Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: SRB <sasasafa_at_nospam_wp.pl>
Subject: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Sun, 18 Jun 2006 14:34:24 +0200


Witam
Od jakiego=B6 czasu kombinuje z pod=B3=B1czeniem wy=B6wietlacza LCD z tel=
efonu CX65=20
(Sharp). =ACr=F3d=B3a mam ze strony
www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html

Wy=B6wietlacz pod=B3=B1czam do p=B3ytki testowej z ATMega 162 i oczywi=B6=
cie nie=20
dzia=B3a. Prosi=B3 bym Was, o wskazanie prawdopodobnego b=B3=EAdu (kilka)=
jaki=20
zrobi=B3em.

Sprz=EAt
Prowizorka na p=B3ytce uniwersalnej, z braku cz=EA=B6ci nie do ko=F1ca zg=
odny ze=20
schematem ze strony. Mo=BFe w tym tkwi problem. Zasilanie 5V.
- kwarc wbudowany 1Mhz (musi by=E6 16Mhz do testu simple.c?, nie znalaz=
=B3em=20
nigdzie sta=B3ej do ustawienia MHz),
- linie sygna=B3owe pod=B3=B1czone tak samo jak na schemacie
http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/pics/circuit_orig.jpg
tylko, =BFe w dzielniku napi=EAcia wykorzysta=B3em rezystory 470 i 560 oh=
m,=20
zamiast 470 i 610. Przez to napi=EAcie na dzielniku spad=B3o mi z 2,82 do=
2,71V.
Czy ten spadek mo=BFe by=E6 przyczyn=B1, =BFe to nie dzia=B3a? Mog=EA pod=
kr=EAci=E6 na=20
2,95V, ale nie wiem jakie napi=EAcie jest bezpieczne dla tego wy=B6wietla=
cza,=20
szczeg=F3lnie, =BFe po pod=B3=B1czeniu wy=B6wietlacza napi=EAcie si=EA na=
pewno lekko zmieni.
- Linie zasilaj=B1ce z braku stabilizatora 2,9V s=B1 tak=BFe na dzielni=
ku=20
napi=EAcia 2V9 na 470 i 680 (2,95V) ,a 1V8 na 560 i 470 (2,28V). Wielki g=
rzech=20
pope=B3ni=B3em tymi dzielnikami?

Po=B3=B1czenia elektryczne s=B1 sprawdzone i na 99.9% ok.

Oprogramowanie
=ACr=F3d=B3a do Sharpa simple_display3. =A6rodowisko to WinAVR w miar=EA =
aktualne. Gcc=20
w wersji 3.4.3.

LCD_CS PB0 > LCD_CS PB4
LCD_RESET PB6 > LCD_RESET PB0 (wybra=B3em dowolny wolny)
LCD_RS PB7 > LCD_RS PB1 (jw.)
LCD_MOSI PB2 > LCD_MOSI PB5
LCD_MISO PB3 > LCD_MISO PB6
LCD_SCK PB1 > LCD_SCK PB7

makefile:339: simple.d: No such file or directory
makefile:339: disp.d: No such file or directory
Do czego te pliki s=B1 u=BFywane? Ja t=B1 linijk=EA w makefile wyhaszo=
wa=B3em

# Remove the '-' if you want to see the dependency files generated.
>#include $(SRC:.c=3D.d)
i ruszy=B3o dalej (nie do ko=F1ca).


avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=3D.eeprom=3D"alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=3D0 -O ihex simple.elf simple.eep
/bin/sh: avr-objcopy: command not found
make.exe: [simple.eep] Error 127 (ignored)

Creating Extended Listing: simple.lss
avr-objdump -h -S simple.elf > simple.lss
/bin/sh: avr-objdump: command not found
make.exe: * [simple.lss] Error 127

Wcze=B6niej par=EA plik=F3w musia=B3em pokopiowa=E6 mi=EAdzy katalogami, =
by znajdywa=B3 te=20
pliki. Te mimo kopiowania nie znajduje, albo , =BCle to rozumie.


Do simple.c dorzuci=B3em instrukcj=EA zapalaj=B1c=B1 diod=EA na jednym po=
rcie i po=20
wczytaniu programu do procka dioda si=EA zapala, wi=EAc chyba dobrze si=EA=
=20
skompilowa=B3. Wi=EAc w czym mo=BFe by=E6 problem?
W dzielnikach napi=EAcia?
W kwarcu?
W programie (konfiguracji itp)?

Za pomoc bardzo dzi=EAkuj=EA, nie chc=EA zbytnio grzeba=E6 w pod=B3=B1cze=
niach, by LCD=20
nie spali=E6.

Pozdrawiam


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Marek Wodzinski <majek_at_nospam_ODSPAMIACZ.mamy.to>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 01:54:20 +0200


SRB wrote:
Witam
Od jakiegoś czasu kombinuje z podłączeniem wyświetlacza LCD z telefonu
CX65 (Sharp).
- kwarc wbudowany 1Mhz (musi być 16Mhz do testu simple.c?, nie
znalazłem nigdzie stałej do ustawienia MHz),

Na mój gust, to zegar może być pierwszym problemem. Z tego co pisze na
stronie, to czasy przy inicjalizacji muszą być dosyć ściśle zachowane,
więc jak nie zmieniłeś nigdzie w kodzie, że teraz zegar jest inny, to to
będzie pierwszym poważnym błędem.

- Linie zasilające z braku stabilizatora 2,9V są także na dzielniku
napięcia 2V9 na 470 i 680 (2,95V) ,a 1V8 na 560 i 470 (2,28V). Wielki
grzech popełniłem tymi dzielnikami?

Ze strony forum niemieckiego na którym dosyć ostro walczą ludzie z tym
wyświetlaczem, mówią że można wyświetlacz zasilić nawet z 3.3V, a te
1.8V też można podciągnąć do głównego zasilania. Dałeś jakieś
kondensatory za tymi dzielnikami?
A może zejdź na 3.3V lub mniej z całym zasilaniem i przynajmniej
pozbędziesz się całego stada oporników (ale to już nie przy 16MHz).


pozdrawiam

majek
--
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "T.M.F." <tfrancuz_at_nospam_nospam-mp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 10:09:10 +0200


Od jakiegoś czasu kombinuje z podłączeniem wyświetlacza LCD z telefonu
CX65 (Sharp). - kwarc wbudowany 1Mhz (musi być 16Mhz do testu
simple.c?, nie znalazłem nigdzie stałej do ustawienia MHz),

Na mój gust, to zegar może być pierwszym problemem. Z tego co pisze na
stronie, to czasy przy inicjalizacji muszą być dosyć ściśle zachowane,
więc jak nie zmieniłeś nigdzie w kodzie, że teraz zegar jest inny, to to
będzie pierwszym poważnym błędem.

Tez na to bym zwrocil uwage. Te czasy nie sa az tak krytyczne, u mnie z
kwarcem 8MHz poszlo bez problemow, ale z CLK 16x mniejszym rzeczywiscie
moze juz byc problem. Jednak zwrocilbym uwage na inicjalizacje SPI -
moze w twoim procku wyglada ona nieco inaczej? Sprawdz to w PDFie.

- Linie zasilające z braku stabilizatora 2,9V są także na dzielniku
napięcia 2V9 na 470 i 680 (2,95V) ,a 1V8 na 560 i 470 (2,28V). Wielki
grzech popełniłem tymi dzielnikami?

Dzielniki sa ok, powinno dzialac z nimi.

Ze strony forum niemieckiego na którym dosyć ostro walczą ludzie z tym
wyświetlaczem, mówią że można wyświetlacz zasilić nawet z 3.3V, a te
1.8V też można podciągnąć do głównego zasilania. Dałeś jakieś
kondensatory za tymi dzielnikami?
A może zejdź na 3.3V lub mniej z całym zasilaniem i przynajmniej
pozbędziesz się całego stada oporników (ale to już nie przy 16MHz).

Dokladnie, tez sprawdzalem to z wyzszymi napieciami i jest ok.

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: SRB <sasasafa_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 19:14:56 +0200


T.M.F. napisa=B3(a):

Tez na to bym zwrocil uwage. Te czasy nie sa az tak krytyczne, u mnie z=
=20
kwarcem 8MHz poszlo bez problemow, ale z CLK 16x mniejszym rzeczywiscie=
=20
moze juz byc problem. Jednak zwrocilbym uwage na inicjalizacje SPI -=20
moze w twoim procku wyglada ona nieco inaczej? Sprawdz to w PDFie.
=20

Co do SPI, na razie jestem laik,ale ju=BF w kodzie znalaz=B3em miejsce=20
inicjalizacji SPI, wi=EAc pokombinuje.

Dokladnie, tez sprawdzalem to z wyzszymi napieciami i jest ok.

Na wszelki wypadek podkr=EAce napi=EAcie do 2.95V, mo=BFe pomo=BFe. Docel=
owo chce to=20
wrzuci=E6 na 74LVC245

Pozdrawiam i dzi=EAkuj=EA za opini=EA.

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: SRB <sasasafa_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 19:08:08 +0200


Marek Wodzinski napisa=B3(a):

Na m=F3j gust, to zegar mo=BFe by=E6 pierwszym problemem. Z tego co pis=
ze na=20
stronie, to czasy przy inicjalizacji musz=B1 by=E6 dosy=E6 =B6ci=B6le z=
achowane,=20
wi=EAc jak nie zmieni=B3e=B6 nigdzie w kodzie, =BFe teraz zegar jest in=
ny, to to=20
b=EAdzie pierwszym powa=BFnym b=B3=EAdem.

Dzi=B6 popo=B3udniu pod=B3=B1czy=B3em zewn=EAtrzny kwarc 16Mhz. Dla test=F3=
w wczyta=B3em=20
program mrugaj=B1cy co sekund=EA diod=B1. Po prze=B3=B1czeniu na zewn=EAt=
rzny kwarc,=20
dioda przyspieszy=B3a. Dziwne tylko, =BFe na oko o jakie=B6 3-4 razy, nie=
o 16.=20
Kombinowa=B3em z r=F3=BFnymi ustawieniami i CKSEL i nic nie pomog=B3o. Pr=
zy okazji=20
zablokowa=B3em sobie jednego procka i teraz b=EAd=EA musia=B3 go odblokow=
a=E6.
W googlach wyczyta=B3em, =BFe resetuje si=EA go poprzez danie +12V na res=
et, ale=20
czy tylko podpina=E6 te 12V, czy musi by=E6 zasilany 5V normalnie?

Ze strony forum niemieckiego na kt=F3rym dosy=E6 ostro walcz=B1 ludzie =
z tym=20
wy=B6wietlaczem, m=F3wi=B1 =BFe mo=BFna wy=B6wietlacz zasili=E6 nawet z=
3.3V, a te=20
1.8V te=BF mo=BFna podci=B1gn=B1=E6 do g=B3=F3wnego zasilania. Da=B3e=B6=
jakie=B6=20
kondensatory za tymi dzielnikami?
A mo=BFe zejd=BC na 3.3V lub mniej z ca=B3ym zasilaniem i przynajmniej =

pozb=EAdziesz si=EA ca=B3ego stada opornik=F3w (ale to ju=BF nie przy 1=
6MHz).
=20

Zwi=EAksz=EA napi=EAcia na n=F3=BFkach. Do 3.3V b=EAdzie i tak daleko, al=
e o 0,25V=20
podskoczy.

Pozdrawiam


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "T.M.F." <tfrancuz_at_nospam_nospam-mp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 19:51:24 +0200


Dziś popołudniu podłączyłem zewnętrzny kwarc 16Mhz. Dla testów wczytałem
program mrugający co sekundę diodą. Po przełączeniu na zewnętrzny kwarc,
dioda przyspieszyła. Dziwne tylko, że na oko o jakieś 3-4 razy, nie o
16. Kombinowałem z różnymi ustawieniami i CKSEL i nic nie pomogło. Przy

Jestes pewien, ze przelaczyles go na zewnetrzny kwarc, a nie wewnetrzny
generator RC z inna czestotliwoscia?

okazji zablokowałem sobie jednego procka i teraz będę musiał go odblokować.
W googlach wyczytałem, że resetuje się go poprzez danie +12V na reset,
ale czy tylko podpinać te 12V, czy musi być zasilany 5V normalnie?

+5V musi miec normalnie. Z tym, ze to +12V sluzy do wprowadzenia procka
w tryb programowania HV (nie wszystkie to supportuja). Do tego
potrzebujesz normalny programator HV.

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: SRB <sasasafa_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 23:20:06 +0200


T.M.F. napisa=B3(a):

Jestes pewien, ze przelaczyles go na zewnetrzny kwarc, a nie wewnetrzny=
=20
generator RC z inna czestotliwoscia?

W=B3a=B6nie tego nie jestem do ko=F1ca pewien. Grzeba=B3em w Fuse bits pr=
zy pomocy
ISP Programmer, a dok=B3adnie w CKOUT, SUT i CKSEL. W tym dzia=B3aj=B1cym=
mam
CKOUT=3D0
SUT[1,0]=3D10
CKSEL=3D1111

Reszty nie rusza=B3em. Fakt, mo=BFliwe, =BFe przestawi=B3em go na 4Mhz, b=
o to by
pasowa=B3o do cz=EAstotliwo=B6ci mrugni=EA=E6. Musze si=EA jeszcze doszko=
li=E6,
eksperymentuj=B1c nast=EApnego proca unieruchomi=EA, a to m=F3j ostatni.
=2E..
Przed chwil=B1 odlutowa=B3em kwarca i program nie ruszy=B3, wi=EAc chyba =
korzysta z=20
niego. Mo=BFe gdzie=B6 mam dzielnik przez 4 lub przez 8 uaktywniony. Wrac=
am do=20
lektury.

+5V musi miec normalnie. Z tym, ze to +12V sluzy do wprowadzenia procka=
=20
w tryb programowania HV (nie wszystkie to supportuja). Do tego=20
potrzebujesz normalny programator HV.

Zobaczymy. Gdzie=B6 sie nadzia=B3em na opis potraktowania procka przebieg=
iem=20
prostok=B1tnym o jakiej=B6 tam cz=EAstotliwo=B6ci. Jutro b=EAd=EA mia=B3 =
wi=EAcej czasu, to=20
go pom=EAcz=EA.

Pozdrawiam


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "T.M.F." <tfrancuz_at_nospam_nospam.mp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Mon, 19 Jun 2006 23:45:43 +0200


Właśnie tego nie jestem do końca pewien. Grzebałem w Fuse bits przy pomocy
ISP Programmer, a dokładnie w CKOUT, SUT i CKSEL. W tym działającym mam
CKOUT=0
SUT[1,0]=10
CKSEL=1111

CKSEL wyglada ok. Preskalera zakladam, ze nie ruszales?
Ktorych procedur inicjalizacji uzywasz? Jestes pewien, ze do
wyswietlacza, ktory posiadasz? Ja mam L2F50 i dziala to bezproblemowo.
Jeszcze jedna rzecz - zmieniles stala F_CPU (plik disp.h)? Bez tego
nieprawidlowo bedzie dzialac delay i moze stad problem?


--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: SRB <sasasafa_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: Problem z uruchomieniem LCD CX65 (S65)
Date: Sat, 24 Jun 2006 23:45:12 +0200


SRB napisa=B3(a):
Witam
Od jakiego=B6 czasu kombinuje z pod=B3=B1czeniem wy=B6wietlacza LCD z t=
elefonu=20
CX65 (Sharp). =ACr=F3d=B3a mam ze strony
www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
=20
Wy=B6wietlacz pod=B3=B1czam do p=B3ytki testowej z ATMega 162 i oczywi=B6=
cie nie=20
dzia=B3a. Prosi=B3 bym Was, o wskazanie prawdopodobnego b=B3=EAdu (kilk=
a) jaki=20
zrobi=B3em.

Witam!
Wreszcie znalaz=B3em troch=EA czasu dzi=B6 (sesja) i wy=B6wietlacz ruszy=B3=
! :)=20
Przyczyn=B1 by=B3 ten 0.1%, czyli kable :/ A=BF wstyd si=EA przyzna=E6. N=
a razie=20
wy=B6wietla obraz uszkodzony, bo "He||| w|||d" (pewnie z=B3e adresowanie =

pami=EAci, bo ostatnich znak=F3w nie ma) i w dodatku bardzo wolno, ale to=
ju=BF=20
jaki=B6 post=EAp w ko=F1cu. Przynajmniej wiem, =BFe dzia=B3a.

Rano te=BF kupi=B3em w Leroyu =B6rubokr=EAt do kom=F3rek i podmieni=B3em =
wy=B6wietlacz z=20
telefonu na ten Sharpa. W kom=F3rce oryginalnie mam Epsona, czyli tego=20
srebrnego pod spodem. Wra=BFenia:
ia
Wniosek, jak si=EA da, bra=E6 Epsona, zamiast Sharpa.

Co do b=B3=EAd=F3w w WinAVR, to te=BF znalaz=B3em prawdopodobn=B1 przyczy=
n=EA. Po=20
zainstalowaniu programu w domy=B6lnym katalogu c: WinAVR problem=F3w z=20
nieznajdywaniem plik=F3w niema.

Dzi=EAkuj=EA za pomoc!