. Czy mog臋
to rozwi膮za膰 tak, 偶e przetwornica b臋dzie mia艂a
dodatkowe uzwojenie, jednym ko艅cem pod艂膮czone
do VCC, a drugim do prostownika, jednopo艂贸wkowego,
kt贸ry b臋dzie zasila艂 kolektor drivera w MC34? Podczas
startu przetwornicy pr膮d przep艂ynie przez drut uzwojenia
i diod臋 i zasili driver, co powinno wystarczy膰 do byle jakiego
wysterowania MOSFETa, a p贸藕niej przetwornica sama
podniesie sobie napi臋cie i sterowanie b臋dzie odpowiednie.
Czy ten pomys艂 jest dobry?

3. Jak powinna by膰 zbudowana przetwornica flyback
z osobnym kluczem? Pr贸bowa艂em zbudowa膰 uk艂ad
wg schematu ze str 12. datasheetu ST do MC34063,
tj. "Higher Output Power, Higher Input Voltage" (na kt贸rym
nie podano warto艣ci element贸w...), ale uk艂ad MC nie chcia艂
wystartowa膰. Jak膮 warto艣膰 powinien mie膰 opornik B-C
przy tranzystorze PNP steruj膮cym MOSFETem?

4. W jaki spos贸b i czym skleja膰 rdzenie po zbudowaniu
ostatecznej wersji przetwornicy? Obecnie u偶ywam do tego
celu ta艣my klej膮cej, by mie膰 szybki dost臋p do karkasu,
ale to raczej nie jest zbyt trwa艂e rozwi膮zanie... :-)

Mi臋dzy po艂贸wkami rdzenia s膮 przek艂adki dystansowe z p艂ytki
plastykowej 0,35mm do robienia szczeliny, a do nich si臋 klej
b臋dzie s艂abo trzyma艂. Czy w gr臋 wchodzi tylko zalanie wn臋trza
karkasu 偶ywic膮 epoksydow膮 i nast臋pnie w艂o偶enie po艂贸wek rdzenia?

BTW, cewka 7 zwoj贸w na wielkim rdzeniu wygl膮da urzekaj膮co... :->

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Tue, 29 Mar 2005 21:39:57 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Tuesday, March 29, 2005, 9:10:19 PM, you wrote:

przed chwil uruchomi砮m z powodzeniem swoj
pierwsz przetwornic na MC34063. :-) By to
step-up wg aplikacji z PDF i zosta zmontowanty
w celach testowych.
Chcia砨ym teraz zaj辨 si uk砤dem nieco bli縮zym
docelowemu, kt髍y ma by wielonapi阠iowym flybackiem
z kluczem MOSFET, dlatego mam kilka pyta.
1. Rezystor o bardzo ma砮j rezystancji, rz阣u 0,2 oma.
Obecnie jego rol z powodzeniem pe硁i 5 cm drutu z
kanthalu (6,9 oma/metr), ale co zastosowa w uk砤dzie
docelowym? Czy takie ma砮 oporniki s do kupienia?

Oczywi禼ie.

2. Uk砤d powinien by przystosowany do zasilania
niskim napi阠iem, a przyda硂by si mie kilkana禼ie
wolt體 do sterowania bramkami MOS體. Czy mog
to rozwi眤a tak, 縠 przetwornica b阣zie mia砤
dodatkowe uzwojenie, jednym ko馽em pod潮czone
do VCC, a drugim do prostownika, jednopo丑wkowego,
kt髍y b阣zie zasila kolektor drivera w MC34?

Nie tak. Mo縠sz potraktowa uzwojenie pierwotne jako step-up i zasili
ca硑 uk砤d podniesionym napi阠iem (oczywi禼ie potrzeba dodatkowej
diody do startu z baterii). Jednak w takim przypadku tracisz mo縧iwo舵
kontroli pr眃u. Wyj禼ie MC34063 jest w uk砤dzie wt髍nikowym i nie da
si uzyska w spos骲 bezpo秗edni wy縮zego napi阠ia tylko na wyj禼iu.

[...]

3. Jak powinna by zbudowana przetwornica flyback
z osobnym kluczem? Pr骲owa砮m zbudowa uk砤d
wg schematu ze str 12. datasheetu ST do MC34063,
tj. "Higher Output Power, Higher Input Voltage" (na kt髍ym
nie podano warto禼i element體...), ale uk砤d MC nie chcia
wystartowa.

By mo縠 niepotrzebnie wstawi砮 rezystor w zasilanie MC...

Jak warto舵 powinien mie opornik B-C
przy tranzystorze PNP steruj眂ym MOSFETem?

Rz阣u 1 kom - jego warto舵 jest do policzenia ale trzeba zna napi阠ie
progowe MOSFETa, 砤dunek na bramce, 勘dany czas jego pozbycia si i
wzmocnienie tranzystora PNP.

4. W jaki spos骲 i czym skleja rdzenie po zbudowaniu
ostatecznej wersji przetwornicy? Obecnie u縴wam do tego
celu ta秏y klej眂ej, by mie szybki dost阷 do karkasu,
ale to raczej nie jest zbyt trwa砮 rozwi眤anie... :-)

Ja sklejam cyjanoakrylowym.

Mi阣zy po丑wkami rdzenia s przek砤dki dystansowe z p硑tki
plastykowej 0,35mm do robienia szczeliny, a do nich si klej
b阣zie s砤bo trzyma. Czy w gr wchodzi tylko zalanie wn阾rza
karkasu 縴wic epoksydow i nast阷nie w硂縠nie po丑wek rdzenia?

Te tak mo縩a. Poza tym - przek砤dki nie musz by na ca砮j szeroko禼i
rdzenia - mog by w昕sze a pozosta潮 luk mo縠 wype硁ia klej.
Rdzeni ETD nie trzeba klei - trzeba tylko pami阾a, 縠by wszystkie
kolumny by硑 podparte podk砤dkami o identycznej grubo禼i.

BTW, cewka 7 zwoj體 na wielkim rdzeniu wygl眃a urzekaj眂o... :->

Szczeg髄nie nawini阾a 6-ma drutami na raz...

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Tue, 29 Mar 2005 22:42:14 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Nie tak. Mo縠sz potraktowa uzwojenie pierwotne jako step-up i zasili
ca硑 uk砤d podniesionym napi阠iem (oczywi禼ie potrzeba dodatkowej
diody do startu z baterii). Jednak w takim przypadku tracisz mo縧iwo舵
kontroli pr眃u. Wyj禼ie MC34063 jest w uk砤dzie wt髍nikowym i nie da
si uzyska w spos骲 bezpo秗edni wy縮zego napi阠ia tylko na wyj禼iu.

Niezbyt rozumiem -- przecie kolektory i wsp髄ny emiter driver體
s wydzielone i dost阷ne dla u縴tkownika. Dlaczego nie mog tych
kolektor體 pod潮czy do wy縮zego napi阠ia? Czy chodzi o to, 縠
przerzutnik nie b阣zie w體czas m骻 wysterowa Q2? To mo縠
odwr骳i kota ogonem i przerobi zewn阾rzny driver MOSFETa.
Polega硂by to na pod潮czeniu emiter體 (pin 2) do masy, a kolektor
Q1 pod潮czy do bazy zewn阾rznego tranzystora PNP, kt髍y z kolei
b阣zie zasila bramk MOSFETa z wy縮zego napi阠ia. Wytwarzanie
tego napi阠ia jak w mojej poprzedniej propozycji. Co o tym my秎isz?
I chip i obw骴 S-D MOSFETa b阣 pracowa硑 na napi阠iu baterii,
kontrola pr眃u zostanie, a tylko obw骴 bramkowy b阣zie mia
niezale縩e zasilanie i sterownik.

By mo縠 niepotrzebnie wstawi砮 rezystor w zasilanie MC...

Ten miliomowy R_sc?

Rz阣u 1 kom

No to mnie intuicja nie pomyli砤, bo da砮m 470 om體.

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Tue, 29 Mar 2005 23:04:19 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Tuesday, March 29, 2005, 10:42:14 PM, you wrote:

Nie tak. Mo縠sz potraktowa uzwojenie pierwotne jako step-up i zasili
ca硑 uk砤d podniesionym napi阠iem (oczywi禼ie potrzeba dodatkowej
diody do startu z baterii). Jednak w takim przypadku tracisz mo縧iwo舵
kontroli pr眃u. Wyj禼ie MC34063 jest w uk砤dzie wt髍nikowym i nie da
si uzyska w spos骲 bezpo秗edni wy縮zego napi阠ia tylko na wyj禼iu.
Niezbyt rozumiem -- przecie kolektory i wsp髄ny emiter driver體
s wydzielone i dost阷ne dla u縴tkownika. Dlaczego nie mog tych
kolektor體 pod潮czy do wy縮zego napi阠ia?

Ale mo縠sz - tylko to nic nie da.

Czy chodzi o to, 縠 przerzutnik nie b阣zie w體czas m骻 wysterowa
Q2?

Dok砤dnie o tym pisz.

To mo縠
odwr骳i kota ogonem i przerobi zewn阾rzny driver MOSFETa.
Polega硂by to na pod潮czeniu emiter體 (pin 2) do masy, a kolektor
Q1 pod潮czy do bazy zewn阾rznego tranzystora PNP, kt髍y z kolei
b阣zie zasila bramk MOSFETa z wy縮zego napi阠ia.

Lew r阫a przez prawe ucho... To juz lepiej wykorzysta MC34063 z
male駅im d砤wiczkiem do uzyskania jakis 12V i zasili tym UC3843.
Pomys oczywi禼ie poprawny (pami阾aj o szczotce pomi阣zy kolektorem a
baz PNP!).

Wytwarzanie tego napi阠ia jak w mojej poprzedniej propozycji.

Tyle, 縠 dodatkowe uzwojenie nie jest potrzebne - wy縮ze napi阠ie
uzyskasz z pierwotnego. Po prostu dioda i kondensator do dreny
tranzystora a z drugiej strony dioda od zasilania, 縠by mia硂 jak
startowa.

Co o tym my秎isz?

Za du縪 kombinacji.

I chip i obw骴 S-D MOSFETa b阣 pracowa硑 na napi阠iu baterii,
kontrola pr眃u zostanie, a tylko obw骴 bramkowy b阣zie mia
niezale縩e zasilanie i sterownik.
By mo縠 niepotrzebnie wstawi砮 rezystor w zasilanie MC...
Ten miliomowy R_sc?

Ale Rsc na schemacie ze strony 12 nie jest tym samym Rsc co na
pozosta硑ch schematach. Je秎i zasilanie MC robisz klasycznie, to
problemu nie ma.

Rz阣u 1 kom
No to mnie intuicja nie pomyli砤, bo da砮m 470 om體.

Te mo縠 by.

Uk砤d ze strony 12 ma podstawow wad - darlington na wyj禼iu - czyli
strata pona 1V w stosunku do zasilania.

ATSD to co si tak upar z tym MOSFETem zasilanym z niskiego napi阠ia?

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Tue, 29 Mar 2005 23:18:43 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Dok砤dnie o tym pisz.

OK, widz problem.

Lew r阫a przez prawe ucho... To juz lepiej wykorzysta MC34063 z
male駅im d砤wiczkiem do uzyskania jakis 12V i zasili tym UC3843.

Mam jeszcze TL494, ale trzymam go na okoliczno舵 przej禼ia na
push-pull. Narazie kombinuj z MC. BTW, co to jest male駅i d砤wiczek?
Te rdzenie, kt髍e przed sob widz wcale takie male駅ie nie s. :-)

Ale Rsc na schemacie ze strony 12 nie jest tym samym Rsc co na
pozosta硑ch schematach.

No to czym jest, bo ju si w tym pogubi砮m.

ATSD to co si tak upar z tym MOSFETem zasilanym z niskiego napi阠ia?

Bo prawdopodobnie zmie禼i mi si niewielka liczba akumulator體,
co oznacza niskie napi阠ie po ich po潮czeniu szeregowym. A co,
to jest jaka przeszkoda? Przecie klucz MOSFET ma 4 miliomy Rdson,
je秎i mu si poda 10V V_GS.

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Tue, 29 Mar 2005 23:51:27 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Tuesday, March 29, 2005, 11:18:43 PM, you wrote:

[...]

Lew r阫a przez prawe ucho... To juz lepiej wykorzysta MC34063 z
male駅im d砤wiczkiem do uzyskania jakis 12V i zasili tym UC3843.
Mam jeszcze TL494, ale trzymam go na okoliczno舵 przej禼ia na
push-pull.

TL494 te nie jest przeznaczony do MOSFET體... Jesli ju to SG3525.

Narazie kombinuj z MC. BTW, co to jest male駅i d砤wiczek?
Te rdzenie, kt髍e przed sob widz wcale takie male駅ie nie s. :-)

Sam takie chcia砮. Do przetwornic ma砮j mocy stosuje si d砤wiki na
rdzeniach otwartych. Od 1210 SMD, poprzez miniaturowe osiowe (rzadko,
bo to koszmarne badziewie) do 'szpulek' 8.5x11 mm. W mojej
przetworniczce do powerLEDa stosuj 100uH w砤snie 8.5x11 mm.

Ale Rsc na schemacie ze strony 12 nie jest tym samym Rsc co na
pozosta硑ch schematach.
No to czym jest, bo ju si w tym pogubi砮m.

Na stronie 12 masz przyk砤d przetwornicy zasilanej z sieci. I na
tamtym schemacie Rezystor oznaczony Rsc jest rezystorem s硊勘cym do
wytworzenia niezb阣nego spadku napi阠ia dla diody Zenera, b阣眂ej
stabilizatorem r體noleg硑m. Zwr箧 uwage na zwarte ko馽體ki 6 i 7 -
brak kontroli Ipk.

ATSD to co si tak upar z tym MOSFETem zasilanym z niskiego napi阠ia?
Bo prawdopodobnie zmie禼i mi si niewielka liczba akumulator體,
co oznacza niskie napi阠ie po ich po潮czeniu szeregowym. A co,
to jest jaka przeszkoda? Przecie klucz MOSFET ma 4 miliomy Rdson,
je秎i mu si poda 10V V_GS.

Ale tych 10V w砤snie nie masz i musisz kombinowac jak ko pod g髍.
Przy niskich napi阠iach z zasady stosuje si tranzystory bipolarne
albo specjalne wykonania MOSFET體. Taki Si4410 ma juz przyzwoit Rdson
przy 3.5V.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 02:29:10 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Zrobi砮m taki uk砤d testowy z MOSFETem: tranzystory BD135/6
s po潮czone emiterami i bazami, kolektory odpowiednio do Vcc
i GND. Do kolektor體 jest pod潮czona bramka MOSFETa. Baza
NPN jest podci眊ni阾a przez rezystor 1k do Vcc, a przez tranzystor
BC547 do masy. Baza 547 jest podpi阾a do Vcc przez rezystor 2k7
oraz do wyj禼ia drivera z MC przez rezystor 68 om體. Driver
MC ma emiter na masie. Podwy縮zania napi阠ia dla MOSFETA
jeszcze nie ma.

Transformator ma 7 zwoj體 pierwotnego i 4 zwoje wt髍nego na EE25.

Zalety:

Obci笨one LEDem dzia砤 to poprawnie w zakresie napi赕 2,5--12V,
co mnie bardzo pozytywnie zaskoczy硂. Stabilizacja impulsowa
dzia砤 nie糽e, w ca硑m zakresie napi赕 wej禼iowych wahania
napi阠ia wyj禼iowego to 80mV przy ustawionych 3,5V wyj禼iowego.
Przy rozpi阾ej p阾li sprz昕enia zwrotnego z 2,5V na wyj禼iu
(obci笨onym LEDe z opornikiem) robi 14V -- ki diabe? :-)

Wady:

Trafo gwi縟縠 i popierduje. :-) Pod obci笨eniem LED bzyczy
na jakie ~100Hz (nawet zasilane z baterii, wi阠 to nie
t阾nienia z zasilacza). Je秎i si wyj禼ie obci笨y rezystorem
4,7 oma, to przetwornica wchodzi na jakie 5KHz, a napi阠ie
wyj禼iowe siada. :-(

Kondensator przy MC ma 1,6nF. Jak przetwornica by砤
zmontowana dla trybu step-up z tym samym kondensatorem,
to by砤 bezg硂秐a i robi砤 49V. Mo縧iwe, 縠 MC nie jest do ko馽a
sprawny, bo mi si odlutowa kabelek po潮czony z wyj禼iem
drivera i kilka sekund dotyka do Vcc -- si biedaczek do舵
mocno spoci, a w uk砤dzie co zaskrzecza硂. Rano potestuj
z drugim egzemplarzem MC, teraz mi si ju nie chce.

Na co Twoim zdaniem wskazuj powy縮ze objawy i jak si ich pozby?

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 02:42:04 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 2:29:10 AM, you wrote:

Zrobi砮m taki uk砤d testowy z MOSFETem: tranzystory BD135/6

Lepiej by硂by BC635/636 - s szybsze...

s po潮czone emiterami i bazami, kolektory odpowiednio do Vcc
i GND. Do kolektor體 jest pod潮czona bramka MOSFETa.

Emiter體?

Baza NPN jest podci眊ni阾a przez rezystor 1k do Vcc, a przez tranzystor
BC547 do masy. Baza 547 jest podpi阾a do Vcc przez rezystor 2k7
oraz do wyj禼ia drivera z MC przez rezystor 68 om體. Driver
MC ma emiter na masie.

A jak po潮czy砮 tranzystory w MC34063? Darlington?

Podwy縮zania napi阠ia dla MOSFETA
jeszcze nie ma.
Transformator ma 7 zwoj體 pierwotnego i 4 zwoje wt髍nego na EE25.

Szczelina? Warto舵 rezystora Rsc?

Zalety:
Obci笨one LEDem dzia砤 to poprawnie w zakresie napi赕 2,5--12V,
co mnie bardzo pozytywnie zaskoczy硂.

Zaskakuje mnie te 2.5V....

Stabilizacja impulsowa
dzia砤 nie糽e, w ca硑m zakresie napi赕 wej禼iowych wahania
napi阠ia wyj禼iowego to 80mV przy ustawionych 3,5V wyj禼iowego.

Pojemno舵 kondensatora filtruj眂ego?

Przy rozpi阾ej p阾li sprz昕enia zwrotnego z 2,5V na wyj禼iu
(obci笨onym LEDe z opornikiem) robi 14V -- ki diabe? :-)

A co w tym dziwnego? Jakby nie ten rezystor i LED, to mia砨y ju do
wymiany MOSFETa...

Wady:
Trafo gwi縟縠 i popierduje. :-) Pod obci笨eniem LED bzyczy
na jakie ~100Hz (nawet zasilane z baterii, wi阠 to nie
t阾nienia z zasilacza). Je秎i si wyj禼ie obci笨y rezystorem
4,7 oma, to przetwornica wchodzi na jakie 5KHz, a napi阠ie
wyj禼iowe siada. :-(

Namaluj schemat bo mi nic nie pasuje. Te 100 Hz mo縠 wynika z
dzia砤nia przetwornicy 'paczkami' - normalka przy ma硑ch obci笨eniach.

Kondensator przy MC ma 1,6nF.

Czyli czas ton ok. 30 us, toff ok 5 us.

Jak przetwornica by砤
zmontowana dla trybu step-up z tym samym kondensatorem,
to by砤 bezg硂秐a i robi砤 49V. Mo縧iwe, 縠 MC nie jest do ko馽a
sprawny, bo mi si odlutowa kabelek po潮czony z wyj禼iem
drivera i kilka sekund dotyka do Vcc -- si biedaczek do舵
mocno spoci, a w uk砤dzie co zaskrzecza硂.

Hmmm...

Rano potestuj z drugim egzemplarzem MC, teraz mi si ju nie chce.
Na co Twoim zdaniem wskazuj powy縮ze objawy i jak si ich pozby?

Za ma硂 danych. Podejrzewam jednak jako podstawowy b潮d za ma潮 ilo舵
zwoj體 trafa. Bez za硂縠 co do mocy przetwornicy nic wi阠ej m眃rego
nie wymy秎.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 03:01:30 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Lepiej by硂by BC635/636 - s szybsze...

Bra砮m, co le縜硂 pod rek, w ko馽u to tylko test, a nie
pami阾am, w kt髍ym worku mam lepsze tranzystory, kt髍e
poza tym s na pewno w SMD.

Emiter體?

Jasne, przepraszam, musz si wyspa.

A jak po潮czy砮 tranzystory w MC34063? Darlington?

Tak.

Szczelina?

2x0,4 mm, jak mi pisa砮 na priva.

Warto舵 rezystora Rsc?

~0,3 oma.

Zaskakuje mnie te 2.5V....

Mnie r體nie. Poza tym w ciekawy spos骲 zdycha przy zbyt
niskim napi阠iu -- po prostu wy潮cza si. Moje wcze秐iejsze
uk砤dy w takich warunkach wariowa硑. :-)

Pojemno舵 kondensatora filtruj眂ego?

47uF po wt髍nej, 180uF po pierwotnej. Oba Low ESR,
ale uk砤d jest zmontowany na paj眐a, wi阠 chyba nie maj
okazji si wykaza.

A co w tym dziwnego?

To, 縠 tyle jest na 4 zwojach, czyli jakich 12 cm
drutu. Przyroda nie przestaje mnie zaskakiwa... :-)

Jakby nie ten rezystor i LED, to mia砨y ju do
wymiany MOSFETa...

-) On wytrzymuje 230 amper體, ale fakt, tylko 25 wolt體.

Namaluj schemat bo mi nic nie pasuje.

OK, ale oko硂 po硊dnia.

Za ma硂 danych. Podejrzewam jednak jako podstawowy b潮d za ma潮 ilo舵
zwoj體 trafa.

Jest tyle, ile mi Twoja strona powiedzia砤. :-)

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 03:36:57 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 3:01:30 AM, you wrote:

[...]

Szczelina?
2x0,4 mm, jak mi pisa砮 na priva.

Czyli 潮czna 0.8 mm - dziwne... Mam wra縠nie, 縠 co pomno縴砮
zamiast podzieli... 7 zwoj體 przy szczelinie 0.8 mm? Bo mi to nijak
nie wychodzi - podaj parametry, jakie przyj背e do oblicze, prosz.

Mi wysz砤 indukcyjno舵 rz阣u 5 uH, co przy 2.5V daje cz阺totliwo舵
pracy 250 kHz a przy 12V to ju nawet mi si liczy nie chce.

Warto舵 rezystora Rsc?
~0,3 oma.

Czyli ok. 1.2A pr眃 szczytowy...

Zaskakuje mnie te 2.5V....
Mnie r體nie. Poza tym w ciekawy spos骲 zdycha przy zbyt
niskim napi阠iu -- po prostu wy潮cza si.

Tak ma by - generator przestaje pracowa i uk砤d pobiera ma硑 pr眃.

[...]

A co w tym dziwnego?
To, 縠 tyle jest na 4 zwojach, czyli jakich 12 cm
drutu. Przyroda nie przestaje mnie zaskakiwa... :-)

Ale to flyback...

Jakby nie ten rezystor i LED, to mia砨y ju do
wymiany MOSFETa...
-) On wytrzymuje 230 amper體, ale fakt, tylko 25 wolt體.

I w砤秐ie o napi阠ie chodzi - flyback bez obci笨enia daje naprawd
wysokie napi阠ia na wyj禼iu.

Namaluj schemat bo mi nic nie pasuje.
OK, ale oko硂 po硊dnia.
Za ma硂 danych. Podejrzewam jednak jako podstawowy b潮d za ma潮 ilo舵
zwoj體 trafa.
Jest tyle, ile mi Twoja strona powiedzia砤. :-)

Ale to by硂 liczone dla 100 kHz i chyba pokr阠i砮 co ze szczelin...

Przy 100 kHz na E25/3F3 masz teoretycznie 90W na flybacku. Ale to wtedy,
gdy 砤dnie wype硁isz okno a nie nawiniesz kilka zwoj體 jednym drutem.
Na dok砤dk dla takiej cz阺totliwo禼i to trzeba si naprawd sporo
naprawcowa, 縠by poprawnie wysterowa klucz

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 14:18:39 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Schemat jest tu:

http://www.ii.uni.wroc.pl/~wyderski/misc/ysmps.gif

Bo mi to nijak nie wychodzi - podaj parametry, jakie przyj背e do
oblicze, prosz.

Vin_min = 4.5V
Vin_max = 12V
Vout = 3.3V
Iout = 5A
f = 50kHz

N1 = 9, N2 = 4 dla Id = 0,25.
N1 = 11, N2 = 4 dla Id = 0,5.
N1 = 15, N2 = 6 dla Id = 1,0.

Wtorne sie zgadza, ale pierwotne... Wychodzi
na to, ze patrzylem na dane dla E42. :-(

Czyli ok. 1.2A pr眃 szczytowy...

Po pierwotnej, czy wtornej?

Przy 100 kHz na E25/3F3 masz teoretycznie 90W na flybacku. Ale to wtedy,
gdy 砤dnie wype硁isz okno a nie nawiniesz kilka zwoj體 jednym drutem.

Czyli co, lica?

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 19:13:32 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 2:18:39 PM, you wrote:

Schemat jest tu:
http://www.ii.uni.wroc.pl/~wyderski/misc/ysmps.gif

Dziwne, 縠 ten scalak nie p硂nie... Brakuje rezystora pomi阣zy pinem 8
a Vin - teraz wali du縴mi pr眃ami w bramk tranzystora ko馽owego
nasycaj眂 go do niemo縧iwo禼i. W uk砤dzie, gdy robisz i tak driver na
tranzystorach, w og髄e nie wykorzystywa砨ym tranzystora ko馽owego i
driver podpi背bym do pina 8 a pin 1 pozostawi niepodpi阾y. Takie
drobiazgi, jak sterowanie tranzystorem PNP (emiter do Vin, baza przez
rezystor 220 om do pin 8, pomi阣zy baz a emiter rezystor 100 om,
kolektor na bazy ko馽owych i podci眊ni阾y do masy poprzez 470 om) a
nie NPN te s warte rozpatrzenia.

Bo mi to nijak nie wychodzi - podaj parametry, jakie przyj背e do
oblicze, prosz.
Vin_min = 4.5V
Vin_max = 12V
Vout = 3.3V
Iout = 5A
f = 50kHz

Te mi si nie zgadza...

N1 = 9, N2 = 4 dla Id = 0,25.
N1 = 11, N2 = 4 dla Id = 0,5.
N1 = 15, N2 = 6 dla Id = 1,0.

Przypominam, 縠 Id to szczelina. Je秎i stosujesz na wszystkie nogi, to
podziel /2 i tak przek砤dk stosuj. Dla szczeliny 0.8 mm wyjdzie
jakie 12-13 zwoj體, czyli indukcyjno舵 znacznie wi阫sza ni
obecnie...

[...]

Czyli ok. 1.2A pr眃 szczytowy...
Po pierwotnej, czy wtornej?

Rezystor s硊縴 do ograniczania pr眃u po stronie pierwotnej. B阣ziesz
musia szuka rezystora ok 25-30 miliom體...

Przy 100 kHz na E25/3F3 masz teoretycznie 90W na flybacku. Ale to wtedy,
gdy 砤dnie wype硁isz okno a nie nawiniesz kilka zwoj體 jednym drutem.
Czyli co, lica?

Nie jest a tak 糽e - 50 kHz to max 秗ednica drutu ok. 0.6-0.7 mm. 4 druty
razem i sprawa za砤twiona

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 19:32:13 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

[ciach -- zaraz sprawdz闿

Te mi si nie zgadza...

Ta strona jest jaka dziwna -- dla podanych parametr體
ka縠 nawin辨 odpowiednio 6, 8, albo 10 zwoj體 pierwotnego.

Przypominam, 縠 Id to szczelina. Je秎i stosujesz na wszystkie nogi, to
podziel /2 i tak przek砤dk stosuj.

Przek砤dka ma 0,36 mm, w砤秐ie zmierzy砮m suwmiark, wi阠
szczelina ma 0,72 mm. Tylko strona nawet dla szczeliny 1 mm
ka縠 nawin辨 tylko 10 zwoj體 (parametry jak poprzenio).

Rezystor s硊縴 do ograniczania pr眃u po stronie pierwotnej. B阣ziesz
musia szuka rezystora ok 25-30 miliom體...

A nie da si go zrobi z miedzianej 禼ie縦i?

Nie jest a tak 糽e - 50 kHz to max 秗ednica drutu ok. 0.6-0.7 mm. 4 druty
razem i sprawa za砤twiona

A jak b阣zie wiele uzwoje wt髍nych, to k砤舵 jedno
na drugie, czy zrobi sekcyjnie, obok siebie?

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 22:18:34 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 7:32:13 PM, you wrote:

[...]

Rezystor s硊縴 do ograniczania pr眃u po stronie pierwotnej. B阣ziesz
musia szuka rezystora ok 25-30 miliom體...
A nie da si go zrobi z miedzianej 禼ie縦i?

Zapewne da si ale ja tego nie stosuj.

Nie jest a tak 糽e - 50 kHz to max 秗ednica drutu ok. 0.6-0.7 mm. 4 druty
razem i sprawa za砤twiona
A jak b阣zie wiele uzwoje wt髍nych, to k砤舵 jedno
na drugie, czy zrobi sekcyjnie, obok siebie?

Jak Ci wygodnie.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 21:01:50 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Dziwne, 縠 ten scalak nie p硂nie...

No, grza si do舵 mocno, ale my秎a砮m, 縠 tak ma
by, w ko馽u to uk砤d wi阫szej mocy i grza si musi.

Brakuje rezystora pomi阣zy pinem 8
a Vin - teraz wali du縴mi pr眃ami w bramk tranzystora ko馽owego
nasycaj眂 go do niemo縧iwo禼i. W uk砤dzie, gdy robisz i tak driver na
tranzystorach, w og髄e nie wykorzystywa砨ym tranzystora ko馽owego i
driver podpi背bym do pina 8 a pin 1 pozostawi niepodpi阾y. Takie
drobiazgi, jak sterowanie tranzystorem PNP (emiter do Vin, baza przez
rezystor 220 om do pin 8, pomi阣zy baz a emiter rezystor 100 om,
kolektor na bazy ko馽owych i podci眊ni阾y do masy poprzez 470 om) a
nie NPN te s warte rozpatrzenia.

Zrobi砮m tak i rzeczywi禼ie wydajno舵 jest znacznie lepsza.
Zasilam z ~10V. Cewka p髃i co jest ta sama, co wcze秐iej
(7 zwoj體). Wygl眃a na to, 縠 teoria o bzyczeniu przetwornicy
z powodu ma砮go obci笨enia jest poprawna -- je秎i ustawi
si naprawd ma砮 Vout, to z bzyczeniem daje si zej舵 do
kilku-kilkunastu Hz. Je秎i si pod潮czy wi阫sze obci笨enie
(rezystor 4,7 oma), to nic nie bzyczy, a przetwornica wchodzi
na ~10 kHz, MOSFET grzeje si umiarkowanie (bez radiatora,
obudowa D2PACK). Drivery i scalak s ca硑 czas zimne.

Ciekawsza sprawa jest, gdy si pod jakimkolwiek obci笨eniem
zwi阫sza Vout potencjometrem w dzielniku (daje wtedy 13v,
gdy transformator jest obliczony na 3,3V). Cz阺totliwo舵
s硑szalnego d紈i阫u ro秐ie i wchodzi w zakres nies硑szalny.
MOSFET zaczyna si jednak bardzo grza, gdybym nie
wy潮czy zasilania, to pewnie by si wylutowa. Dlaczego
tak si dzieje i co -- opr骳z podwojenia liczby zwoj體
w pierwotnym -- poprawi?

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 22:32:38 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 9:01:50 PM, you wrote:

Dziwne, 縠 ten scalak nie p硂nie...
No, grza si do舵 mocno, ale my秎a砮m, 縠 tak ma
by, w ko馽u to uk砤d wi阫szej mocy i grza si musi.

Bez przesady - tutaj steruje tylko driverem i nie ma sensu, 縠by grza
powietrze.

Brakuje rezystora pomi阣zy pinem 8
a Vin - teraz wali du縴mi pr眃ami w bramk tranzystora ko馽owego
nasycaj眂 go do niemo縧iwo禼i. W uk砤dzie, gdy robisz i tak driver na
tranzystorach, w og髄e nie wykorzystywa砨ym tranzystora ko馽owego i
driver podpi背bym do pina 8 a pin 1 pozostawi niepodpi阾y. Takie
drobiazgi, jak sterowanie tranzystorem PNP (emiter do Vin, baza przez
rezystor 220 om do pin 8, pomi阣zy baz a emiter rezystor 100 om,
kolektor na bazy ko馽owych i podci眊ni阾y do masy poprzez 470 om) a
nie NPN te s warte rozpatrzenia.
Zrobi砮m tak

To znaczy jak - tranzystor PNP sterowany z n罂ki 8?

i rzeczywi禼ie wydajno舵 jest znacznie lepsza.
Zasilam z ~10V. Cewka p髃i co jest ta sama, co wcze秐iej
(7 zwoj體). Wygl眃a na to, 縠 teoria o bzyczeniu przetwornicy
z powodu ma砮go obci笨enia jest poprawna -- je秎i ustawi
si naprawd ma砮 Vout, to z bzyczeniem daje si zej舵 do
kilku-kilkunastu Hz. Je秎i si pod潮czy wi阫sze obci笨enie
(rezystor 4,7 oma), to nic nie bzyczy, a przetwornica wchodzi
na ~10 kHz, MOSFET grzeje si umiarkowanie (bez radiatora,
obudowa D2PACK). Drivery i scalak s ca硑 czas zimne.
Ciekawsza sprawa jest, gdy si pod jakimkolwiek obci笨eniem
zwi阫sza Vout potencjometrem w dzielniku (daje wtedy 13v,
gdy transformator jest obliczony na 3,3V). Cz阺totliwo舵
s硑szalnego d紈i阫u ro秐ie i wchodzi w zakres nies硑szalny.
MOSFET zaczyna si jednak bardzo grza, gdybym nie
wy潮czy zasilania, to pewnie by si wylutowa. Dlaczego
tak si dzieje i co -- opr骳z podwojenia liczby zwoj體
w pierwotnym -- poprawi?

Nie zmusza uk砤du do pracy w warunkach, dla kt髍ych go nie liczy砮.
A przede wszystkim - obejrze oscyloskopem, co dzieje si na drenie
tranzystora polowego - jest du縠 prawdopodobie駍two, 縠 przez monta
na paj眐a masz po drodze tyle indukcyjno禼i paso縴tniczych, 縠 na
tranzystorze masz szpilki powy縠j napi阠ia przebicia i MOSFET
ogranicza je lawinowo, grzej眂 si przy tym.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 23:15:55 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

To znaczy jak - tranzystor PNP sterowany z n罂ki 8?

Tak. Efekt uboczny jest taki, 縠 nie dzia砤 ju na 2,5V
(zaczyna gdzie od 4), ale to tak informacyjnie, bo mnie
to nie martwi.

Nie zmusza uk砤du do pracy w warunkach, dla kt髍ych go nie liczy砮.

Szkoda, my秎a砮m, 縠 uk砤d b阣zie bardzo elastyczny
i nie b阣zie mia problem體 ze stabilnym wytworzeniem
zar體no kilkudziesi阠iu miliamper體, jak i 3 amper體. :-(

A przede wszystkim - obejrze oscyloskopem, co
dzieje si na drenie tranzystora polowego

Z tym jest problem, bo oscyloskopu nie mam -- taniego
o s砤bych parametrach kupowa nie chc, bo nic ciekawego
na nim nie zobacz, a te, co mi si podobaj, zdecydowanie
przekraczaj cen granic rozs眃ku w zastosowaniach
hobbystycznych.

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 23:59:37 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 11:15:55 PM, you wrote:

To znaczy jak - tranzystor PNP sterowany z n罂ki 8?
Tak. Efekt uboczny jest taki, 縠 nie dzia砤 ju na 2,5V
(zaczyna gdzie od 4), ale to tak informacyjnie, bo mnie
to nie martwi.

Dziwny efekt... Zwi阫sz warto舵 rezystora pomiedzy BE tranzystora PNP

Nie zmusza uk砤du do pracy w warunkach, dla kt髍ych go nie liczy砮.
Szkoda, my秎a砮m, 縠 uk砤d b阣zie bardzo elastyczny
i nie b阣zie mia problem體 ze stabilnym wytworzeniem
zar體no kilkudziesi阠iu miliamper體, jak i 3 amper體. :-(

Ale Ty go zmuszasz do pracy z napi阠iami wy縮zymi ni liczy砮 a nie
pr眃ami. We pod uwag, 縠 13V na wt髍nym przek砤da sie na pierwotne
zgodnie z przek砤dni trafa - licz眂 4:7 daje to ju 23V + napi阠ie
zasilania i szpilki z indukcyjno禼i pasozytniczych, w tym
indukcyjno禼i rozproszenia.

A przede wszystkim - obejrze oscyloskopem, co
dzieje si na drenie tranzystora polowego
Z tym jest problem, bo oscyloskopu nie mam -- taniego
o s砤bych parametrach kupowa nie chc, bo nic ciekawego
na nim nie zobacz, a te, co mi si podobaj, zdecydowanie
przekraczaj cen granic rozs眃ku w zastosowaniach
hobbystycznych.

Do zobaczenia szpilek w przetwornicy wystarczy Mini4. Ale lojalnie
uprzedzam: MC34063 z racji swojej konstrukcji jest wyj眛kowo
upierdliwym obiektem obserwacji za pomoc oscyloskopu.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 02:09:01 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Ale Ty go zmuszasz do pracy z napi阠iami wy縮zymi ni liczy砮 a nie
pr眃ami.

S problemy i z pr眃ami, i z napi阠iami. :-( Je縠li pobierany
pr眃 jest ma硑, to przetwornica pracuje w cyklu kilkunastohercowym
(wida zapalanie i ga秐i阠ie LEDa...), a na wyj禼iu jest jakie 6,5V.
Je縠li pobieram pr眃 rz阣u 1A, przetwornica szumi, a napi阠ie
wyj禼iowe siada do 4V (gdzie tu jest stabilizacja impulsowa?!),
przy czym MOSFET si straszliwie grzeje -- dolutowa砮m mu
kawa miedzianej blachy, by si nie spali, ale przecie tak nie
mo縠 by. Do tego sensowne pr眃y da si pobiera z tej
przetwornicy dopiero przy wy縮zych napi阠iach zasilania.

Doda砮m wi阠ej zwoj體 do cewki (teraz jest 15), zmieni砮m
uk砤d sterowania MOSFETem z omawianego wcze秐iej na taki,
jak na stronie 12. w PDF do MC34063, ale nic si nie zmieni硂
-- w takim razie to nie w driverach problem.

Nawet przy 15 zwojach zej禼ie do 3,3V na wyj禼iu jest
problemem, przetwornica lubi pracowa na dwukrotnie
wy縮zych napi阠iach (wtedy jest bezg硂秐a). Tylko te
si wtedy MOSFET bardzo grzeje, przy ma硑ch i du縴ch
obci笨eniach -- nawet raz si odlutowa si od kabli
(p蠹niej profilaktycznie wymieni砮m go na inny egzemplarz
i doda砮m radiator, ale to nic nie pomog硂).

We pod uwag, 縠 13V na wt髍nym przek砤da sie na pierwotne
zgodnie z przek砤dni trafa - licz眂 4:7 daje to ju 23V + napi阠ie
zasilania i szpilki z indukcyjno禼i pasozytniczych, w tym
indukcyjno禼i rozproszenia.

Testowa砮m te innego MOSFETa, na 60V_DS, i nic si nie zmieni硂.
Indukcyjno禼i paso縴tnicze na MOSFETcie s zminimalizowane
-- przylutowa砮m grube przewody zasilania bezpo秗ednio
do jego ko馽體ek, dren bezpo秗ednio do wyprowadzenia
trafa, do tego jeszcze bezposrednio 180uF low ESR, ale
zupe硁ie bez poprawy.

Zmieni砮m r體nie kondensator z 1n6 na 560 pF -- te nic.

Co si w tym uk砤dzie dzieje, bo ju przesta砮m cokolwiek rozumie? :-(

Pozdrawiam
Piotr Wyderski
Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Thu, 31 Mar 2005 02:25:20 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Thursday, March 31, 2005, 2:09:01 AM, you wrote:

Ale Ty go zmuszasz do pracy z napi阠iami wy縮zymi ni liczy砮 a nie
pr眃ami.
S problemy i z pr眃ami, i z napi阠iami. :-( Je縠li pobierany
pr眃 jest ma硑, to przetwornica pracuje w cyklu kilkunastohercowym
(wida zapalanie i ga秐i阠ie LEDa...), a na wyj禼iu jest jakie 6,5V.

Ale tak to w砤snie jest, kiedy u縴wa si prostego sterownika bez
kompensacji, na dok砤dk polutowanego na paj眐a, w eksperymentalnym
uk砤dzie i z niepoprawnie dobranym trafem do obci笨enia.

Je縠li pobieram pr眃 rz阣u 1A, przetwornica szumi, a napi阠ie
wyj禼iowe siada do 4V (gdzie tu jest stabilizacja impulsowa?!),
przy czym MOSFET si straszliwie grzeje -- dolutowa砮m mu
kawa miedzianej blachy, by si nie spali, ale przecie tak nie
mo縠 by.

Grzanie si MOSFETa 秝iadczy o z硑m jego prze潮czaniu. Wstawi砮 BD13x
i dziwisz si, 縠 masz problemy. To sa naprawd za wolne tranzystory.

Do tego sensowne pr眃y da si pobiera z tej
przetwornicy dopiero przy wy縮zych napi阠iach zasilania.

Normalka, niestety. dasz spe硁ienia zupe硁ie sprzecznych warunk體:
- szerokiego zakresu napi赕 zasilania,
- szerokiego zakresu mocy pobieranej,
- du縠j sprawno禼i,
- obs硊gi MOSFETa z niskich napi赕 itd.
Na dok砤dk chcesz jeszcze zrobi przetwornic wielonapi阠iow, na
kt髍ej ja si przejecha砮m. Maj眂 do dyspozycji dwa oscyloskopy,
mierniki indukcyjnosci, pe砮n wyb髍 rdzeni i - wybacz - troch wi阫sze
do秝iadczenie. I do dzisiaj nie mam poj阠ia, dlaczego mi si nie
uda硂.

Doda砮m wi阠ej zwoj體 do cewki (teraz jest 15), zmieni砮m
uk砤d sterowania MOSFETem z omawianego wcze秐iej na taki,
jak na stronie 12. w PDF do MC34063, ale nic si nie zmieni硂
-- w takim razie to nie w driverach problem.

Grzanie si MOSFETa - na pewno w driverach.

Nawet przy 15 zwojach zej禼ie do 3,3V na wyj禼iu jest
problemem, przetwornica lubi pracowa na dwukrotnie
wy縮zych napi阠iach (wtedy jest bezg硂秐a).

Ha砤sowanie 秝iadczy o lu糿ych uzwojeniach - te 紃骴硂 strat i
niestabilno禼i.

[...]

We pod uwag, 縠 13V na wt髍nym przek砤da sie na pierwotne
zgodnie z przek砤dni trafa - licz眂 4:7 daje to ju 23V + napi阠ie
zasilania i szpilki z indukcyjno禼i pasozytniczych, w tym
indukcyjno禼i rozproszenia.
Testowa砮m te innego MOSFETa, na 60V_DS, i nic si nie zmieni硂.
Indukcyjno禼i paso縴tnicze na MOSFETcie s zminimalizowane
-- przylutowa砮m grube przewody zasilania bezpo秗ednio
do jego ko馽體ek, dren bezpo秗ednio do wyprowadzenia
trafa, do tego jeszcze bezposrednio 180uF low ESR,
ale zupe硁ie bez poprawy.

W og髄e nie bierzesz pod uwag indukcyjnosci rozproszenia...

Zmieni砮m r體nie kondensator z 1n6 na 560 pF -- te nic.
Co si w tym uk砤dzie dzieje, bo ju przesta砮m cokolwiek rozumie? :-(

Co mog砮m pom骳 zdalnie - pomog砮m. Musia砨ym sam sklei tak
przetwornic, 縠by doj舵 do sedna. A na razie nie mam na to za bardzo
czasu :-(

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 03:19:16 +0200


RoMan Mandziejewicz wrote:

Grzanie si MOSFETa 秝iadczy o z硑m jego prze潮czaniu. Wstawi砮 BD13x
i dziwisz si, 縠 masz problemy. To sa naprawd za wolne tranzystory.

Ale p蠹niej usun背em ten driver i zrobi砮m tak, jak w PDF
i NIC si nie zmieni硂. Zmieni砮m MOSFET na ca砶iem inny
typ i te bez zmian. Romanie, ja kiedy uzyskiwa砮m 10W
na flybacku zbudowanym z 74HC00 i zenerce, steruj眂ym
bezposrednio bramk znacznie gorszego MOSFETa (IRF530)
oraz na znacznie mniejszym rdzeniu i nic si nieprzyzwoicie
nie grza硂 (MOSFET, owszem, by ciep硑, ale da硂 si go
dotkn辨). A tu mi si przy 4W mocy wyj禼iowej wylutowuje
75-amperowy MOSFET, sterowany przez specjalizowany
kontroler. A przy 10 mA pr眃u wyj禼iowego kontrolerowi
odbija i si zaczyna bawic w przetwornic wibracyjn,
s眃z眂 po odg硂sach... No to si pytam, co to za czary?

Ech, jutro poszukam w rupieciach tego 74HC00...

Normalka, niestety. dasz spe硁ienia zupe硁ie sprzecznych warunk體:
- szerokiego zakresu napi赕 zasilania,
- szerokiego zakresu mocy pobieranej,
- du縠j sprawno禼i,
- obs硊gi MOSFETa z niskich napi赕 itd.

Ano takie s i nic na to nie poradz.

Na dok砤dk chcesz jeszcze zrobi przetwornic wielonapi阠iow

P髃i co, to chc cho jednonapi阠iow...

na kt髍ej ja si przejecha砮m. Maj眂 do dyspozycji dwa oscyloskopy,
mierniki indukcyjnosci, pe砮n wyb髍 rdzeni i - wybacz - troch wi阫sze
do秝iadczenie. I do dzisiaj nie mam poj阠ia, dlaczego mi si nie uda硂.

Nie mam czego wybacza, bo sam si przyzna砮m, 縠 to dla
mnie obca dziedzina. Ale inaczej tego problemu w sensowny
spos骲 nie obejd i musz cho troch si z ni zapozna.
Poradz sobie i natychmiast wracam do cyfr體ki i ma硑ch
sygna丑w analogowych, tam mi wszystko dzia砤 i nie wybucha.

Grzanie si MOSFETa - na pewno w driverach.

W uk砤dzie wg datasheetu grzeje si tak samo.

Ha砤sowanie 秝iadczy o lu糿ych uzwojeniach - te 紃骴硂 strat i
niestabilno禼i.

Mniejsza teraz o straty, ale przecie to ma pracowa
na kilkudziesi阠iu kilohercach, a ja wszystko s硑sz,
cho na nietoperza nie wygl眃am.

Do zobaczenia szpilek w przetwornicy wystarczy Mini4

Zapewne tak, ale nie b阣 kupowa nawet najmarniejszego
oscyloskopu do jednej przwtornicy i w砤禼iwie tylko dla niej
-- typowo interesuj mnie sygna硑 w pa秏ie do 300MHz i
co najmniej tyle musia砨y mie oscyloskop, kt髍y zdecydowa砨ym
si kupi. Do tego niezwykle przydatny by砨y analizator widma
o du縠j dynamice. Tylko nawet wol nie wiedzie, ile co
takiego kosztuje.

Co mog砮m pom骳 zdalnie - pomog砮m.

A ja Ci za to jestem ogromnie wdzi阠zny.

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: J.F. <jfox_xnospamx_at_nospam_poczta.onet.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 11:36:19 +0200


On Thu, 31 Mar 2005 03:19:16 +0200, Piotr Wyderski wrote:
A tu mi si przy 4W mocy wyj禼iowej wylutowuje
75-amperowy MOSFET, sterowany przez specjalizowany
kontroler.

Specjalizowany do czegos innego niestety :-)

Jakie w koncu masz napiecie na bramce ?
Bo przy zbyt malym grzac sie musi.

A przy 10 mA pr眃u wyj禼iowego kontrolerowi
odbija i si zaczyna bawic w przetwornic wibracyjn,
s眃z眂 po odg硂sach... No to si pytam, co to za czary?

A to akurat wzgledna norma - zobacz jak ten scalak dziala -
masz pelne sterowanie, ladujesz kondensator wyjsciowy,
przekraczasz napiecie, a potem trzeba poczekac az sie rozladuje..

Zreszta wiele impulsowek dziala w sumie podobnie.
Idealny flyback wymaga zbyt skomplikowanego sterowania.

Mniejsza teraz o straty, ale przecie to ma pracowa
na kilkudziesi阠iu kilohercach, a ja wszystko s硑sz,
cho na nietoperza nie wygl眃am.

I pracuje. Tylko ze te kilkadziesiat kHz sa modulowane :-)
Oscyloskop w dlon.

J.


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 13:09:11 +0200


J.F. wrote:

Jakie w koncu masz napiecie na bramce ?

Zasilam uk砤d nawet z 12V, a spadek na driverach
to co najwy縠j 2V. Tymczasem ju przy V_GS = 5V
ten MOSFET ma R_DS = 5 miliom體. Niestety wraz
ze wzrostem napi阠ia zasilania grzanie te bardzo wzrasta.

A to akurat wzgledna norma - zobacz jak ten scalak dziala -
masz pelne sterowanie, ladujesz kondensator wyjsciowy,
przekraczasz napiecie, a potem trzeba poczekac az sie rozladuje..

Moja stara przetwornica na 7400 zachowywa砤 si
niezwykle stabilnie w zakresie pr眃體 wyj禼iowych
0--1 amper, zaskakuj眂o sztywno trzyma砤 napi阠ie
wyj禼iowe. Tylko niemi硂siernie sia砤, telewizora
pracuj眂ego 3 m od niej nie da硂 si ogl眃a.

Oscyloskop w dlon.

Ech...

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: J.F. <jfox_xnospamx_at_nospam_poczta.onet.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 18:51:18 +0200


On Thu, 31 Mar 2005 13:09:11 +0200, Piotr Wyderski wrote:
J.F. wrote:
Jakie w koncu masz napiecie na bramce ?

Zasilam uk砤d nawet z 12V, a spadek na driverach
to co najwy縠j 2V. Tymczasem ju przy V_GS = 5V
ten MOSFET ma R_DS = 5 miliom體. Niestety wraz
ze wzrostem napi阠ia zasilania grzanie te bardzo wzrasta.

Piotrze .. a ty aby na pewno fly-backa zrobiles ?
Dorzuc na wyjsciu prostownik w druga strone i zarowke jako obciazenie.
Dorzuc maly gasik do cewki po pierwotnej stronie.

A to akurat wzgledna norma - zobacz jak ten scalak dziala -
masz pelne sterowanie, ladujesz kondensator wyjsciowy,
przekraczasz napiecie, a potem trzeba poczekac az sie rozladuje..

Moja stara przetwornica na 7400 zachowywa砤 si
niezwykle stabilnie w zakresie pr眃體 wyj禼iowych
0--1 amper, zaskakuj眂o sztywno trzyma砤 napi阠ie wyj禼iowe.

Nie wiem jak zrobiles, jak byla regulowana .. ta tez powinna byc
"sztywna", tyle ze mozna bedzie na niej uslyszec rozne czestotliwosci.
Ona tak dziala i juz.

Oscyloskop w dlon.
Ech...

No niestety :-(

J.


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 20:01:02 +0200


J.F. wrote:

Piotrze .. a ty aby na pewno fly-backa zrobiles ?

No chyba tak, uk砤d przedstawiony na
schemacie jest mi znany pod nazw flyback.

Dorzuc na wyjsciu prostownik w druga strone i zarowke jako obciazenie.

Jak w "drug stron"? Zamieni砮m kierunek uzwojenia wt髍nego
przy pod潮czeniu prostowanika i si MOS tak nagrza, 縠 mu si
radiator odlutowa...

Dorzuc maly gasik do cewki po pierwotnej stronie.

Jaki gasik?

Nie wiem jak zrobiles, jak byla regulowana

Generator impuls體 prostok眛nych na dw骳h bramkach,
z kt髍ego impulsy trafia硑 na jedno wej禼ie 3 bramki. Na
drugie wej禼ie by podawany sygna "stop" z kolektora
klucza NPN, do kt髍ego bazy by砤 pod潮czona zenerka.
Druga elektroda zenerki przez rezystor szeregowy by砤
pod潮czona do napi阠ia wyj禼iowego. Z wyj禼ia bramki
sygna szed bezpo秗ednio do MOSFETa.

Jak si kondensator na wyj禼iu dostatecznie na砤dowa,
to zenerka zaczyna砤 przewodzi, co otwiera硂 klucz, kt髍y
z kolei wy潮cza bramkowanie impuls體 z generatora.

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: J.F. <jfox_xnospamx_at_nospam_poczta.onet.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 20:43:13 +0200


On Thu, 31 Mar 2005 20:01:02 +0200, Piotr Wyderski wrote:
J.F. wrote:

Piotrze .. a ty aby na pewno fly-backa zrobiles ?

No chyba tak, uk砤d przedstawiony na
schemacie jest mi znany pod nazw flyback.

Wystarczy zamienic dwa kabelki i zmienia sie w forwarda z upalarka do
mosfetow :-)

Jak w "drug stron"? Zamieni砮m kierunek uzwojenia wt髍nego
przy pod潮czeniu prostowanika i si MOS tak nagrza, 縠 mu si
radiator odlutowa...

A to OK, flybacka zrobiles a nie upalarke.

Dorzuc maly gasik do cewki po pierwotnej stronie.
Jaki gasik?

kondensator powiedzmy 100nF na poczatek szeregowo z opornikiem 47 ohm.
i to rownolegle do pierwotnego.

Nie wiem jak zrobiles, jak byla regulowana

Generator impuls體 prostok眛nych na dw骳h bramkach,
z kt髍ego impulsy trafia硑 na jedno wej禼ie 3 bramki. Na
drugie wej禼ie by podawany sygna "stop" z kolektora [..]

Ok - to tu masz praktycznie taki sam uklad,

Ale w tym momencie twoj uklad tez pierdzial na niskich obciazeniach
-)

J.


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 02:49:44 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Piotr,

Wednesday, March 30, 2005, 2:29:10 AM, you wrote:

[...]

Na co Twoim zdaniem wskazuj powy縮ze objawy i jak si ich pozby?

Sprawdzi砮m - bez szczeliny na 7 zwojach masz ok. 95 uH i nasycenie
rdzenia przy ok. 1.5A - to nie ma prawa poprawnie dzia砤...

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: J.F. <jfox_xnospamx_at_nospam_poczta.onet.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 13:23:26 +0200


On Wed, 30 Mar 2005 02:49:44 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Hello Piotr,
[...]
Na co Twoim zdaniem wskazuj powy縮ze objawy i jak si ich pozby?

Sprawdzi砮m - bez szczeliny na 7 zwojach masz ok. 95 uH i nasycenie
rdzenia przy ok. 1.5A - to nie ma prawa poprawnie dzia砤...

Czemu nie ? Przeciez ma ogranicznik pradu do 1.2A, a kosc potrafi
pracowac w "Continuous Mode" czy jak to sie fachowo nazywa ..

J.
Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Wed, 30 Mar 2005 18:51:06 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello J,

Wednesday, March 30, 2005, 1:23:26 PM, you wrote:

Na co Twoim zdaniem wskazuj powy縮ze objawy i jak si ich pozby?
Sprawdzi砮m - bez szczeliny na 7 zwojach masz ok. 95 uH i nasycenie
rdzenia przy ok. 1.5A - to nie ma prawa poprawnie dzia砤...
Czemu nie ? Przeciez ma ogranicznik pradu do 1.2A, a kosc potrafi
pracowac w "Continuous Mode" czy jak to sie fachowo nazywa ..

Jest gorzej - da szczelin 0.8 mm...

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE_at_nospam_ii.uni.wroc.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Wed, 30 Mar 2005 16:11:35 +0200


Piotr Wyderski wrote:

Mo縧iwe, 縠 MC nie jest do ko馽a sprawny, bo mi si
odlutowa kabelek po潮czony z wyj禼iem drivera i kilka
sekund dotyka do Vcc -- si biedaczek do舵
mocno spoci, a w uk砤dzie co zaskrzecza硂.

Z nowym dzia砤 tak samo, wi阠 tamtemu MC nic si nie sta硂.

Pozdrawiam
Piotr Wyderski


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: Marcin E. Hamerla <Xmeh4njusy_at_nospam_Xpoczta.Xonet.Xpl.removeX>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Thu, 31 Mar 2005 19:31:32 +0200


RoMan Mandziejewicz napisal(a):

TL494 te nie jest przeznaczony do MOSFET體... Jesli ju to SG3525.

Ale on nie jest godny polecenia. Stary 2524 lepszy. Oczywiscie troszke
trzeba wiecej elementow aby wysterowac MOSa.

--
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla

"Jak ja was, kurrwy, nienawidz, jak do was bym z ka砤cha bi."

Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Thu, 31 Mar 2005 19:34:46 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Marcin,

Thursday, March 31, 2005, 7:31:32 PM, you wrote:

TL494 te nie jest przeznaczony do MOSFET體... Jesli ju to SG3525.
Ale on nie jest godny polecenia.

Poniewa?

Stary 2524 lepszy.

2524 jest zn體 do bipolarnych a nie MOSFET體...

Oczywiscie troszke trzeba wiecej elementow aby wysterowac MOSa.

To ju z dwojga z砮go wol TL494.


--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: Marcin E. Hamerla <Xmeh4njusy_at_nospam_Xpoczta.Xonet.Xpl.removeX>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Mon, 04 Apr 2005 09:13:14 +0200


RoMan Mandziejewicz napisal(a):

TL494 te nie jest przeznaczony do MOSFET體... Jesli ju to SG3525.
Ale on nie jest godny polecenia.

Poniewa?

Robilem jakas przetwornice z ta koscia, z 10 lat temy, poniewaz wydala
mi sie obiecujaca. Nie wyszystkie problemy teraz pamietam. Pominawszy
byk w dejtaszicie i zle podana obudowe, to najwiekszym problemem z
2525 byl dziwnie zrobiony wzmacniacz bledu. Przez to mialem problem z
zapieciem optoizolowanego sprzezenia zwrotnego, ktore to dzialalo
bezblednie z 2524. ZTCP uklad sie rowniez bardzo mocno grzal przy
300kHz.

Stary 2524 lepszy.

2524 jest zn體 do bipolarnych a nie MOSFET體...

Oczywiscie troszke trzeba wiecej elementow aby wysterowac MOSa.

To ju z dwojga z砮go wol TL494.

A dlaczego?

--
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla

"The value of achievement lies in the achieving"

Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Mon, 4 Apr 2005 12:21:50 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Marcin,

Monday, April 4, 2005, 9:13:14 AM, you wrote:

TL494 te nie jest przeznaczony do MOSFET體... Jesli ju to SG3525.
Ale on nie jest godny polecenia.
Poniewa?
Robilem jakas przetwornice z ta koscia, z 10 lat temy, poniewaz wydala
mi sie obiecujaca. Nie wyszystkie problemy teraz pamietam. Pominawszy
byk w dejtaszicie i zle podana obudowe, to najwiekszym problemem z
2525 byl dziwnie zrobiony wzmacniacz bledu. Przez to mialem problem z
zapieciem optoizolowanego sprzezenia zwrotnego, ktore to dzialalo
bezblednie z 2524. ZTCP uklad sie rowniez bardzo mocno grzal przy
300kHz.

Ale w mi阣zyczasie pokaza砤 si wersja A - poprawiona...

[...]

To ju z dwojga z砮go wol TL494.
A dlaczego?

Wzmacniacze b酬du mog pracowa na potencja砤ch bliskich 0V. Ale zn體
brak kontroli pr眃u 'w locie' a na wzmacniaczach b酬du mo縩a
kontrolowa tylko pr眃 秗edni :-(

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
From: Marcin E. Hamerla <Xmeh4njusy_at_nospam_Xpoczta.Xonet.Xpl.removeX>
Subject: Re: Przetwornica :-)
Date: Fri, 08 Apr 2005 15:10:04 +0200


RoMan Mandziejewicz napisal(a):

Ale w mi阣zyczasie pokaza砤 si wersja A - poprawiona...

Ok, tak jak pisalem, troszke czasu minelo odkad uzywalem tej kosci.

To ju z dwojga z砮go wol TL494.
A dlaczego?

Wzmacniacze b酬du mog pracowa na potencja砤ch bliskich 0V.

A to jest problem? - znaczy, bardzo dawno nic nie robilem z
przetwornicami i moglo mi cos sie pozapominac...

Ale zn體
brak kontroli pr眃u 'w locie' a na wzmacniaczach b酬du mo縩a
kontrolowa tylko pr眃 秗edni :-(

No to to jest voltage mode, a nie current mode, o ile o to Ci chodzi.

--
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla

"The value of achievement lies in the achieving"

Poprzedni Nast阷ny
Wiadomo舵
Spis tre禼i
Date: Fri, 8 Apr 2005 15:41:08 +0200
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: Przetwornica :-)


Hello Marcin,

Friday, April 8, 2005, 3:10:04 PM, you wrote:

Ale w mi阣zyczasie pokaza砤 si wersja A - poprawiona...
Ok, tak jak pisalem, troszke czasu minelo odkad uzywalem tej kosci.
To ju z dwojga z砮go wol TL494.
A dlaczego?
Wzmacniacze b酬du mog pracowa na potencja砤ch bliskich 0V.
A to jest problem? - znaczy, bardzo dawno nic nie robilem z
przetwornicami i moglo mi cos sie pozapominac...

Zawsze wygodniej jest mie tak mo縧iwo禼 - na przyk砤d do pomiaru
秗edniego pr眃u 紃骴e. Na czorta mi zabawa z przesuwaniem poziomu?

Ale zn體 brak kontroli pr眃u 'w locie' a na wzmacniaczach b酬du
mo縩a kontrolowa tylko pr眃 秗edni :-(
No to to jest voltage mode, a nie current mode, o ile o to Ci chodzi.

O to.
Swoj drog strasznie mnie 秏iesz opublikowane w Polsce schematy
przetwornic 12V DC/cokolwiek - jeszcze nie spotka砮m, 縠by cho w
jednym przypadku kto zastosowa d砤wiki wyj禼iowe. Autorom nawet do
g硂wy nie przychodzi, co dzieje si z tymi przetwornicami w momencie
砤dowania kondensator體 w pod潮czonych do nich sprz阠ie...

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl